สูตรจีนรอบเช้า

107

ร้อย=1,สิบ=0,หน่วย=7
คุณใช้สูตร :

จีนรอบเช้า ออกหลังเวลา 10:05 น.
เปรียบเทียบย้อนหลัง
ประจำงวด บน ล่าง เลขเด็ด
25 พฤษภาคม 2563 07 90  ยังไม่ได้เลือกสูตร
22 พฤษภาคม 2563 21 19  ยังไม่ได้เลือกสูตร
21 พฤษภาคม 2563 53 95  ยังไม่ได้เลือกสูตร
20 พฤษภาคม 2563 44 41  ยังไม่ได้เลือกสูตร
19 พฤษภาคม 2563 56 41  ยังไม่ได้เลือกสูตร
18 พฤษภาคม 2563 58 69  ยังไม่ได้เลือกสูตร
15 พฤษภาคม 2563 40 25  ยังไม่ได้เลือกสูตร
14 พฤษภาคม 2563 73 86  ยังไม่ได้เลือกสูตร
13 พฤษภาคม 2563 71 85  ยังไม่ได้เลือกสูตร
12 พฤษภาคม 2563 08 20  ยังไม่ได้เลือกสูตร
11 พฤษภาคม 2563 75 83  ยังไม่ได้เลือกสูตร
8 พฤษภาคม 2563 00 71  ยังไม่ได้เลือกสูตร
7 พฤษภาคม 2563 78 56  ยังไม่ได้เลือกสูตร
6 พฤษภาคม 2563 28 50  ยังไม่ได้เลือกสูตร
ความแม่นยำ 0 % ถูก 0 แถว จาก 23 แถว
10 อันดับ ระดับความแม่นยำสูตรนี้(%)
สูตร ถูก  
หน่วย+สิบ-3 7 กดดู
ร้อย+สิบ-3 6 กดดู
หน่วย-หน่วย-6 6 กดดู
ร้อย-ร้อย-6 6 กดดู
ร้อย-ร้อย+5 6 กดดู
สิบ+สิบ+7 6 กดดู
สิบ-สิบ-6 6 กดดู
หน่วย+สิบ+7 6 กดดู
ร้อย-สิบ+ 5 กดดู
หน่วย+หน่วย+9 5 กดดู