สูตรหุ้นไทยเย็น

784

ร้อย=7,สิบ=8,หน่วย=4
คุณใช้สูตร :

หุ้นไทยเย็น ออกหลังเวลา 16:30 น.
เปรียบเทียบย้อนหลัง
ประจำงวด 3ตัวบน เลขเด็ด
3 เมษายน 2563 784  ยังไม่ได้เลือกสูตร
2 เมษายน 2563 927  ยังไม่ได้เลือกสูตร
1 เมษายน 2563 651  ยังไม่ได้เลือกสูตร
31 มีนาคม 2563 186  ยังไม่ได้เลือกสูตร
30 มีนาคม 2563 182  ยังไม่ได้เลือกสูตร
27 มีนาคม 2563 576  ยังไม่ได้เลือกสูตร
26 มีนาคม 2563 896  ยังไม่ได้เลือกสูตร
25 มีนาคม 2563 303  ยังไม่ได้เลือกสูตร
24 มีนาคม 2563 584  ยังไม่ได้เลือกสูตร
23 มีนาคม 2563 746  ยังไม่ได้เลือกสูตร
20 มีนาคม 2563 124  ยังไม่ได้เลือกสูตร
19 มีนาคม 2563 919  ยังไม่ได้เลือกสูตร
18 มีนาคม 2563 415  ยังไม่ได้เลือกสูตร
17 มีนาคม 2563 617  ยังไม่ได้เลือกสูตร
16 มีนาคม 2563 708  ยังไม่ได้เลือกสูตร
13 มีนาคม 2563 191  ยังไม่ได้เลือกสูตร
ความแม่นยำ 0 % ถูก 0 แถว จาก 23 แถว
10 อันดับ ระดับความแม่นยำสูตรนี้(%)
สูตร ถูก  
ร้อย-สิบ-4 7 กดดู
+หน่วย+ 7 กดดู
ร้อย+ร้อย+ 7 กดดู
ร้อย+ร้อย-7 7 กดดู
หน่วย-หน่วย-1 7 กดดู
+สิบ+ 7 กดดู
+ร้อย+ 7 กดดู
ร้อย+หน่วย+1 7 กดดู
สิบ+หน่วย+6 6 กดดู
สิบ+หน่วย+2 6 กดดู