สูตรหุ้นสิงคโปร์

961

ร้อย=9,สิบ=6,หน่วย=1
คุณใช้สูตร :

หุ้นสิงคโปร์ ออกหลังเวลา 15:55 น.
เปรียบเทียบย้อนหลัง
ประจำงวด บน ล่าง เลขเด็ด
6 กรกฎาคม 2563 61 67  ยังไม่ได้เลือกสูตร
3 กรกฎาคม 2563 94 25  ยังไม่ได้เลือกสูตร
2 กรกฎาคม 2563 69 52  ยังไม่ได้เลือกสูตร
1 กรกฎาคม 2563 17 26  ยังไม่ได้เลือกสูตร
30 มิถุนายน 2563 91 81  ยังไม่ได้เลือกสูตร
29 มิถุนายน 2563 10 41  ยังไม่ได้เลือกสูตร
26 มิถุนายน 2563 51 36  ยังไม่ได้เลือกสูตร
25 มิถุนายน 2563 15 47  ยังไม่ได้เลือกสูตร
24 มิถุนายน 2563 62 30  ยังไม่ได้เลือกสูตร
23 มิถุนายน 2563 92 23  ยังไม่ได้เลือกสูตร
22 มิถุนายน 2563 69 14  ยังไม่ได้เลือกสูตร
19 มิถุนายน 2563 83 83  ยังไม่ได้เลือกสูตร
18 มิถุนายน 2563 66 96  ยังไม่ได้เลือกสูตร
17 มิถุนายน 2563 62 77  ยังไม่ได้เลือกสูตร
16 มิถุนายน 2563 85 97  ยังไม่ได้เลือกสูตร
15 มิถุนายน 2563 88 75  ยังไม่ได้เลือกสูตร
ความแม่นยำ 0 % ถูก 0 แถว จาก 23 แถว
10 อันดับ ระดับความแม่นยำสูตรนี้(%)
สูตร ถูก  
สิบ+ร้อย-7 7 กดดู
สิบ+สิบ+3 7 กดดู
+ร้อย-7 5 กดดู
ร้อย-ร้อย-1 5 กดดู
สิบ+สิบ+4 5 กดดู
ร้อย+สิบ- 5 กดดู
สิบ+หน่วย+8 5 กดดู
สิบ+ร้อย-3 5 กดดู
ร้อย+สิบ-2 5 กดดู
ร้อย+สิบ-5 5 กดดู