สูตรหุ้นดาวน์โจน

736

ร้อย=7,สิบ=3,หน่วย=6
คุณใช้สูตร :

หุ้นดาวน์โจน ออกหลังเวลา 02:00 น.
เปรียบเทียบย้อนหลัง
ประจำงวด 3ตัวบน เลขเด็ด
3 กรกฎาคม 2563 736  ยังไม่ได้เลือกสูตร
2 กรกฎาคม 2563 497  ยังไม่ได้เลือกสูตร
1 กรกฎาคม 2563 288  ยังไม่ได้เลือกสูตร
30 มิถุนายน 2563 580  ยังไม่ได้เลือกสูตร
27 มิถุนายน 2563 555  ยังไม่ได้เลือกสูตร
26 มิถุนายน 2563 560  ยังไม่ได้เลือกสูตร
25 มิถุนายน 2563 594  ยังไม่ได้เลือกสูตร
24 มิถุนายน 2563 610  ยังไม่ได้เลือกสูตร
23 มิถุนายน 2563 496  ยังไม่ได้เลือกสูตร
20 มิถุนายน 2563 146  ยังไม่ได้เลือกสูตร
19 มิถุนายน 2563 010  ยังไม่ได้เลือกสูตร
18 มิถุนายน 2563 961  ยังไม่ได้เลือกสูตร
17 มิถุนายน 2563 998  ยังไม่ได้เลือกสูตร
16 มิถุนายน 2563 316  ยังไม่ได้เลือกสูตร
13 มิถุนายน 2563 554  ยังไม่ได้เลือกสูตร
12 มิถุนายน 2563 817  ยังไม่ได้เลือกสูตร
11 มิถุนายน 2563 999  ยังไม่ได้เลือกสูตร
ความแม่นยำ 0 % ถูก 0 แถว จาก 23 แถว
10 อันดับ ระดับความแม่นยำสูตรนี้(%)
สูตร ถูก  
ร้อย-สิบ-1 9 กดดู
-ร้อย+ 6 กดดู
ร้อย+หน่วย+4 6 กดดู
ร้อย+หน่วย-1 6 กดดู
ร้อย+ร้อย+3 5 กดดู
ร้อย-ร้อย-1 5 กดดู
ร้อย+สิบ+3 5 กดดู
สิบ-สิบ-1 5 กดดู
ร้อย+สิบ+7 5 กดดู
ร้อย+หน่วย+6 5 กดดู