สูตรจีนรอบบ่าย

238

ร้อย=2,สิบ=3,หน่วย=8
คุณใช้สูตร :

จีนรอบบ่าย ออกหลังเวลา 13:40 น.
เปรียบเทียบย้อนหลัง
ประจำงวด 3ตัวบน เลขเด็ด
24 กุมภาพันธ์ 2563 238  ยังไม่ได้เลือกสูตร
21 กุมภาพันธ์ 2563 970  ยังไม่ได้เลือกสูตร
20 กุมภาพันธ์ 2563 909  ยังไม่ได้เลือกสูตร
19 กุมภาพันธ์ 2563 560  ยังไม่ได้เลือกสูตร
18 กุมภาพันธ์ 2563 649  ยังไม่ได้เลือกสูตร
17 กุมภาพันธ์ 2563 150  ยังไม่ได้เลือกสูตร
14 กุมภาพันธ์ 2563 631  ยังไม่ได้เลือกสูตร
13 กุมภาพันธ์ 2563 432  ยังไม่ได้เลือกสูตร
12 กุมภาพันธ์ 2563 080  ยังไม่ได้เลือกสูตร
11 กุมภาพันธ์ 2563 863  ยังไม่ได้เลือกสูตร
10 กุมภาพันธ์ 2563 846  ยังไม่ได้เลือกสูตร
7 กุมภาพันธ์ 2563 155  ยังไม่ได้เลือกสูตร
6 กุมภาพันธ์ 2563 134  ยังไม่ได้เลือกสูตร
5 กุมภาพันธ์ 2563 550  ยังไม่ได้เลือกสูตร
4 กุมภาพันธ์ 2563 967  ยังไม่ได้เลือกสูตร
3 กุมภาพันธ์ 2563 967  ยังไม่ได้เลือกสูตร
ความแม่นยำ 0 % ถูก 0 แถว จาก 23 แถว
10 อันดับ ระดับความแม่นยำสูตรนี้(%)
สูตร ถูก  
ร้อย+สิบ+4 8 กดดู
หน่วย-หน่วย+6 7 กดดู
ร้อย+สิบ+1 4 กดดู
ร้อย-สิบ+6 4 กดดู
สิบ+สิบ+4 3 กดดู
ร้อย-สิบ-6 3 กดดู
ร้อย-สิบ-1 3 กดดู
หน่วย+ร้อย+2 3 กดดู
ร้อย+สิบ+2 3 กดดู
ร้อย-สิบ-7 3 กดดู