สูตรคำนวณเอง หวยยี่กี HUAY

931

ร้อย=9,สิบ=3,หน่วย=1
คุณใช้สูตร :
เปรียบเทียบย้อนหลัง ยี่กี HUAY
ประจำงวด 3ตัวบน บน ล่าง เด็ด1 เด็ด2
รอบที่ 50 เวลา 18:15 931 31 41 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
รอบที่ 49 เวลา 18:00 489 89 60 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
รอบที่ 48 เวลา 17:45 036 36 45 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
รอบที่ 47 เวลา 17:30 304 04 84 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
รอบที่ 46 เวลา 17:15 491 91 87 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
รอบที่ 45 เวลา 17:00 090 90 04 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
รอบที่ 44 เวลา 16:45 016 16 81 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
รอบที่ 43 เวลา 16:30 742 42 38 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
รอบที่ 42 เวลา 16:15 393 93 32 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
รอบที่ 41 เวลา 16:00 336 36 37 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
รอบที่ 40 เวลา 15:45 499 99 20 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
รอบที่ 39 เวลา 15:30 640 40 18 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
รอบที่ 38 เวลา 15:15 808 08 37 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
รอบที่ 37 เวลา 15:00 293 93 28 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
รอบที่ 36 เวลา 14:45 437 37 85 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
รอบที่ 35 เวลา 14:30 283 83 10 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
รอบที่ 34 เวลา 14:15 583 83 09 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
รอบที่ 33 เวลา 14:00 871 71 73 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
รอบที่ 32 เวลา 13:45 155 55 73 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
รอบที่ 31 เวลา 13:30 359 59 62 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
รอบที่ 30 เวลา 13:15 786 86 49 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
รอบที่ 29 เวลา 13:00 542 42 32 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
รอบที่ 28 เวลา 12:45 355 55 13 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
รอบที่ 27 เวลา 12:30 392 92 69 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
รอบที่ 26 เวลา 12:15 503 03 47 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
รอบที่ 25 เวลา 12:00 947 47 81 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
รอบที่ 24 เวลา 11:45 042 42 51 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
รอบที่ 23 เวลา 11:30 902 02 23 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
รอบที่ 22 เวลา 11:15 142 42 05 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
รอบที่ 21 เวลา 11:00 190 90 24 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
รอบที่ 20 เวลา 10:45 137 37 31 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
รอบที่ 19 เวลา 10:30 753 53 70 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
รอบที่ 18 เวลา 10:15 410 10 59 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
รอบที่ 17 เวลา 10:00 766 66 51 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
รอบที่ 16 เวลา 09:45 507 07 13 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
รอบที่ 15 เวลา 09:30 396 96 98 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
รอบที่ 14 เวลา 09:15 789 89 48 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
รอบที่ 13 เวลา 09:00 293 93 50 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
รอบที่ 12 เวลา 08:45 323 23 82 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
รอบที่ 11 เวลา 08:30 311 11 41 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
รอบที่ 10 เวลา 08:15 507 07 89 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
รอบที่ 9 เวลา 08:00 804 04 51 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
รอบที่ 8 เวลา 07:45 723 23 14 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
รอบที่ 7 เวลา 07:30 964 64 99 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
รอบที่ 6 เวลา 07:15 565 65 32 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
รอบที่ 5 เวลา 07:00 587 87 46 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
รอบที่ 4 เวลา 06:45 827 27 54 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
รอบที่ 3 เวลา 06:30 032 32 26 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
รอบที่ 2 เวลา 06:15 107 07 46 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
ระดับความแม่นยำ 0% 0%
สะสมระดับ 1 คิดเป็น 0% ถูก 0 จาก 50
สะสมระดับ 2 คิดเป็น 0% ถูก 0 จาก 100
10 อันดับ ระดับความแม่นยำสูตรนี้
สูตร ถูก/จาก 50 ถูก/จาก 100  
สิบ-สิบ+3 46 55 ดูสูตรนี้
ร้อย-ร้อย+3 46 55 ดูสูตรนี้
สิบ-สิบ-4 46 55 ดูสูตรนี้
+-4 46 55 ดูสูตรนี้
+สิบ+5 41 52 ดูสูตรนี้
สิบ+หน่วย+2 39 52 ดูสูตรนี้
ร้อย+ร้อย-4 38 52 ดูสูตรนี้
ร้อย+-1 37 49 ดูสูตรนี้
ร้อย-สิบ+ 37 49 ดูสูตรนี้
+ร้อย+1 37 48 ดูสูตรนี้