สูตรจีนรอบบ่าย

172

ร้อย=1,สิบ=7,หน่วย=2
คุณใช้สูตร :

จีนรอบบ่าย ออกหลังเวลา 13:40 น.
เปรียบเทียบย้อนหลัง
ประจำงวด 3ตัวบน เลขเด็ด
6 กรกฎาคม 2563 172  ยังไม่ได้เลือกสูตร
3 กรกฎาคม 2563 326  ยังไม่ได้เลือกสูตร
2 กรกฎาคม 2563 949  ยังไม่ได้เลือกสูตร
1 กรกฎาคม 2563 296  ยังไม่ได้เลือกสูตร
30 มิถุนายน 2563 235  ยังไม่ได้เลือกสูตร
29 มิถุนายน 2563 236  ยังไม่ได้เลือกสูตร
24 มิถุนายน 2563 353  ยังไม่ได้เลือกสูตร
23 มิถุนายน 2563 401  ยังไม่ได้เลือกสูตร
22 มิถุนายน 2563 244  ยังไม่ได้เลือกสูตร
19 มิถุนายน 2563 813  ยังไม่ได้เลือกสูตร
18 มิถุนายน 2563 455  ยังไม่ได้เลือกสูตร
17 มิถุนายน 2563 084  ยังไม่ได้เลือกสูตร
16 มิถุนายน 2563 897  ยังไม่ได้เลือกสูตร
15 มิถุนายน 2563 227  ยังไม่ได้เลือกสูตร
ความแม่นยำ 0 % ถูก 0 แถว จาก 23 แถว
10 อันดับ ระดับความแม่นยำสูตรนี้(%)
สูตร ถูก  
-+2 4 กดดู
ร้อย+สิบ+3 4 กดดู
หน่วย+ร้อย-2 4 กดดู
ร้อย+สิบ-7 4 กดดู
ร้อย+สิบ-1 4 กดดู
หน่วย+ร้อย+2 3 กดดู
ร้อย+สิบ-8 3 กดดู
ร้อย+ร้อย+ 3 กดดู
ร้อย+สิบ+9 3 กดดู
ร้อย+ร้อย+3 3 กดดู