สูตรหุ้นสิงคโปร์

059

ร้อย=0,สิบ=5,หน่วย=9
คุณใช้สูตร :

หุ้นสิงคโปร์ ออกหลังเวลา 15:55 น.
เปรียบเทียบย้อนหลัง
ประจำงวด บน ล่าง เลขเด็ด
6 เมษายน 2563 59 30  ยังไม่ได้เลือกสูตร
3 เมษายน 2563 29 74  ยังไม่ได้เลือกสูตร
2 เมษายน 2563 03 76  ยังไม่ได้เลือกสูตร
1 เมษายน 2563 27 96  ยังไม่ได้เลือกสูตร
31 มีนาคม 2563 23 99  ยังไม่ได้เลือกสูตร
30 มีนาคม 2563 24 52  ยังไม่ได้เลือกสูตร
27 มีนาคม 2563 76 20  ยังไม่ได้เลือกสูตร
26 มีนาคม 2563 56 91  ยังไม่ได้เลือกสูตร
25 มีนาคม 2563 47 42  ยังไม่ได้เลือกสูตร
24 มีนาคม 2563 05 57  ยังไม่ได้เลือกสูตร
23 มีนาคม 2563 48 26  ยังไม่ได้เลือกสูตร
20 มีนาคม 2563 74 74  ยังไม่ได้เลือกสูตร
19 มีนาคม 2563 00 62  ยังไม่ได้เลือกสูตร
18 มีนาคม 2563 62 91  ยังไม่ได้เลือกสูตร
17 มีนาคม 2563 53 24  ยังไม่ได้เลือกสูตร
16 มีนาคม 2563 77 23  ยังไม่ได้เลือกสูตร
ความแม่นยำ 0 % ถูก 0 แถว จาก 23 แถว
10 อันดับ ระดับความแม่นยำสูตรนี้(%)
สูตร ถูก  
ร้อย+ร้อย+2 8 กดดู
ร้อย+สิบ+5 7 กดดู
ร้อย+หน่วย-6 7 กดดู
+ร้อย-3 7 กดดู
+ร้อย+7 7 กดดู
ร้อย+ร้อย+3 6 กดดู
+สิบ+4 6 กดดู
สิบ+ร้อย-7 6 กดดู
+ร้อย-1 6 กดดู
ร้อย+สิบ-7 6 กดดู