สูตรหุ้นไต้หวัน

217

ร้อย=2,สิบ=1,หน่วย=7
คุณใช้สูตร :

หุ้นไต้หวัน ออกหลังเวลา 12:10 น.
เปรียบเทียบย้อนหลัง
ประจำงวด บน ล่าง เลขเด็ด
27 กุมภาพันธ์ 2563 17 45  ยังไม่ได้เลือกสูตร
26 กุมภาพันธ์ 2563 62 61  ยังไม่ได้เลือกสูตร
25 กุมภาพันธ์ 2563 23 36  ยังไม่ได้เลือกสูตร
24 กุมภาพันธ์ 2563 87 48  ยังไม่ได้เลือกสูตร
21 กุมภาพันธ์ 2563 35 74  ยังไม่ได้เลือกสูตร
20 กุมภาพันธ์ 2563 09 75  ยังไม่ได้เลือกสูตร
19 กุมภาพันธ์ 2563 84 86  ยังไม่ได้เลือกสูตร
18 กุมภาพันธ์ 2563 98 53  ยังไม่ได้เลือกสูตร
17 กุมภาพันธ์ 2563 51 19  ยังไม่ได้เลือกสูตร
14 กุมภาพันธ์ 2563 70 92  ยังไม่ได้เลือกสูตร
13 กุมภาพันธ์ 2563 78 59  ยังไม่ได้เลือกสูตร
12 กุมภาพันธ์ 2563 19 15  ยังไม่ได้เลือกสูตร
11 กุมภาพันธ์ 2563 04 97  ยังไม่ได้เลือกสูตร
10 กุมภาพันธ์ 2563 07 74  ยังไม่ได้เลือกสูตร
7 กุมภาพันธ์ 2563 81 87  ยังไม่ได้เลือกสูตร
6 กุมภาพันธ์ 2563 68 06  ยังไม่ได้เลือกสูตร
ความแม่นยำ 0 % ถูก 0 แถว จาก 23 แถว
10 อันดับ ระดับความแม่นยำสูตรนี้(%)
สูตร ถูก  
สิบ+หน่วย+7 9 กดดู
ร้อย+สิบ+ 9 กดดู
สิบ-หน่วย+2 9 กดดู
ร้อย+ร้อย+ 8 กดดู
สิบ-หน่วย- 8 กดดู
สิบ-หน่วย+3 7 กดดู
ร้อย+หน่วย+4 7 กดดู
ร้อย+สิบ+2 7 กดดู
+สิบ+ 7 กดดู
+สิบ-7 7 กดดู