สูตรหุ้นดาวน์โจน

999

ร้อย=9,สิบ=9,หน่วย=9
คุณใช้สูตร :

หุ้นดาวน์โจน ออกหลังเวลา 02:00 น.
เปรียบเทียบย้อนหลัง
ประจำงวด 3ตัวบน เลขเด็ด
7 เมษายน 2563 999  ยังไม่ได้เลือกสูตร
4 เมษายน 2563 253  ยังไม่ได้เลือกสูตร
3 เมษายน 2563 344  ยังไม่ได้เลือกสูตร
2 เมษายน 2563 351  ยังไม่ได้เลือกสูตร
1 เมษายน 2563 716  ยังไม่ได้เลือกสูตร
31 มีนาคม 2563 748  ยังไม่ได้เลือกสูตร
28 มีนาคม 2563 678  ยังไม่ได้เลือกสูตร
27 มีนาคม 2563 217  ยังไม่ได้เลือกสูตร
26 มีนาคม 2563 055  ยังไม่ได้เลือกสูตร
25 มีนาคม 2563 491  ยังไม่ได้เลือกสูตร
24 มีนาคม 2563 193  ยังไม่ได้เลือกสูตร
21 มีนาคม 2563 398  ยังไม่ได้เลือกสูตร
20 มีนาคม 2563 719  ยังไม่ได้เลือกสูตร
19 มีนาคม 2563 892  ยังไม่ได้เลือกสูตร
18 มีนาคม 2563 738  ยังไม่ได้เลือกสูตร
17 มีนาคม 2563 852  ยังไม่ได้เลือกสูตร
ความแม่นยำ 0 % ถูก 0 แถว จาก 23 แถว
10 อันดับ ระดับความแม่นยำสูตรนี้(%)
สูตร ถูก  
ร้อย+หน่วย+7 8 กดดู
+ร้อย+ 7 กดดู
+ร้อย- 7 กดดู
-สิบ+8 7 กดดู
+หน่วย+ 7 กดดู
ร้อย+ร้อย+2 7 กดดู
+สิบ+ 7 กดดู
หน่วย+สิบ+8 7 กดดู
ร้อย+หน่วย+3 6 กดดู
ร้อย+ร้อย+9 6 กดดู