สูตรหุ้นสิงคโปร์

189

ร้อย=1,สิบ=8,หน่วย=9
คุณใช้สูตร :

หุ้นสิงคโปร์ ออกหลังเวลา 15:55 น.
เปรียบเทียบย้อนหลัง
ประจำงวด 3ตัวบน เลขเด็ด
7 เมษายน 2563 189  ยังไม่ได้เลือกสูตร
6 เมษายน 2563 059  ยังไม่ได้เลือกสูตร
3 เมษายน 2563 929  ยังไม่ได้เลือกสูตร
2 เมษายน 2563 303  ยังไม่ได้เลือกสูตร
1 เมษายน 2563 027  ยังไม่ได้เลือกสูตร
31 มีนาคม 2563 123  ยังไม่ได้เลือกสูตร
30 มีนาคม 2563 624  ยังไม่ได้เลือกสูตร
27 มีนาคม 2563 876  ยังไม่ได้เลือกสูตร
26 มีนาคม 2563 756  ยังไม่ได้เลือกสูตร
25 มีนาคม 2563 547  ยังไม่ได้เลือกสูตร
24 มีนาคม 2563 205  ยังไม่ได้เลือกสูตร
23 มีนาคม 2563 348  ยังไม่ได้เลือกสูตร
20 มีนาคม 2563 074  ยังไม่ได้เลือกสูตร
19 มีนาคม 2563 100  ยังไม่ได้เลือกสูตร
18 มีนาคม 2563 562  ยังไม่ได้เลือกสูตร
17 มีนาคม 2563 453  ยังไม่ได้เลือกสูตร
16 มีนาคม 2563 577  ยังไม่ได้เลือกสูตร
ความแม่นยำ 0 % ถูก 0 แถว จาก 23 แถว
10 อันดับ ระดับความแม่นยำสูตรนี้(%)
สูตร ถูก  
สิบ-หน่วย-4 6 กดดู
ร้อย+สิบ+6 6 กดดู
หน่วย-หน่วย-4 5 กดดู
สิบ+หน่วย+4 5 กดดู
ร้อย+สิบ+5 5 กดดู
ร้อย+สิบ+8 5 กดดู
สิบ+ร้อย-3 5 กดดู
ร้อย-ร้อย+7 5 กดดู
สิบ+สิบ+ 4 กดดู
ร้อย+ร้อย+9 4 กดดู