สูตรหุ้นไต้หวัน

118

ร้อย=1,สิบ=1,หน่วย=8
คุณใช้สูตร :

หุ้นไต้หวัน ออกหลังเวลา 12:10 น.
เปรียบเทียบย้อนหลัง
ประจำงวด 3ตัวบน เลขเด็ด
25 พฤษภาคม 2563 118  ยังไม่ได้เลือกสูตร
22 พฤษภาคม 2563 115  ยังไม่ได้เลือกสูตร
21 พฤษภาคม 2563 831  ยังไม่ได้เลือกสูตร
20 พฤษภาคม 2563 780  ยังไม่ได้เลือกสูตร
19 พฤษภาคม 2563 044  ยังไม่ได้เลือกสูตร
18 พฤษภาคม 2563 055  ยังไม่ได้เลือกสูตร
15 พฤษภาคม 2563 492  ยังไม่ได้เลือกสูตร
14 พฤษภาคม 2563 088  ยังไม่ได้เลือกสูตร
13 พฤษภาคม 2563 827  ยังไม่ได้เลือกสูตร
12 พฤษภาคม 2563 947  ยังไม่ได้เลือกสูตร
11 พฤษภาคม 2563 326  ยังไม่ได้เลือกสูตร
8 พฤษภาคม 2563 142  ยังไม่ได้เลือกสูตร
7 พฤษภาคม 2563 292  ยังไม่ได้เลือกสูตร
6 พฤษภาคม 2563 498  ยังไม่ได้เลือกสูตร
5 พฤษภาคม 2563 461  ยังไม่ได้เลือกสูตร
4 พฤษภาคม 2563 048  ยังไม่ได้เลือกสูตร
ความแม่นยำ 0 % ถูก 0 แถว จาก 23 แถว
10 อันดับ ระดับความแม่นยำสูตรนี้(%)
สูตร ถูก  
ร้อย+ร้อย+ 6 กดดู
สิบ-ร้อย+4 5 กดดู
ร้อย+หน่วย+6 5 กดดู
สิบ-ร้อย+7 5 กดดู
สิบ-ร้อย+1 5 กดดู
+ร้อย+ 5 กดดู
ร้อย+สิบ+4 5 กดดู
หน่วย+สิบ+ 5 กดดู
ร้อย+ร้อย-6 5 กดดู
สิบ+สิบ+6 5 กดดู