สูตรหุ้นเกาหลี

308

ร้อย=3,สิบ=0,หน่วย=8
คุณใช้สูตร :

หุ้นเกาหลี ออกหลังเวลา 12:40 น.
เปรียบเทียบย้อนหลัง
ประจำงวด 3ตัวบน เลขเด็ด
25 กุมภาพันธ์ 2563 308  ยังไม่ได้เลือกสูตร
24 กุมภาพันธ์ 2563 307  ยังไม่ได้เลือกสูตร
21 กุมภาพันธ์ 2563 414  ยังไม่ได้เลือกสูตร
20 กุมภาพันธ์ 2563 495  ยังไม่ได้เลือกสูตร
19 กุมภาพันธ์ 2563 864  ยังไม่ได้เลือกสูตร
18 กุมภาพันธ์ 2563 286  ยังไม่ได้เลือกสูตร
17 กุมภาพันธ์ 2563 933  ยังไม่ได้เลือกสูตร
14 กุมภาพันธ์ 2563 748  ยังไม่ได้เลือกสูตร
13 กุมภาพันธ์ 2563 840  ยังไม่ได้เลือกสูตร
12 กุมภาพันธ์ 2563 623  ยังไม่ได้เลือกสูตร
11 กุมภาพันธ์ 2563 731  ยังไม่ได้เลือกสูตร
10 กุมภาพันธ์ 2563 173  ยังไม่ได้เลือกสูตร
7 กุมภาพันธ์ 2563 144  ยังไม่ได้เลือกสูตร
6 กุมภาพันธ์ 2563 924  ยังไม่ได้เลือกสูตร
5 กุมภาพันธ์ 2563 773  ยังไม่ได้เลือกสูตร
4 กุมภาพันธ์ 2563 015  ยังไม่ได้เลือกสูตร
3 กุมภาพันธ์ 2563 495  ยังไม่ได้เลือกสูตร
ความแม่นยำ 0 % ถูก 0 แถว จาก 23 แถว
10 อันดับ ระดับความแม่นยำสูตรนี้(%)
สูตร ถูก  
ร้อย-สิบ- 8 กดดู
ร้อย+สิบ+3 6 กดดู
ร้อย+หน่วย+9 5 กดดู
ร้อย+หน่วย+5 5 กดดู
ร้อย-สิบ-4 5 กดดู
ร้อย+สิบ+2 5 กดดู
ร้อย+หน่วย-5 5 กดดู
ร้อย+หน่วย+6 5 กดดู
ร้อย+ร้อย+2 5 กดดู
ร้อย+หน่วย-9 5 กดดู