สูตรคำนวณเอง หวยยี่กี HUAY

155

ร้อย=1,สิบ=5,หน่วย=5
คุณใช้สูตร :
เปรียบเทียบย้อนหลัง ยี่กี HUAY
ประจำงวด 3ตัวบน บน ล่าง เด็ด1 เด็ด2
รอบที่ 44 เวลา 16:45 155 55 15 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
รอบที่ 43 เวลา 16:30 357 57 37 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
รอบที่ 42 เวลา 16:15 993 93 20 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
รอบที่ 41 เวลา 16:00 478 78 03 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
รอบที่ 40 เวลา 15:45 274 74 27 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
รอบที่ 39 เวลา 15:30 856 56 98 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
รอบที่ 38 เวลา 15:15 259 59 73 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
รอบที่ 37 เวลา 15:00 441 41 42 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
รอบที่ 36 เวลา 14:45 438 38 30 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
รอบที่ 35 เวลา 14:30 124 24 07 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
รอบที่ 34 เวลา 14:15 182 82 67 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
รอบที่ 33 เวลา 14:00 386 86 90 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
รอบที่ 32 เวลา 13:45 620 20 31 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
รอบที่ 31 เวลา 13:30 321 21 13 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
รอบที่ 30 เวลา 13:15 303 03 14 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
รอบที่ 29 เวลา 13:00 875 75 48 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
รอบที่ 28 เวลา 12:45 735 35 42 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
รอบที่ 27 เวลา 12:30 495 95 25 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
รอบที่ 26 เวลา 12:15 320 20 47 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
รอบที่ 25 เวลา 12:00 060 60 06 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
รอบที่ 24 เวลา 11:45 372 72 35 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
รอบที่ 23 เวลา 11:30 465 65 71 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
รอบที่ 22 เวลา 11:15 508 08 07 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
รอบที่ 21 เวลา 11:00 295 95 40 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
รอบที่ 20 เวลา 10:45 109 09 78 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
รอบที่ 19 เวลา 10:30 374 74 20 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
รอบที่ 18 เวลา 10:15 884 84 32 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
รอบที่ 17 เวลา 10:00 388 88 34 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
รอบที่ 16 เวลา 09:45 325 25 53 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
รอบที่ 15 เวลา 09:30 213 13 01 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
รอบที่ 14 เวลา 09:15 049 49 60 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
รอบที่ 13 เวลา 09:00 543 43 15 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
รอบที่ 12 เวลา 08:45 907 07 64 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
รอบที่ 11 เวลา 08:30 777 77 88 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
รอบที่ 10 เวลา 08:15 969 69 45 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
รอบที่ 9 เวลา 08:00 431 31 59 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
รอบที่ 8 เวลา 07:45 890 90 94 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
รอบที่ 7 เวลา 07:30 856 56 52 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
รอบที่ 6 เวลา 07:15 230 30 05 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
รอบที่ 5 เวลา 07:00 427 27 39 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
รอบที่ 4 เวลา 06:45 614 14 56 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
รอบที่ 3 เวลา 06:30 550 50 28 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
รอบที่ 2 เวลา 06:15 112 12 54 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
รอบที่ 1 เวลา 06:00 597 97 41 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
ระดับความแม่นยำ 0% 0%
สะสมระดับ 1 คิดเป็น 0% ถูก 0 จาก 44
สะสมระดับ 2 คิดเป็น 0% ถูก 0 จาก 88
10 อันดับ ระดับความแม่นยำสูตรนี้
สูตร ถูก/จาก 44 ถูก/จาก 88  
สิบ+สิบ+5 36 49 ดูสูตรนี้
ร้อย-ร้อย+3 35 46 ดูสูตรนี้
+สิบ+1 35 45 ดูสูตรนี้
ร้อย-สิบ+3 35 45 ดูสูตรนี้
ร้อย-ร้อย-5 34 45 ดูสูตรนี้
ร้อย-ร้อย+4 34 45 ดูสูตรนี้
ร้อย+หน่วย-8 31 45 ดูสูตรนี้
ร้อย+สิบ-3 34 44 ดูสูตรนี้
หน่วย-หน่วย+4 33 44 ดูสูตรนี้
ร้อย+สิบ-4 33 43 ดูสูตรนี้