สูตรหุ้นอินเดีย

095

ร้อย=0,สิบ=9,หน่วย=5
คุณใช้สูตร :

หุ้นอินเดีย ออกหลังเวลา 16:40 น.
เปรียบเทียบย้อนหลัง
ประจำงวด บน ล่าง เลขเด็ด
3 เมษายน 2563 95 36  ยังไม่ได้เลือกสูตร
1 เมษายน 2563 31 18  ยังไม่ได้เลือกสูตร
31 มีนาคม 2563 49 17  ยังไม่ได้เลือกสูตร
30 มีนาคม 2563 32 27  ยังไม่ได้เลือกสูตร
27 มีนาคม 2563 59 18  ยังไม่ได้เลือกสูตร
26 มีนาคม 2563 77 99  ยังไม่ได้เลือกสูตร
25 มีนาคม 2563 78 75  ยังไม่ได้เลือกสูตร
24 มีนาคม 2563 03 79  ยังไม่ได้เลือกสูตร
23 มีนาคม 2563 24 72  ยังไม่ได้เลือกสูตร
20 มีนาคม 2563 96 73  ยังไม่ได้เลือกสูตร
19 มีนาคม 2563 23 28  ยังไม่ได้เลือกสูตร
18 มีนาคม 2563 51 58  ยังไม่ได้เลือกสูตร
17 มีนาคม 2563 09 98  ยังไม่ได้เลือกสูตร
16 มีนาคม 2563 07 41  ยังไม่ได้เลือกสูตร
13 มีนาคม 2563 48 34  ยังไม่ได้เลือกสูตร
ความแม่นยำ 0 % ถูก 0 แถว จาก 23 แถว
10 อันดับ ระดับความแม่นยำสูตรนี้(%)
สูตร ถูก  
ร้อย-สิบ+7 11 กดดู
ร้อย+สิบ+8 11 กดดู
ร้อย-สิบ+8 9 กดดู
ร้อย+สิบ+9 8 กดดู
+หน่วย-8 8 กดดู
ร้อย+สิบ-2 8 กดดู
หน่วย+หน่วย+9 7 กดดู
ร้อย+ร้อย+9 7 กดดู
สิบ-สิบ+7 7 กดดู
สิบ+สิบ+8 7 กดดู