สูตรหุ้นสิงคโปร์

220

ร้อย=2,สิบ=2,หน่วย=0
คุณใช้สูตร :

หุ้นสิงคโปร์ ออกหลังเวลา 15:55 น.
เปรียบเทียบย้อนหลัง
ประจำงวด บน ล่าง เลขเด็ด
24 กุมภาพันธ์ 2563 20 83  ยังไม่ได้เลือกสูตร
21 กุมภาพันธ์ 2563 03 65  ยังไม่ได้เลือกสูตร
20 กุมภาพันธ์ 2563 68 03  ยังไม่ได้เลือกสูตร
19 กุมภาพันธ์ 2563 71 08  ยังไม่ได้เลือกสูตร
18 กุมภาพันธ์ 2563 63 37  ยังไม่ได้เลือกสูตร
17 กุมภาพันธ์ 2563 00 03  ยังไม่ได้เลือกสูตร
14 กุมภาพันธ์ 2563 03 06  ยังไม่ได้เลือกสูตร
13 กุมภาพันธ์ 2563 09 28  ยังไม่ได้เลือกสูตร
12 กุมภาพันธ์ 2563 37 80  ยังไม่ได้เลือกสูตร
11 กุมภาพันธ์ 2563 57 42  ยังไม่ได้เลือกสูตร
10 กุมภาพันธ์ 2563 15 33  ยังไม่ได้เลือกสูตร
7 กุมภาพันธ์ 2563 48 07  ยังไม่ได้เลือกสูตร
6 กุมภาพันธ์ 2563 55 42  ยังไม่ได้เลือกสูตร
5 กุมภาพันธ์ 2563 13 56  ยังไม่ได้เลือกสูตร
4 กุมภาพันธ์ 2563 57 26  ยังไม่ได้เลือกสูตร
3 กุมภาพันธ์ 2563 31 42  ยังไม่ได้เลือกสูตร
ความแม่นยำ 0 % ถูก 0 แถว จาก 23 แถว
10 อันดับ ระดับความแม่นยำสูตรนี้(%)
สูตร ถูก  
ร้อย+สิบ+2 8 กดดู
ร้อย+ร้อย+ 7 กดดู
ร้อย+สิบ+ 7 กดดู
-สิบ- 7 กดดู
ร้อย+สิบ-1 6 กดดู
ร้อย+สิบ+9 6 กดดู
ร้อย+สิบ+8 6 กดดู
+สิบ+ 6 กดดู
-สิบ-2 6 กดดู
ร้อย-สิบ-4 6 กดดู