สูตรฮั่งเส็งรอบเช้า

608

ร้อย=6,สิบ=0,หน่วย=8
คุณใช้สูตร :

ฮั่งเส็งรอบเช้า ออกหลังเวลา 10:55 น.
เปรียบเทียบย้อนหลัง
ประจำงวด บน ล่าง เลขเด็ด
3 กรกฎาคม 2563 08 89  ยังไม่ได้เลือกสูตร
2 กรกฎาคม 2563 46 27  ยังไม่ได้เลือกสูตร
30 มิถุนายน 2563 44 16  ยังไม่ได้เลือกสูตร
29 มิถุนายน 2563 69 30  ยังไม่ได้เลือกสูตร
26 มิถุนายน 2563 98 60  ยังไม่ได้เลือกสูตร
24 มิถุนายน 2563 28 94  ยังไม่ได้เลือกสูตร
23 มิถุนายน 2563 46 12  ยังไม่ได้เลือกสูตร
22 มิถุนายน 2563 85 04  ยังไม่ได้เลือกสูตร
19 มิถุนายน 2563 16 78  ยังไม่ได้เลือกสูตร
18 มิถุนายน 2563 54 87  ยังไม่ได้เลือกสูตร
17 มิถุนายน 2563 17 92  ยังไม่ได้เลือกสูตร
16 มิถุนายน 2563 64 69  ยังไม่ได้เลือกสูตร
15 มิถุนายน 2563 85 53  ยังไม่ได้เลือกสูตร
12 มิถุนายน 2563 78 37  ยังไม่ได้เลือกสูตร
11 มิถุนายน 2563 36 37  ยังไม่ได้เลือกสูตร
ความแม่นยำ 0 % ถูก 0 แถว จาก 23 แถว
10 อันดับ ระดับความแม่นยำสูตรนี้(%)
สูตร ถูก  
+-9 11 กดดู
ร้อย-ร้อย-9 10 กดดู
ร้อย-สิบ+8 9 กดดู
ร้อย-สิบ-1 9 กดดู
ร้อย-+8 8 กดดู
ร้อย+สิบ+9 8 กดดู
ร้อย+หน่วย+1 8 กดดู
สิบ+สิบ+1 8 กดดู
ร้อย-+9 8 กดดู
สิบ+ร้อย+9 8 กดดู