สูตรนิเคอิรอบบ่าย

296

ร้อย=2,สิบ=9,หน่วย=6
คุณใช้สูตร :

นิเคอิรอบบ่าย ออกหลังเวลา 12:55 น.
เปรียบเทียบย้อนหลัง
ประจำงวด บน ล่าง เลขเด็ด
28 กุมภาพันธ์ 2563 96 27  ยังไม่ได้เลือกสูตร
27 กุมภาพันธ์ 2563 23 96  ยังไม่ได้เลือกสูตร
26 กุมภาพันธ์ 2563 19 22  ยังไม่ได้เลือกสูตร
25 กุมภาพันธ์ 2563 41 33  ยังไม่ได้เลือกสูตร
21 กุมภาพันธ์ 2563 74 41  ยังไม่ได้เลือกสูตร
20 กุมภาพันธ์ 2563 15 45  ยังไม่ได้เลือกสูตร
19 กุมภาพันธ์ 2563 70 90  ยังไม่ได้เลือกสูตร
18 กุมภาพันธ์ 2563 80 44  ยังไม่ได้เลือกสูตร
17 กุมภาพันธ์ 2563 24 35  ยังไม่ได้เลือกสูตร
14 กุมภาพันธ์ 2563 59 14  ยังไม่ได้เลือกสูตร
13 กุมภาพันธ์ 2563 73 48  ยังไม่ได้เลือกสูตร
12 กุมภาพันธ์ 2563 21 23  ยังไม่ได้เลือกสูตร
10 กุมภาพันธ์ 2563 98 00  ยังไม่ได้เลือกสูตร
7 กุมภาพันธ์ 2563 98 61  ยังไม่ได้เลือกสูตร
6 กุมภาพันธ์ 2563 59 03  ยังไม่ได้เลือกสูตร
ความแม่นยำ 0 % ถูก 0 แถว จาก 23 แถว
10 อันดับ ระดับความแม่นยำสูตรนี้(%)
สูตร ถูก  
ร้อย+หน่วย+5 9 กดดู
ร้อย+ร้อย+1 9 กดดู
ร้อย+สิบ+ 9 กดดู
หน่วย+หน่วย+1 8 กดดู
ร้อย+หน่วย+6 8 กดดู
สิบ+หน่วย-6 8 กดดู
+หน่วย+ 8 กดดู
สิบ+สิบ+9 7 กดดู
ร้อย-สิบ-3 7 กดดู
สิบ+หน่วย+4 7 กดดู