สูตรฮั่งเส็งรอบเช้า

384

ร้อย=3,สิบ=8,หน่วย=4
คุณใช้สูตร :

ฮั่งเส็งรอบเช้า ออกหลังเวลา 10:55 น.
เปรียบเทียบย้อนหลัง
ประจำงวด 3ตัวบน เลขเด็ด
24 กุมภาพันธ์ 2563 384  ยังไม่ได้เลือกสูตร
21 กุมภาพันธ์ 2563 879  ยังไม่ได้เลือกสูตร
20 กุมภาพันธ์ 2563 160  ยังไม่ได้เลือกสูตร
19 กุมภาพันธ์ 2563 141  ยังไม่ได้เลือกสูตร
18 กุมภาพันธ์ 2563 119  ยังไม่ได้เลือกสูตร
17 กุมภาพันธ์ 2563 081  ยังไม่ได้เลือกสูตร
14 กุมภาพันธ์ 2563 549  ยังไม่ได้เลือกสูตร
13 กุมภาพันธ์ 2563 407  ยังไม่ได้เลือกสูตร
12 กุมภาพันธ์ 2563 409  ยังไม่ได้เลือกสูตร
11 กุมภาพันธ์ 2563 302  ยังไม่ได้เลือกสูตร
10 กุมภาพันธ์ 2563 317  ยังไม่ได้เลือกสูตร
7 กุมภาพันธ์ 2563 931  ยังไม่ได้เลือกสูตร
6 กุมภาพันธ์ 2563 245  ยังไม่ได้เลือกสูตร
5 กุมภาพันธ์ 2563 428  ยังไม่ได้เลือกสูตร
4 กุมภาพันธ์ 2563 168  ยังไม่ได้เลือกสูตร
3 กุมภาพันธ์ 2563 641  ยังไม่ได้เลือกสูตร
ความแม่นยำ 0 % ถูก 0 แถว จาก 23 แถว
10 อันดับ ระดับความแม่นยำสูตรนี้(%)
สูตร ถูก  
ร้อย-สิบ-3 9 กดดู
+สิบ+ 7 กดดู
ร้อย-หน่วย+6 7 กดดู
หน่วย+หน่วย+6 7 กดดู
ร้อย+หน่วย+4 7 กดดู
ร้อย+หน่วย+9 7 กดดู
ร้อย+สิบ+6 7 กดดู
ร้อย+สิบ+1 5 กดดู
ร้อย+หน่วย+7 5 กดดู
+หน่วย+ 5 กดดู