สูตรจีนรอบบ่าย

172

ร้อย=1,สิบ=7,หน่วย=2
คุณใช้สูตร :

จีนรอบบ่าย ออกหลังเวลา 13:40 น.
เปรียบเทียบย้อนหลัง
ประจำงวด บน ล่าง เลขเด็ด
6 กรกฎาคม 2563 72 46  ยังไม่ได้เลือกสูตร
3 กรกฎาคม 2563 26 77  ยังไม่ได้เลือกสูตร
2 กรกฎาคม 2563 49 53  ยังไม่ได้เลือกสูตร
1 กรกฎาคม 2563 96 61  ยังไม่ได้เลือกสูตร
30 มิถุนายน 2563 35 99  ยังไม่ได้เลือกสูตร
29 มิถุนายน 2563 36 17  ยังไม่ได้เลือกสูตร
24 มิถุนายน 2563 53 52  ยังไม่ได้เลือกสูตร
23 มิถุนายน 2563 01 57  ยังไม่ได้เลือกสูตร
22 มิถุนายน 2563 44 31  ยังไม่ได้เลือกสูตร
19 มิถุนายน 2563 13 58  ยังไม่ได้เลือกสูตร
18 มิถุนายน 2563 55 71  ยังไม่ได้เลือกสูตร
17 มิถุนายน 2563 84 87  ยังไม่ได้เลือกสูตร
16 มิถุนายน 2563 97 70  ยังไม่ได้เลือกสูตร
15 มิถุนายน 2563 27 44  ยังไม่ได้เลือกสูตร
ความแม่นยำ 0 % ถูก 0 แถว จาก 23 แถว
10 อันดับ ระดับความแม่นยำสูตรนี้(%)
สูตร ถูก  
สิบ-ร้อย+7 10 กดดู
+สิบ+5 8 กดดู
+สิบ-6 7 กดดู
สิบ-สิบ+7 7 กดดู
สิบ-ร้อย-7 7 กดดู
ร้อย+ร้อย-8 7 กดดู
สิบ+หน่วย-1 6 กดดู
ร้อย-ร้อย+7 6 กดดู
หน่วย+สิบ+5 6 กดดู
ร้อย+สิบ- 6 กดดู