สูตรจีนรอบบ่าย

238

ร้อย=2,สิบ=3,หน่วย=8
คุณใช้สูตร :

จีนรอบบ่าย ออกหลังเวลา 13:40 น.
เปรียบเทียบย้อนหลัง
ประจำงวด บน ล่าง เลขเด็ด
24 กุมภาพันธ์ 2563 38 68  ยังไม่ได้เลือกสูตร
21 กุมภาพันธ์ 2563 70 61  ยังไม่ได้เลือกสูตร
20 กุมภาพันธ์ 2563 09 49  ยังไม่ได้เลือกสูตร
19 กุมภาพันธ์ 2563 60 89  ยังไม่ได้เลือกสูตร
18 กุมภาพันธ์ 2563 49 99  ยังไม่ได้เลือกสูตร
17 กุมภาพันธ์ 2563 50 19  ยังไม่ได้เลือกสูตร
14 กุมภาพันธ์ 2563 31 99  ยังไม่ได้เลือกสูตร
13 กุมภาพันธ์ 2563 32 48  ยังไม่ได้เลือกสูตร
12 กุมภาพันธ์ 2563 80 17  ยังไม่ได้เลือกสูตร
11 กุมภาพันธ์ 2563 63 17  ยังไม่ได้เลือกสูตร
10 กุมภาพันธ์ 2563 46 91  ยังไม่ได้เลือกสูตร
7 กุมภาพันธ์ 2563 55 21  ยังไม่ได้เลือกสูตร
6 กุมภาพันธ์ 2563 34 84  ยังไม่ได้เลือกสูตร
5 กุมภาพันธ์ 2563 50 83  ยังไม่ได้เลือกสูตร
4 กุมภาพันธ์ 2563 67 00  ยังไม่ได้เลือกสูตร
3 กุมภาพันธ์ 2563 67 23  ยังไม่ได้เลือกสูตร
ความแม่นยำ 0 % ถูก 0 แถว จาก 23 แถว
10 อันดับ ระดับความแม่นยำสูตรนี้(%)
สูตร ถูก  
ร้อย+ร้อย-7 8 กดดู
ร้อย+ร้อย+3 8 กดดู
สิบ+สิบ+7 7 กดดู
สิบ+สิบ-3 7 กดดู
+สิบ+7 6 กดดู
สิบ+หน่วย+4 6 กดดู
สิบ+หน่วย+3 6 กดดู
ร้อย+สิบ-7 6 กดดู
สิบ+หน่วย-4 6 กดดู
สิบ+สิบ+1 6 กดดู