สูตรหุ้นเยอรมัน

529

ร้อย=5,สิบ=2,หน่วย=9
คุณใช้สูตร :

หุ้นเยอรมัน ออกหลังเวลา 22:20 น.
เปรียบเทียบย้อนหลัง
ประจำงวด 3ตัวบน เลขเด็ด
19 พฤษภาคม 2563 529  ยังไม่ได้เลือกสูตร
18 พฤษภาคม 2563 887  ยังไม่ได้เลือกสูตร
11 พฤษภาคม 2563 499  ยังไม่ได้เลือกสูตร
8 พฤษภาคม 2563 448  ยังไม่ได้เลือกสูตร
7 พฤษภาคม 2563 927  ยังไม่ได้เลือกสูตร
6 พฤษภาคม 2563 620  ยังไม่ได้เลือกสูตร
5 พฤษภาคม 2563 946  ยังไม่ได้เลือกสูตร
4 พฤษภาคม 2563 680  ยังไม่ได้เลือกสูตร
ความแม่นยำ 0 % ถูก 0 แถว จาก 23 แถว
10 อันดับ ระดับความแม่นยำสูตรนี้(%)
สูตร ถูก  
สิบ+หน่วย+ 4 กดดู
ร้อย+ร้อย+2 3 กดดู
+หน่วย+ 3 กดดู
หน่วย-สิบ+ 3 กดดู
ร้อย+สิบ+7 3 กดดู
ร้อย-หน่วย+8 3 กดดู
ร้อย+สิบ+9 3 กดดู
ร้อย+หน่วย+5 3 กดดู
ร้อย-สิบ+5 3 กดดู
ร้อย+สิบ+ 2 กดดู