สูตรฮั่งเส็งรอบเช้า

549

ร้อย=5,สิบ=4,หน่วย=9
คุณใช้สูตร :

ฮั่งเส็งรอบเช้า ออกหลังเวลา 10:55 น.
เปรียบเทียบย้อนหลัง
ประจำงวด บน ล่าง เลขเด็ด
7 เมษายน 2563 49 37  ยังไม่ได้เลือกสูตร
6 เมษายน 2563 21 10  ยังไม่ได้เลือกสูตร
3 เมษายน 2563 47 59  ยังไม่ได้เลือกสูตร
2 เมษายน 2563 02 77  ยังไม่ได้เลือกสูตร
1 เมษายน 2563 41 07  ยังไม่ได้เลือกสูตร
31 มีนาคม 2563 15 04  ยังไม่ได้เลือกสูตร
30 มีนาคม 2563 07 21  ยังไม่ได้เลือกสูตร
27 มีนาคม 2563 14 80  ยังไม่ได้เลือกสูตร
26 มีนาคม 2563 82 63  ยังไม่ได้เลือกสูตร
25 มีนาคม 2563 24 75  ยังไม่ได้เลือกสูตร
24 มีนาคม 2563 79 66  ยังไม่ได้เลือกสูตร
23 มีนาคม 2563 30 77  ยังไม่ได้เลือกสูตร
20 มีนาคม 2563 82 69  ยังไม่ได้เลือกสูตร
19 มีนาคม 2563 93 89  ยังไม่ได้เลือกสูตร
18 มีนาคม 2563 59 86  ยังไม่ได้เลือกสูตร
17 มีนาคม 2563 48 91  ยังไม่ได้เลือกสูตร
16 มีนาคม 2563 13 78  ยังไม่ได้เลือกสูตร
ความแม่นยำ 0 % ถูก 0 แถว จาก 23 แถว
10 อันดับ ระดับความแม่นยำสูตรนี้(%)
สูตร ถูก  
ร้อย-สิบ+1 9 กดดู
สิบ+สิบ-2 9 กดดู
สิบ+สิบ+7 8 กดดู
ร้อย+หน่วย+8 8 กดดู
ร้อย+สิบ+9 7 กดดู
ร้อย+หน่วย+7 7 กดดู
สิบ+สิบ+8 7 กดดู
ร้อย+สิบ- 6 กดดู
ร้อย+สิบ+ 6 กดดู
สิบ+หน่วย- 6 กดดู