สูตรหุ้นเกาหลี

307

ร้อย=3,สิบ=0,หน่วย=7
คุณใช้สูตร :

หุ้นเกาหลี ออกหลังเวลา 12:40 น.
เปรียบเทียบย้อนหลัง
ประจำงวด บน ล่าง เลขเด็ด
24 กุมภาพันธ์ 2563 07 07  ยังไม่ได้เลือกสูตร
21 กุมภาพันธ์ 2563 14 81  ยังไม่ได้เลือกสูตร
20 กุมภาพันธ์ 2563 95 69  ยังไม่ได้เลือกสูตร
19 กุมภาพันธ์ 2563 64 22  ยังไม่ได้เลือกสูตร
18 กุมภาพันธ์ 2563 86 47  ยังไม่ได้เลือกสูตร
17 กุมภาพันธ์ 2563 33 85  ยังไม่ได้เลือกสูตร
14 กุมภาพันธ์ 2563 48 08  ยังไม่ได้เลือกสูตร
13 กุมภาพันธ์ 2563 40 17  ยังไม่ได้เลือกสูตร
12 กุมภาพันธ์ 2563 23 92  ยังไม่ได้เลือกสูตร
11 กุมภาพันธ์ 2563 31 58  ยังไม่ได้เลือกสูตร
10 กุมภาพันธ์ 2563 73 71  ยังไม่ได้เลือกสูตร
7 กุมภาพันธ์ 2563 44 80  ยังไม่ได้เลือกสูตร
6 กุมภาพันธ์ 2563 24 51  ยังไม่ได้เลือกสูตร
5 กุมภาพันธ์ 2563 73 58  ยังไม่ได้เลือกสูตร
4 กุมภาพันธ์ 2563 15 20  ยังไม่ได้เลือกสูตร
3 กุมภาพันธ์ 2563 95 65  ยังไม่ได้เลือกสูตร
ความแม่นยำ 0 % ถูก 0 แถว จาก 23 แถว
10 อันดับ ระดับความแม่นยำสูตรนี้(%)
สูตร ถูก  
สิบ+สิบ+6 9 กดดู
สิบ-หน่วย+6 9 กดดู
+หน่วย+ 8 กดดู
หน่วย+หน่วย+ 7 กดดู
สิบ+สิบ+9 5 กดดู
หน่วย+หน่วย+6 5 กดดู
สิบ-หน่วย+1 5 กดดู
ร้อย+สิบ+6 5 กดดู
สิบ+สิบ+1 5 กดดู
+สิบ+ 5 กดดู