สูตรจีนรอบเช้า

172

ร้อย=1,สิบ=7,หน่วย=2
คุณใช้สูตร :

จีนรอบเช้า ออกหลังเวลา 10:05 น.
เปรียบเทียบย้อนหลัง
ประจำงวด บน ล่าง เลขเด็ด
28 กุมภาพันธ์ 2563 72 30  ยังไม่ได้เลือกสูตร
27 กุมภาพันธ์ 2563 59 04  ยังไม่ได้เลือกสูตร
26 กุมภาพันธ์ 2563 55 53  ยังไม่ได้เลือกสูตร
25 กุมภาพันธ์ 2563 77 61  ยังไม่ได้เลือกสูตร
24 กุมภาพันธ์ 2563 43 73  ยังไม่ได้เลือกสูตร
21 กุมภาพันธ์ 2563 54 45  ยังไม่ได้เลือกสูตร
20 กุมภาพันธ์ 2563 99 39  ยังไม่ได้เลือกสูตร
19 กุมภาพันธ์ 2563 83 34  ยังไม่ได้เลือกสูตร
18 กุมภาพันธ์ 2563 91 59  ยังไม่ได้เลือกสูตร
17 กุมภาพันธ์ 2563 14 83  ยังไม่ได้เลือกสูตร
14 กุมภาพันธ์ 2563 68 36  ยังไม่ได้เลือกสูตร
13 กุมภาพันธ์ 2563 74 06  ยังไม่ได้เลือกสูตร
12 กุมภาพันธ์ 2563 40 77  ยังไม่ได้เลือกสูตร
11 กุมภาพันธ์ 2563 21 75  ยังไม่ได้เลือกสูตร
10 กุมภาพันธ์ 2563 52 03  ยังไม่ได้เลือกสูตร
7 กุมภาพันธ์ 2563 69 65  ยังไม่ได้เลือกสูตร
6 กุมภาพันธ์ 2563 43 93  ยังไม่ได้เลือกสูตร
ความแม่นยำ 0 % ถูก 0 แถว จาก 23 แถว
10 อันดับ ระดับความแม่นยำสูตรนี้(%)
สูตร ถูก  
ร้อย+หน่วย+ 11 กดดู
ร้อย+ร้อย+3 9 กดดู
สิบ+หน่วย+3 7 กดดู
ร้อย+หน่วย+5 7 กดดู
ร้อย+สิบ+7 7 กดดู
หน่วย-สิบ-4 7 กดดู
ร้อย+หน่วย+1 7 กดดู
หน่วย-สิบ-3 7 กดดู
ร้อย+ร้อย+5 6 กดดู
สิบ+สิบ+2 6 กดดู