สูตรหุ้นเกาหลี

842

ร้อย=8,สิบ=4,หน่วย=2
คุณใช้สูตร :

หุ้นเกาหลี ออกหลังเวลา 12:40 น.
เปรียบเทียบย้อนหลัง
ประจำงวด บน ล่าง เลขเด็ด
6 กรกฎาคม 2563 42 72  ยังไม่ได้เลือกสูตร
3 กรกฎาคม 2563 70 49  ยังไม่ได้เลือกสูตร
2 กรกฎาคม 2563 21 57  ยังไม่ได้เลือกสูตร
1 กรกฎาคม 2563 64 31  ยังไม่ได้เลือกสูตร
30 มิถุนายน 2563 33 13  ยังไม่ได้เลือกสูตร
29 มิถุนายน 2563 20 00  ยังไม่ได้เลือกสูตร
26 มิถุนายน 2563 20 56  ยังไม่ได้เลือกสูตร
25 มิถุนายน 2563 64 93  ยังไม่ได้เลือกสูตร
24 มิถุนายน 2563 57 32  ยังไม่ได้เลือกสูตร
23 มิถุนายน 2563 25 82  ยังไม่ได้เลือกสูตร
22 มิถุนายน 2563 43 25  ยังไม่ได้เลือกสูตร
19 มิถุนายน 2563 18 97  ยังไม่ได้เลือกสูตร
18 มิถุนายน 2563 21 01  ยังไม่ได้เลือกสูตร
17 มิถุนายน 2563 22 41  ยังไม่ได้เลือกสูตร
16 มิถุนายน 2563 81 37  ยังไม่ได้เลือกสูตร
15 มิถุนายน 2563 44 06  ยังไม่ได้เลือกสูตร
ความแม่นยำ 0 % ถูก 0 แถว จาก 23 แถว
10 อันดับ ระดับความแม่นยำสูตรนี้(%)
สูตร ถูก  
ร้อย-ร้อย+ 9 กดดู
ร้อย-ร้อย-1 9 กดดู
-สิบ+1 8 กดดู
หน่วย+หน่วย+2 7 กดดู
ร้อย-สิบ+3 7 กดดู
สิบ+สิบ+7 7 กดดู
ร้อย+สิบ+5 7 กดดู
ร้อย+หน่วย+2 7 กดดู
-สิบ+ 7 กดดู
หน่วย-ร้อย+6 7 กดดู