สูตรหุ้นเกาหลี

586

ร้อย=5,สิบ=8,หน่วย=6
คุณใช้สูตร :

หุ้นเกาหลี ออกหลังเวลา 12:40 น.
เปรียบเทียบย้อนหลัง
ประจำงวด บน ล่าง เลขเด็ด
3 เมษายน 2563 86 94  ยังไม่ได้เลือกสูตร
2 เมษายน 2563 80 81  ยังไม่ได้เลือกสูตร
1 เมษายน 2563 99 41  ยังไม่ได้เลือกสูตร
31 มีนาคม 2563 40 91  ยังไม่ได้เลือกสูตร
30 มีนาคม 2563 49 14  ยังไม่ได้เลือกสูตร
27 มีนาคม 2563 63 26  ยังไม่ได้เลือกสูตร
26 มีนาคม 2563 37 74  ยังไม่ได้เลือกสูตร
25 มีนาคม 2563 11 51  ยังไม่ได้เลือกสูตร
24 มีนาคม 2563 60 56  ยังไม่ได้เลือกสูตร
23 มีนาคม 2563 04 77  ยังไม่ได้เลือกสูตร
20 มีนาคม 2563 81 05  ยังไม่ได้เลือกสูตร
19 มีนาคม 2563 76 86  ยังไม่ได้เลือกสูตร
18 มีนาคม 2563 62 34  ยังไม่ได้เลือกสูตร
17 มีนาคม 2563 96 77  ยังไม่ได้เลือกสูตร
16 มีนาคม 2563 73 38  ยังไม่ได้เลือกสูตร
13 มีนาคม 2563 11 22  ยังไม่ได้เลือกสูตร
ความแม่นยำ 0 % ถูก 0 แถว จาก 23 แถว
10 อันดับ ระดับความแม่นยำสูตรนี้(%)
สูตร ถูก  
+สิบ+ 9 กดดู
สิบ+สิบ+5 8 กดดู
หน่วย+หน่วย+5 7 กดดู
ร้อย+สิบ+ 7 กดดู
ร้อย+หน่วย+6 7 กดดู
ร้อย+หน่วย+7 6 กดดู
สิบ+สิบ+6 6 กดดู
หน่วย+หน่วย+6 6 กดดู
ร้อย+สิบ+1 6 กดดู
ร้อย+ร้อย-7 6 กดดู