สูตรหุ้นไต้หวัน

118

ร้อย=1,สิบ=1,หน่วย=8
คุณใช้สูตร :

หุ้นไต้หวัน ออกหลังเวลา 12:10 น.
เปรียบเทียบย้อนหลัง
ประจำงวด บน ล่าง เลขเด็ด
25 พฤษภาคม 2563 18 03  ยังไม่ได้เลือกสูตร
22 พฤษภาคม 2563 15 16  ยังไม่ได้เลือกสูตร
21 พฤษภาคม 2563 31 51  ยังไม่ได้เลือกสูตร
20 พฤษภาคม 2563 80 36  ยังไม่ได้เลือกสูตร
19 พฤษภาคม 2563 44 89  ยังไม่ได้เลือกสูตร
18 พฤษภาคม 2563 55 37  ยังไม่ได้เลือกสูตร
15 พฤษภาคม 2563 92 04  ยังไม่ได้เลือกสูตร
14 พฤษภาคม 2563 88 39  ยังไม่ได้เลือกสูตร
13 พฤษภาคม 2563 27 80  ยังไม่ได้เลือกสูตร
12 พฤษภาคม 2563 47 79  ยังไม่ได้เลือกสูตร
11 พฤษภาคม 2563 26 84  ยังไม่ได้เลือกสูตร
8 พฤษภาคม 2563 42 50  ยังไม่ได้เลือกสูตร
7 พฤษภาคม 2563 92 94  ยังไม่ได้เลือกสูตร
6 พฤษภาคม 2563 98 37  ยังไม่ได้เลือกสูตร
5 พฤษภาคม 2563 61 13  ยังไม่ได้เลือกสูตร
4 พฤษภาคม 2563 48 66  ยังไม่ได้เลือกสูตร
ความแม่นยำ 0 % ถูก 0 แถว จาก 23 แถว
10 อันดับ ระดับความแม่นยำสูตรนี้(%)
สูตร ถูก  
ร้อย-สิบ+4 10 กดดู
สิบ-หน่วย+3 10 กดดู
+ร้อย+ 9 กดดู
+ร้อย- 9 กดดู
ร้อย-สิบ+5 9 กดดู
สิบ-ร้อย-6 9 กดดู
สิบ-ร้อย+6 9 กดดู
หน่วย-สิบ-4 9 กดดู
ร้อย+ร้อย+ 9 กดดู
สิบ-หน่วย-5 8 กดดู