สูตรนิเคอิรอบบ่าย

165

ร้อย=1,สิบ=6,หน่วย=5
คุณใช้สูตร :

นิเคอิรอบบ่าย ออกหลังเวลา 12:55 น.
เปรียบเทียบย้อนหลัง
ประจำงวด บน ล่าง เลขเด็ด
25 พฤษภาคม 2563 65 49  ยังไม่ได้เลือกสูตร
22 พฤษภาคม 2563 16 15  ยังไม่ได้เลือกสูตร
21 พฤษภาคม 2563 31 84  ยังไม่ได้เลือกสูตร
20 พฤษภาคม 2563 15 70  ยังไม่ได้เลือกสูตร
19 พฤษภาคม 2563 45 72  ยังไม่ได้เลือกสูตร
18 พฤษภาคม 2563 73 26  ยังไม่ได้เลือกสูตร
15 พฤษภาคม 2563 47 69  ยังไม่ได้เลือกสูตร
14 พฤษภาคม 2563 78 27  ยังไม่ได้เลือกสูตร
13 พฤษภาคม 2563 05 43  ยังไม่ได้เลือกสูตร
12 พฤษภาคม 2563 48 18  ยังไม่ได้เลือกสูตร
11 พฤษภาคม 2563 66 57  ยังไม่ได้เลือกสูตร
8 พฤษภาคม 2563 09 32  ยังไม่ได้เลือกสูตร
7 พฤษภาคม 2563 77 42  ยังไม่ได้เลือกสูตร
ความแม่นยำ 0 % ถูก 0 แถว จาก 23 แถว
10 อันดับ ระดับความแม่นยำสูตรนี้(%)
สูตร ถูก  
สิบ-ร้อย-1 10 กดดู
ร้อย-สิบ- 10 กดดู
หน่วย+หน่วย-2 8 กดดู
ร้อย-หน่วย+4 8 กดดู
ร้อย-สิบ-1 8 กดดู
สิบ+สิบ+8 8 กดดู
สิบ-ร้อย-2 8 กดดู
+ร้อย+9 7 กดดู
หน่วย-หน่วย+3 7 กดดู
หน่วย+หน่วย+7 7 กดดู