สูตรหุ้นอินเดีย

323

ร้อย=3,สิบ=2,หน่วย=3
คุณใช้สูตร :

หุ้นอินเดีย ออกหลังเวลา 16:40 น.
เปรียบเทียบย้อนหลัง
ประจำงวด บน ล่าง เลขเด็ด
24 กุมภาพันธ์ 2563 23 89  ยังไม่ได้เลือกสูตร
20 กุมภาพันธ์ 2563 12 88  ยังไม่ได้เลือกสูตร
19 กุมภาพันธ์ 2563 00 62  ยังไม่ได้เลือกสูตร
18 กุมภาพันธ์ 2563 38 31  ยังไม่ได้เลือกสูตร
17 กุมภาพันธ์ 2563 69 05  ยังไม่ได้เลือกสูตร
14 กุมภาพันธ์ 2563 74 05  ยังไม่ได้เลือกสูตร
13 กุมภาพันธ์ 2563 79 11  ยังไม่ได้เลือกสูตร
12 กุมภาพันธ์ 2563 90 76  ยังไม่ได้เลือกสูตร
11 กุมภาพันธ์ 2563 14 52  ยังไม่ได้เลือกสูตร
10 กุมภาพันธ์ 2563 62 23  ยังไม่ได้เลือกสูตร
7 กุมภาพันธ์ 2563 85 18  ยังไม่ได้เลือกสูตร
6 กุมภาพันธ์ 2563 03 37  ยังไม่ได้เลือกสูตร
5 กุมภาพันธ์ 2563 66 28  ยังไม่ได้เลือกสูตร
4 กุมภาพันธ์ 2563 38 07  ยังไม่ได้เลือกสูตร
3 กุมภาพันธ์ 2563 31 78  ยังไม่ได้เลือกสูตร
ความแม่นยำ 0 % ถูก 0 แถว จาก 23 แถว
10 อันดับ ระดับความแม่นยำสูตรนี้(%)
สูตร ถูก  
ร้อย-สิบ+2 6 กดดู
ร้อย+ร้อย+6 5 กดดู
+สิบ+2 5 กดดู
ร้อย+สิบ+ 5 กดดู
+สิบ+ 5 กดดู
ร้อย+หน่วย+8 5 กดดู
ร้อย+สิบ+1 5 กดดู
หน่วย+หน่วย+1 5 กดดู
สิบ+สิบ+2 5 กดดู
ร้อย+สิบ+5 5 กดดู