สูตรหุ้นดาวน์โจน

936

ร้อย=9,สิบ=3,หน่วย=6
คุณใช้สูตร :

หุ้นดาวน์โจน ออกหลังเวลา 02:00 น.
เปรียบเทียบย้อนหลัง
ประจำงวด บน ล่าง เลขเด็ด
29 กุมภาพันธ์ 2563 36 28  ยังไม่ได้เลือกสูตร
28 กุมภาพันธ์ 2563 64 95  ยังไม่ได้เลือกสูตร
27 กุมภาพันธ์ 2563 59 77  ยังไม่ได้เลือกสูตร
26 กุมภาพันธ์ 2563 36 44  ยังไม่ได้เลือกสูตร
25 กุมภาพันธ์ 2563 80 61  ยังไม่ได้เลือกสูตร
22 กุมภาพันธ์ 2563 41 57  ยังไม่ได้เลือกสูตร
21 กุมภาพันธ์ 2563 98 05  ยังไม่ได้เลือกสูตร
20 กุมภาพันธ์ 2563 03 84  ยังไม่ได้เลือกสูตร
19 กุมภาพันธ์ 2563 19 89  ยังไม่ได้เลือกสูตร
15 กุมภาพันธ์ 2563 08 23  ยังไม่ได้เลือกสูตร
14 กุมภาพันธ์ 2563 31 11  ยังไม่ได้เลือกสูตร
13 กุมภาพันธ์ 2563 42 08  ยังไม่ได้เลือกสูตร
12 กุมภาพันธ์ 2563 34 48  ยังไม่ได้เลือกสูตร
11 กุมภาพันธ์ 2563 82 31  ยังไม่ได้เลือกสูตร
8 กุมภาพันธ์ 2563 51 26  ยังไม่ได้เลือกสูตร
7 กุมภาพันธ์ 2563 77 92  ยังไม่ได้เลือกสูตร
6 กุมภาพันธ์ 2563 85 22  ยังไม่ได้เลือกสูตร
ความแม่นยำ 0 % ถูก 0 แถว จาก 23 แถว
10 อันดับ ระดับความแม่นยำสูตรนี้(%)
สูตร ถูก  
สิบ-หน่วย-2 10 กดดู
สิบ+หน่วย-2 9 กดดู
สิบ+สิบ+5 8 กดดู
ร้อย-สิบ+1 8 กดดู
-สิบ-8 8 กดดู
สิบ+หน่วย+8 8 กดดู
หน่วย+ร้อย+7 8 กดดู
สิบ+สิบ-9 8 กดดู
ร้อย-สิบ- 8 กดดู
ร้อย+หน่วย+7 8 กดดู