สูตรหุ้นอิยิปต์

991

ร้อย=9,สิบ=9,หน่วย=1
คุณใช้สูตร :

หุ้นอิยิปต์ ออกหลังเวลา 18:00 น.
เปรียบเทียบย้อนหลัง
ประจำงวด บน ล่าง เลขเด็ด
21 พฤษภาคม 2563 91 49  ยังไม่ได้เลือกสูตร
20 พฤษภาคม 2563 40 84  ยังไม่ได้เลือกสูตร
19 พฤษภาคม 2563 24 31  ยังไม่ได้เลือกสูตร
18 พฤษภาคม 2563 93 51  ยังไม่ได้เลือกสูตร
17 พฤษภาคม 2563 44 23  ยังไม่ได้เลือกสูตร
14 พฤษภาคม 2563 21 07  ยังไม่ได้เลือกสูตร
13 พฤษภาคม 2563 28 08  ยังไม่ได้เลือกสูตร
12 พฤษภาคม 2563 36 03  ยังไม่ได้เลือกสูตร
11 พฤษภาคม 2563 33 58  ยังไม่ได้เลือกสูตร
10 พฤษภาคม 2563 75 02  ยังไม่ได้เลือกสูตร
7 พฤษภาคม 2563 73 22  ยังไม่ได้เลือกสูตร
6 พฤษภาคม 2563 95 64  ยังไม่ได้เลือกสูตร
5 พฤษภาคม 2563 31 35  ยังไม่ได้เลือกสูตร
4 พฤษภาคม 2563 96 89  ยังไม่ได้เลือกสูตร
3 พฤษภาคม 2563 85 19  ยังไม่ได้เลือกสูตร
ความแม่นยำ 0 % ถูก 0 แถว จาก 23 แถว
10 อันดับ ระดับความแม่นยำสูตรนี้(%)
สูตร ถูก  
ร้อย+ร้อย+9 10 กดดู
สิบ+หน่วย+ 9 กดดู
หน่วย+สิบ+ 9 กดดู
สิบ+สิบ+3 9 กดดู
+หน่วย-9 9 กดดู
หน่วย+หน่วย-8 9 กดดู
+สิบ+2 9 กดดู
ร้อย+ร้อย+4 8 กดดู
หน่วย+หน่วย+8 8 กดดู
ร้อย+สิบ+ 8 กดดู