สูตรฮั่งเส็งรอบเช้า

384

ร้อย=3,สิบ=8,หน่วย=4
คุณใช้สูตร :

ฮั่งเส็งรอบเช้า ออกหลังเวลา 10:55 น.
เปรียบเทียบย้อนหลัง
ประจำงวด บน ล่าง เลขเด็ด
24 กุมภาพันธ์ 2563 84 97  ยังไม่ได้เลือกสูตร
21 กุมภาพันธ์ 2563 79 37  ยังไม่ได้เลือกสูตร
20 กุมภาพันธ์ 2563 60 21  ยังไม่ได้เลือกสูตร
19 กุมภาพันธ์ 2563 41 21  ยังไม่ได้เลือกสูตร
18 กุมภาพันธ์ 2563 19 41  ยังไม่ได้เลือกสูตร
17 กุมภาพันธ์ 2563 81 21  ยังไม่ได้เลือกสูตร
14 กุมภาพันธ์ 2563 49 49  ยังไม่ได้เลือกสูตร
13 กุมภาพันธ์ 2563 07 59  ยังไม่ได้เลือกสูตร
12 กุมภาพันธ์ 2563 09 21  ยังไม่ได้เลือกสูตร
11 กุมภาพันธ์ 2563 02 68  ยังไม่ได้เลือกสูตร
10 กุมภาพันธ์ 2563 17 10  ยังไม่ได้เลือกสูตร
7 กุมภาพันธ์ 2563 31 39  ยังไม่ได้เลือกสูตร
6 กุมภาพันธ์ 2563 45 71  ยังไม่ได้เลือกสูตร
5 กุมภาพันธ์ 2563 28 30  ยังไม่ได้เลือกสูตร
4 กุมภาพันธ์ 2563 68 70  ยังไม่ได้เลือกสูตร
3 กุมภาพันธ์ 2563 41 78  ยังไม่ได้เลือกสูตร
ความแม่นยำ 0 % ถูก 0 แถว จาก 23 แถว
10 อันดับ ระดับความแม่นยำสูตรนี้(%)
สูตร ถูก  
+ร้อย+ 11 กดดู
สิบ+หน่วย+2 9 กดดู
ร้อย-สิบ+3 8 กดดู
สิบ+หน่วย+1 8 กดดู
ร้อย-ร้อย- 8 กดดู
สิบ+สิบ+ 7 กดดู
ร้อย+หน่วย+ 7 กดดู
สิบ+สิบ-2 7 กดดู
สิบ+สิบ- 6 กดดู
ร้อย+สิบ-5 6 กดดู