สูตรหุ้นไทยเย็น

556

ร้อย=5,สิบ=5,หน่วย=6
คุณใช้สูตร :

หุ้นไทยเย็น ออกหลังเวลา 16:30 น.
เปรียบเทียบย้อนหลัง
ประจำงวด 3ตัวบน เลขเด็ด
24 กุมภาพันธ์ 2563 556  ยังไม่ได้เลือกสูตร
21 กุมภาพันธ์ 2563 109  ยังไม่ได้เลือกสูตร
20 กุมภาพันธ์ 2563 924  ยังไม่ได้เลือกสูตร
19 กุมภาพันธ์ 2563 854  ยังไม่ได้เลือกสูตร
18 กุมภาพันธ์ 2563 968  ยังไม่ได้เลือกสูตร
17 กุมภาพันธ์ 2563 825  ยังไม่ได้เลือกสูตร
14 กุมภาพันธ์ 2563 230  ยังไม่ได้เลือกสูตร
13 กุมภาพันธ์ 2563 877  ยังไม่ได้เลือกสูตร
12 กุมภาพันธ์ 2563 184  ยังไม่ได้เลือกสูตร
11 กุมภาพันธ์ 2563 593  ยังไม่ได้เลือกสูตร
7 กุมภาพันธ์ 2563 024  ยังไม่ได้เลือกสูตร
6 กุมภาพันธ์ 2563 779  ยังไม่ได้เลือกสูตร
5 กุมภาพันธ์ 2563 914  ยังไม่ได้เลือกสูตร
4 กุมภาพันธ์ 2563 938  ยังไม่ได้เลือกสูตร
3 กุมภาพันธ์ 2563 906  ยังไม่ได้เลือกสูตร
ความแม่นยำ 0 % ถูก 0 แถว จาก 23 แถว
10 อันดับ ระดับความแม่นยำสูตรนี้(%)
สูตร ถูก  
ร้อย+สิบ+9 7 กดดู
หน่วย+หน่วย+8 7 กดดู
ร้อย+สิบ+ 6 กดดู
หน่วย-หน่วย-9 6 กดดู
+ร้อย+ 6 กดดู
สิบ+หน่วย+6 5 กดดู
ร้อย+สิบ+7 5 กดดู
ร้อย+สิบ-3 5 กดดู
ร้อย-สิบ+5 5 กดดู
สิบ+หน่วย+ 5 กดดู