สูตรจีนรอบบ่าย

011

ร้อย=0,สิบ=1,หน่วย=1
คุณใช้สูตร :

จีนรอบบ่าย ออกหลังเวลา 13:40 น.
เปรียบเทียบย้อนหลัง
ประจำงวด บน ล่าง เลขเด็ด
3 เมษายน 2563 11 09  ยังไม่ได้เลือกสูตร
2 เมษายน 2563 20 36  ยังไม่ได้เลือกสูตร
1 เมษายน 2563 84 46  ยังไม่ได้เลือกสูตร
31 มีนาคม 2563 30 35  ยังไม่ได้เลือกสูตร
30 มีนาคม 2563 95 96  ยังไม่ได้เลือกสูตร
27 มีนาคม 2563 91 45  ยังไม่ได้เลือกสูตร
26 มีนาคม 2563 36 72  ยังไม่ได้เลือกสูตร
25 มีนาคม 2563 08 40  ยังไม่ได้เลือกสูตร
24 มีนาคม 2563 68 15  ยังไม่ได้เลือกสูตร
23 มีนาคม 2563 53 60  ยังไม่ได้เลือกสูตร
20 มีนาคม 2563 13 27  ยังไม่ได้เลือกสูตร
19 มีนาคม 2563 86 71  ยังไม่ได้เลือกสูตร
18 มีนาคม 2563 57 18  ยังไม่ได้เลือกสูตร
17 มีนาคม 2563 75 53  ยังไม่ได้เลือกสูตร
16 มีนาคม 2563 28 85  ยังไม่ได้เลือกสูตร
13 มีนาคม 2563 13 88  ยังไม่ได้เลือกสูตร
ความแม่นยำ 0 % ถูก 0 แถว จาก 23 แถว
10 อันดับ ระดับความแม่นยำสูตรนี้(%)
สูตร ถูก  
สิบ-หน่วย+1 11 กดดู
ร้อย+หน่วย-6 9 กดดู
ร้อย+ร้อย-3 9 กดดู
ร้อย+ร้อย-2 8 กดดู
+ร้อย-2 8 กดดู
สิบ+สิบ+7 8 กดดู
ร้อย+สิบ-8 8 กดดู
+สิบ+ 7 กดดู
ร้อย+สิบ+3 7 กดดู
ร้อย+สิบ+4 6 กดดู