สูตรฮั่งเส็งรอบบ่าย

323

ร้อย=3,สิบ=2,หน่วย=3
คุณใช้สูตร :

ฮั่งเส็งรอบบ่าย ออกหลังเวลา 14:55 น.
เปรียบเทียบย้อนหลัง
ประจำงวด บน ล่าง เลขเด็ด
25 กุมภาพันธ์ 2563 23 35  ยังไม่ได้เลือกสูตร
24 กุมภาพันธ์ 2563 88 93  ยังไม่ได้เลือกสูตร
21 กุมภาพันธ์ 2563 81 35  ยังไม่ได้เลือกสูตร
20 กุมภาพันธ์ 2563 16 65  ยังไม่ได้เลือกสูตร
19 กุมภาพันธ์ 2563 81 61  ยังไม่ได้เลือกสูตร
18 กุมภาพันธ์ 2563 20 40  ยังไม่ได้เลือกสูตร
17 กุมภาพันธ์ 2563 60 00  ยังไม่ได้เลือกสูตร
14 กุมภาพันธ์ 2563 60 60  ยังไม่ได้เลือกสูตร
13 กุมภาพันธ์ 2563 00 66  ยังไม่ได้เลือกสูตร
12 กุมภาพันธ์ 2563 66 78  ยังไม่ได้เลือกสูตร
11 กุมภาพันธ์ 2563 88 54  ยังไม่ได้เลือกสูตร
10 กุมภาพันธ์ 2563 34 93  ยังไม่ได้เลือกสูตร
7 กุมภาพันธ์ 2563 27 43  ยังไม่ได้เลือกสูตร
6 กุมภาพันธ์ 2563 70 96  ยังไม่ได้เลือกสูตร
5 กุมภาพันธ์ 2563 74 76  ยังไม่ได้เลือกสูตร
4 กุมภาพันธ์ 2563 98 00  ยังไม่ได้เลือกสูตร
3 กุมภาพันธ์ 2563 98 35  ยังไม่ได้เลือกสูตร
ความแม่นยำ 0 % ถูก 0 แถว จาก 23 แถว
10 อันดับ ระดับความแม่นยำสูตรนี้(%)
สูตร ถูก  
+หน่วย+ 15 กดดู
-สิบ+ 13 กดดู
+สิบ+ 10 กดดู
ร้อย+สิบ+4 9 กดดู
ร้อย+สิบ+3 9 กดดู
สิบ+หน่วย- 7 กดดู
หน่วย+สิบ+ 7 กดดู
สิบ+หน่วย+ 7 กดดู
สิบ+สิบ+ 7 กดดู
สิบ+หน่วย+1 7 กดดู