สูตรหุ้นอิยิปต์

805

ร้อย=8,สิบ=0,หน่วย=5
คุณใช้สูตร :

หุ้นอิยิปต์ ออกหลังเวลา 18:00 น.
เปรียบเทียบย้อนหลัง
ประจำงวด 3ตัวบน เลขเด็ด
23 กุมภาพันธ์ 2563 805  ยังไม่ได้เลือกสูตร
20 กุมภาพันธ์ 2563 065  ยังไม่ได้เลือกสูตร
19 กุมภาพันธ์ 2563 499  ยังไม่ได้เลือกสูตร
18 กุมภาพันธ์ 2563 693  ยังไม่ได้เลือกสูตร
17 กุมภาพันธ์ 2563 025  ยังไม่ได้เลือกสูตร
16 กุมภาพันธ์ 2563 740  ยังไม่ได้เลือกสูตร
13 กุมภาพันธ์ 2563 945  ยังไม่ได้เลือกสูตร
12 กุมภาพันธ์ 2563 516  ยังไม่ได้เลือกสูตร
11 กุมภาพันธ์ 2563 932  ยังไม่ได้เลือกสูตร
10 กุมภาพันธ์ 2563 936  ยังไม่ได้เลือกสูตร
9 กุมภาพันธ์ 2563 824  ยังไม่ได้เลือกสูตร
6 กุมภาพันธ์ 2563 586  ยังไม่ได้เลือกสูตร
5 กุมภาพันธ์ 2563 716  ยังไม่ได้เลือกสูตร
4 กุมภาพันธ์ 2563 505  ยังไม่ได้เลือกสูตร
3 กุมภาพันธ์ 2563 833  ยังไม่ได้เลือกสูตร
2 กุมภาพันธ์ 2563 889  ยังไม่ได้เลือกสูตร
ความแม่นยำ 0 % ถูก 0 แถว จาก 23 แถว
10 อันดับ ระดับความแม่นยำสูตรนี้(%)
สูตร ถูก  
ร้อย+ร้อย+6 4 กดดู
ร้อย+สิบ+9 4 กดดู
ร้อย+สิบ+ 3 กดดู
สิบ+สิบ+6 3 กดดู
สิบ+สิบ+7 3 กดดู
สิบ+สิบ+8 3 กดดู
ร้อย-สิบ-3 3 กดดู
สิบ+สิบ-2 3 กดดู
ร้อย-ร้อย-3 3 กดดู
สิบ+สิบ+2 3 กดดู