สูตรหุ้นดาวน์โจน

516

ร้อย=5,สิบ=1,หน่วย=6
คุณใช้สูตร :

หุ้นดาวน์โจน ออกหลังเวลา 02:00 น.
เปรียบเทียบย้อนหลัง
ประจำงวด บน ล่าง เลขเด็ด
23 พฤษภาคม 2563 16 96  ยังไม่ได้เลือกสูตร
22 พฤษภาคม 2563 12 78  ยังไม่ได้เลือกสูตร
21 พฤษภาคม 2563 90 04  ยังไม่ได้เลือกสูตร
20 พฤษภาคม 2563 86 51  ยังไม่ได้เลือกสูตร
19 พฤษภาคม 2563 37 95  ยังไม่ได้เลือกสูตร
16 พฤษภาคม 2563 42 08  ยังไม่ได้เลือกสูตร
15 พฤษภาคม 2563 34 37  ยังไม่ได้เลือกสูตร
14 พฤษภาคม 2563 97 81  ยังไม่ได้เลือกสูตร
13 พฤษภาคม 2563 78 21  ยังไม่ได้เลือกสูตร
12 พฤษภาคม 2563 99 33  ยังไม่ได้เลือกสูตร
9 พฤษภาคม 2563 32 43  ยังไม่ได้เลือกสูตร
8 พฤษภาคม 2563 89 25  ยังไม่ได้เลือกสูตร
7 พฤษภาคม 2563 64 45  ยังไม่ได้เลือกสูตร
6 พฤษภาคม 2563 09 33  ยังไม่ได้เลือกสูตร
5 พฤษภาคม 2563 76 07  ยังไม่ได้เลือกสูตร
2 พฤษภาคม 2563 69 03  ยังไม่ได้เลือกสูตร
ความแม่นยำ 0 % ถูก 0 แถว จาก 23 แถว
10 อันดับ ระดับความแม่นยำสูตรนี้(%)
สูตร ถูก  
หน่วย+สิบ-4 12 กดดู
สิบ+หน่วย-4 12 กดดู
ร้อย+สิบ-4 10 กดดู
หน่วย+สิบ-5 10 กดดู
สิบ+ร้อย-4 10 กดดู
สิบ+หน่วย-5 10 กดดู
สิบ+หน่วย+5 10 กดดู
สิบ+ร้อย-3 9 กดดู
ร้อย+สิบ-3 9 กดดู
ร้อย+ร้อย-8 9 กดดู