สูตรหุ้นเยอรมัน

699

ร้อย=6,สิบ=9,หน่วย=9
คุณใช้สูตร :

หุ้นเยอรมัน ออกหลังเวลา 22:20 น.
เปรียบเทียบย้อนหลัง
ประจำงวด 3ตัวบน เลขเด็ด
ความแม่นยำ 0 % ถูก 0 แถว จาก 23 แถว
10 อันดับ ระดับความแม่นยำสูตรนี้(%)
สูตร ถูก  
สิบ-ร้อย- 0 กดดู
ร้อย+ร้อย+1 0 กดดู
สิบ+หน่วย+3 0 กดดู
-ร้อย- 0 กดดู
+ร้อย-9 0 กดดู
-+ 0 กดดู
ร้อย+สิบ+2 0 กดดู
ร้อย+สิบ+1 0 กดดู
ร้อย+สิบ+ 0 กดดู
ร้อย+สิบ+8 0 กดดู