สูตรหุ้นไทยเย็น

556

ร้อย=5,สิบ=5,หน่วย=6
คุณใช้สูตร :

หุ้นไทยเย็น ออกหลังเวลา 16:30 น.
เปรียบเทียบย้อนหลัง
ประจำงวด บน ล่าง เลขเด็ด
24 กุมภาพันธ์ 2563 56 53  ยังไม่ได้เลือกสูตร
21 กุมภาพันธ์ 2563 09 85  ยังไม่ได้เลือกสูตร
20 กุมภาพันธ์ 2563 24 30  ยังไม่ได้เลือกสูตร
19 กุมภาพันธ์ 2563 54 14  ยังไม่ได้เลือกสูตร
18 กุมภาพันธ์ 2563 68 57  ยังไม่ได้เลือกสูตร
17 กุมภาพันธ์ 2563 25 95  ยังไม่ได้เลือกสูตร
14 กุมภาพันธ์ 2563 30 47  ยังไม่ได้เลือกสูตร
13 กุมภาพันธ์ 2563 77 07  ยังไม่ได้เลือกสูตร
12 กุมภาพันธ์ 2563 84 91  ยังไม่ได้เลือกสูตร
11 กุมภาพันธ์ 2563 93 31  ยังไม่ได้เลือกสูตร
7 กุมภาพันธ์ 2563 24 55  ยังไม่ได้เลือกสูตร
6 กุมภาพันธ์ 2563 79 65  ยังไม่ได้เลือกสูตร
5 กุมภาพันธ์ 2563 14 76  ยังไม่ได้เลือกสูตร
4 กุมภาพันธ์ 2563 38 32  ยังไม่ได้เลือกสูตร
3 กุมภาพันธ์ 2563 06 08  ยังไม่ได้เลือกสูตร
ความแม่นยำ 0 % ถูก 0 แถว จาก 23 แถว
10 อันดับ ระดับความแม่นยำสูตรนี้(%)
สูตร ถูก  
ร้อย-สิบ+ 9 กดดู
สิบ+สิบ- 9 กดดู
สิบ+สิบ+ 9 กดดู
ร้อย+หน่วย+2 8 กดดู
สิบ+หน่วย+5 7 กดดู
สิบ+สิบ+3 7 กดดู
สิบ-สิบ+6 7 กดดู
สิบ+ร้อย+5 7 กดดู
สิบ+หน่วย-5 7 กดดู
สิบ-สิบ+5 7 กดดู