สูตรจีนรอบเช้า

043

ร้อย=0,สิบ=4,หน่วย=3
คุณใช้สูตร :

จีนรอบเช้า ออกหลังเวลา 10:05 น.
เปรียบเทียบย้อนหลัง
ประจำงวด 3ตัวบน เลขเด็ด
24 กุมภาพันธ์ 2563 043  ยังไม่ได้เลือกสูตร
21 กุมภาพันธ์ 2563 254  ยังไม่ได้เลือกสูตร
20 กุมภาพันธ์ 2563 699  ยังไม่ได้เลือกสูตร
19 กุมภาพันธ์ 2563 183  ยังไม่ได้เลือกสูตร
18 กุมภาพันธ์ 2563 991  ยังไม่ได้เลือกสูตร
17 กุมภาพันธ์ 2563 614  ยังไม่ได้เลือกสูตร
14 กุมภาพันธ์ 2563 968  ยังไม่ได้เลือกสูตร
13 กุมภาพันธ์ 2563 174  ยังไม่ได้เลือกสูตร
12 กุมภาพันธ์ 2563 240  ยังไม่ได้เลือกสูตร
11 กุมภาพันธ์ 2563 821  ยังไม่ได้เลือกสูตร
10 กุมภาพันธ์ 2563 852  ยังไม่ได้เลือกสูตร
7 กุมภาพันธ์ 2563 869  ยังไม่ได้เลือกสูตร
6 กุมภาพันธ์ 2563 543  ยังไม่ได้เลือกสูตร
5 กุมภาพันธ์ 2563 523  ยังไม่ได้เลือกสูตร
4 กุมภาพันธ์ 2563 995  ยังไม่ได้เลือกสูตร
3 กุมภาพันธ์ 2563 810  ยังไม่ได้เลือกสูตร
ความแม่นยำ 0 % ถูก 0 แถว จาก 23 แถว
10 อันดับ ระดับความแม่นยำสูตรนี้(%)
สูตร ถูก  
+หน่วย+ 8 กดดู
สิบ+สิบ+8 5 กดดู
+สิบ+ 5 กดดู
ร้อย+ร้อย+5 5 กดดู
ร้อย+สิบ+5 5 กดดู
+ร้อย+ 5 กดดู
ร้อย-ร้อย+9 4 กดดู
ร้อย+สิบ-4 4 กดดู
ร้อย+หน่วย+8 4 กดดู
ร้อย-สิบ+ 4 กดดู