สูตรฮั่งเส็งรอบบ่าย

224

ร้อย=2,สิบ=2,หน่วย=4
คุณใช้สูตร :

ฮั่งเส็งรอบบ่าย ออกหลังเวลา 14:55 น.
เปรียบเทียบย้อนหลัง
ประจำงวด 3ตัวบน เลขเด็ด
25 พฤษภาคม 2563 224  ยังไม่ได้เลือกสูตร
22 พฤษภาคม 2563 014  ยังไม่ได้เลือกสูตร
21 พฤษภาคม 2563 003  ยังไม่ได้เลือกสูตร
20 พฤษภาคม 2563 995  ยังไม่ได้เลือกสูตร
19 พฤษภาคม 2563 813  ยังไม่ได้เลือกสูตร
18 พฤษภาคม 2563 477  ยังไม่ได้เลือกสูตร
15 พฤษภาคม 2563 747  ยังไม่ได้เลือกสูตร
14 พฤษภาคม 2563 974  ยังไม่ได้เลือกสูตร
13 พฤษภาคม 2563 030  ยังไม่ได้เลือกสูตร
12 พฤษภาคม 2563 568  ยังไม่ได้เลือกสูตร
11 พฤษภาคม 2563 206  ยังไม่ได้เลือกสูตร
8 พฤษภาคม 2563 017  ยังไม่ได้เลือกสูตร
7 พฤษภาคม 2563 063  ยังไม่ได้เลือกสูตร
6 พฤษภาคม 2563 748  ยังไม่ได้เลือกสูตร
5 พฤษภาคม 2563 866  ยังไม่ได้เลือกสูตร
4 พฤษภาคม 2563 380  ยังไม่ได้เลือกสูตร
ความแม่นยำ 0 % ถูก 0 แถว จาก 23 แถว
10 อันดับ ระดับความแม่นยำสูตรนี้(%)
สูตร ถูก  
ร้อย+สิบ+4 6 กดดู
ร้อย-สิบ-5 5 กดดู
หน่วย+สิบ+4 5 กดดู
+ร้อย+ 5 กดดู
-ร้อย- 5 กดดู
ร้อย+หน่วย+7 5 กดดู
+ร้อย+4 5 กดดู
ร้อย+ร้อย+1 4 กดดู
สิบ+หน่วย+1 4 กดดู
สิบ+หน่วย+ 4 กดดู