สูตรหุ้นอินเดีย

259

ร้อย=2,สิบ=5,หน่วย=9
คุณใช้สูตร :

หุ้นอินเดีย ออกหลังเวลา 16:40 น.
เปรียบเทียบย้อนหลัง
ประจำงวด 3ตัวบน เลขเด็ด
22 พฤษภาคม 2563 259  ยังไม่ได้เลือกสูตร
21 พฤษภาคม 2563 290  ยังไม่ได้เลือกสูตร
20 พฤษภาคม 2563 861  ยังไม่ได้เลือกสูตร
19 พฤษภาคม 2563 617  ยังไม่ได้เลือกสูตร
18 พฤษภาคม 2563 898  ยังไม่ได้เลือกสูตร
15 พฤษภาคม 2563 773  ยังไม่ได้เลือกสูตร
14 พฤษภาคม 2563 289  ยังไม่ได้เลือกสูตร
13 พฤษภาคม 2563 861  ยังไม่ได้เลือกสูตร
12 พฤษภาคม 2563 112  ยังไม่ได้เลือกสูตร
11 พฤษภาคม 2563 122  ยังไม่ได้เลือกสูตร
8 พฤษภาคม 2563 270  ยังไม่ได้เลือกสูตร
7 พฤษภาคม 2563 338  ยังไม่ได้เลือกสูตร
6 พฤษภาคม 2563 575  ยังไม่ได้เลือกสูตร
5 พฤษภาคม 2563 351  ยังไม่ได้เลือกสูตร
4 พฤษภาคม 2563 535  ยังไม่ได้เลือกสูตร
ความแม่นยำ 0 % ถูก 0 แถว จาก 23 แถว
10 อันดับ ระดับความแม่นยำสูตรนี้(%)
สูตร ถูก  
ร้อย+หน่วย+5 4 กดดู
ร้อย+สิบ+1 4 กดดู
+ร้อย+ 4 กดดู
ร้อย+ร้อย+2 3 กดดู
ร้อย+สิบ+7 3 กดดู
ร้อย+สิบ+6 3 กดดู
ร้อย+ร้อย+4 3 กดดู
ร้อย+สิบ+9 3 กดดู
หน่วย+สิบ+3 3 กดดู
ร้อย+สิบ+4 3 กดดู