สูตรจีนรอบเช้า

890

ร้อย=8,สิบ=9,หน่วย=0
คุณใช้สูตร :

จีนรอบเช้า ออกหลังเวลา 10:05 น.
เปรียบเทียบย้อนหลัง
ประจำงวด 3ตัวบน เลขเด็ด
3 เมษายน 2563 890  ยังไม่ได้เลือกสูตร
2 เมษายน 2563 425  ยังไม่ได้เลือกสูตร
1 เมษายน 2563 156  ยังไม่ได้เลือกสูตร
31 มีนาคม 2563 853  ยังไม่ได้เลือกสูตร
30 มีนาคม 2563 564  ยังไม่ได้เลือกสูตร
27 มีนาคม 2563 902  ยังไม่ได้เลือกสูตร
26 มีนาคม 2563 171  ยังไม่ได้เลือกสูตร
25 มีนาคม 2563 164  ยังไม่ได้เลือกสูตร
24 มีนาคม 2563 494  ยังไม่ได้เลือกสูตร
23 มีนาคม 2563 092  ยังไม่ได้เลือกสูตร
20 มีนาคม 2563 136  ยังไม่ได้เลือกสูตร
19 มีนาคม 2563 621  ยังไม่ได้เลือกสูตร
18 มีนาคม 2563 432  ยังไม่ได้เลือกสูตร
17 มีนาคม 2563 160  ยังไม่ได้เลือกสูตร
16 มีนาคม 2563 909  ยังไม่ได้เลือกสูตร
13 มีนาคม 2563 820  ยังไม่ได้เลือกสูตร
ความแม่นยำ 0 % ถูก 0 แถว จาก 23 แถว
10 อันดับ ระดับความแม่นยำสูตรนี้(%)
สูตร ถูก  
ร้อย+ร้อย+ 8 กดดู
ร้อย-ร้อย-1 7 กดดู
+หน่วย+ 6 กดดู
-สิบ+5 6 กดดู
ร้อย+สิบ+5 5 กดดู
ร้อย+สิบ+3 5 กดดู
ร้อย-สิบ- 5 กดดู
ร้อย-สิบ+ 5 กดดู
ร้อย+สิบ+1 5 กดดู
+ร้อย+ 5 กดดู