สูตรหุ้นไทยเย็น

784

ร้อย=7,สิบ=8,หน่วย=4
คุณใช้สูตร :

หุ้นไทยเย็น ออกหลังเวลา 16:30 น.
เปรียบเทียบย้อนหลัง
ประจำงวด บน ล่าง เลขเด็ด
3 เมษายน 2563 84 57  ยังไม่ได้เลือกสูตร
2 เมษายน 2563 27 76  ยังไม่ได้เลือกสูตร
1 เมษายน 2563 51 35  ยังไม่ได้เลือกสูตร
31 มีนาคม 2563 86 04  ยังไม่ได้เลือกสูตร
30 มีนาคม 2563 82 94  ยังไม่ได้เลือกสูตร
27 มีนาคม 2563 76 80  ยังไม่ได้เลือกสูตร
26 มีนาคม 2563 96 93  ยังไม่ได้เลือกสูตร
25 มีนาคม 2563 03 19  ยังไม่ได้เลือกสูตร
24 มีนาคม 2563 84 38  ยังไม่ได้เลือกสูตร
23 มีนาคม 2563 46 78  ยังไม่ได้เลือกสูตร
20 มีนาคม 2563 24 05  ยังไม่ได้เลือกสูตร
19 มีนาคม 2563 19 96  ยังไม่ได้เลือกสูตร
18 มีนาคม 2563 15 98  ยังไม่ได้เลือกสูตร
17 มีนาคม 2563 17 91  ยังไม่ได้เลือกสูตร
16 มีนาคม 2563 08 83  ยังไม่ได้เลือกสูตร
13 มีนาคม 2563 91 00  ยังไม่ได้เลือกสูตร
ความแม่นยำ 0 % ถูก 0 แถว จาก 23 แถว
10 อันดับ ระดับความแม่นยำสูตรนี้(%)
สูตร ถูก  
หน่วย+สิบ+1 10 กดดู
สิบ+หน่วย+1 10 กดดู
หน่วย+หน่วย+5 9 กดดู
-หน่วย-2 9 กดดู
+หน่วย+1 9 กดดู
หน่วย-หน่วย-9 9 กดดู
ร้อย+สิบ+2 8 กดดู
+หน่วย+2 8 กดดู
สิบ-หน่วย-3 8 กดดู
หน่วย-หน่วย-8 8 กดดู