สูตรหุ้นไต้หวัน

217

ร้อย=2,สิบ=1,หน่วย=7
คุณใช้สูตร :

หุ้นไต้หวัน ออกหลังเวลา 12:10 น.
เปรียบเทียบย้อนหลัง
ประจำงวด 3ตัวบน เลขเด็ด
27 กุมภาพันธ์ 2563 217  ยังไม่ได้เลือกสูตร
26 กุมภาพันธ์ 2563 362  ยังไม่ได้เลือกสูตร
25 กุมภาพันธ์ 2563 023  ยังไม่ได้เลือกสูตร
24 กุมภาพันธ์ 2563 487  ยังไม่ได้เลือกสูตร
21 กุมภาพันธ์ 2563 635  ยังไม่ได้เลือกสูตร
20 กุมภาพันธ์ 2563 509  ยังไม่ได้เลือกสูตร
19 กุมภาพันธ์ 2563 884  ยังไม่ได้เลือกสูตร
18 กุมภาพันธ์ 2563 898  ยังไม่ได้เลือกสูตร
17 กุมภาพันธ์ 2563 351  ยังไม่ได้เลือกสูตร
14 กุมภาพันธ์ 2563 570  ยังไม่ได้เลือกสูตร
13 กุมภาพันธ์ 2563 178  ยังไม่ได้เลือกสูตร
12 กุมภาพันธ์ 2563 419  ยังไม่ได้เลือกสูตร
11 กุมภาพันธ์ 2563 404  ยังไม่ได้เลือกสูตร
10 กุมภาพันธ์ 2563 407  ยังไม่ได้เลือกสูตร
7 กุมภาพันธ์ 2563 281  ยังไม่ได้เลือกสูตร
6 กุมภาพันธ์ 2563 968  ยังไม่ได้เลือกสูตร
ความแม่นยำ 0 % ถูก 0 แถว จาก 23 แถว
10 อันดับ ระดับความแม่นยำสูตรนี้(%)
สูตร ถูก  
หน่วย+สิบ+7 9 กดดู
ร้อย+ร้อย+3 9 กดดู
สิบ+หน่วย+7 7 กดดู
ร้อย+สิบ+9 6 กดดู
สิบ+หน่วย+ 6 กดดู
ร้อย+หน่วย+3 5 กดดู
ร้อย+สิบ+7 5 กดดู
ร้อย+สิบ+2 5 กดดู
ร้อย+ร้อย+4 5 กดดู
ร้อย+ร้อย+ 4 กดดู