สูตรหุ้นไทยเย็น

927

ร้อย=9,สิบ=2,หน่วย=7
คุณใช้สูตร :

หุ้นไทยเย็น ออกหลังเวลา 16:30 น.
เปรียบเทียบย้อนหลัง
ประจำงวด บน ล่าง เลขเด็ด
3 กรกฎาคม 2563 27 86  ยังไม่ได้เลือกสูตร
2 กรกฎาคม 2563 13 69  ยังไม่ได้เลือกสูตร
1 กรกฎาคม 2563 44 41  ยังไม่ได้เลือกสูตร
30 มิถุนายน 2563 30 54  ยังไม่ได้เลือกสูตร
29 มิถุนายน 2563 76 58  ยังไม่ได้เลือกสูตร
26 มิถุนายน 2563 34 46  ยังไม่ได้เลือกสูตร
25 มิถุนายน 2563 88 55  ยังไม่ได้เลือกสูตร
24 มิถุนายน 2563 43 00  ยังไม่ได้เลือกสูตร
23 มิถุนายน 2563 43 25  ยังไม่ได้เลือกสูตร
22 มิถุนายน 2563 18 64  ยังไม่ได้เลือกสูตร
19 มิถุนายน 2563 82 16  ยังไม่ได้เลือกสูตร
18 มิถุนายน 2563 98 20  ยังไม่ได้เลือกสูตร
17 มิถุนายน 2563 18 05  ยังไม่ได้เลือกสูตร
16 มิถุนายน 2563 13 14  ยังไม่ได้เลือกสูตร
15 มิถุนายน 2563 99 57  ยังไม่ได้เลือกสูตร
ความแม่นยำ 0 % ถูก 0 แถว จาก 23 แถว
10 อันดับ ระดับความแม่นยำสูตรนี้(%)
สูตร ถูก  
สิบ-หน่วย+1 7 กดดู
หน่วย+หน่วย+6 7 กดดู
หน่วย-หน่วย- 7 กดดู
หน่วย-หน่วย+ 7 กดดู
+-1 7 กดดู
ร้อย+สิบ+8 7 กดดู
หน่วย+หน่วย+5 7 กดดู
-สิบ- 6 กดดู
ร้อย-ร้อย-1 6 กดดู
สิบ++ 6 กดดู