ผลทำนาย หุ้นสิงคโปร์ งวดถัดไป
และ 1
สูตรหุ้นสิงคโปร์

983

ร้อย=9,สิบ=8,หน่วย=3
คุณใช้สูตร : หน่วย+หน่วย+
ผลทำนายรอบถัดไป
6 และ 7
หุ้นสิงคโปร์ ออกหลังเวลา 15:55 น.
เปรียบเทียบย้อนหลัง
ประจำงวด 3ตัวบน บน ล่าง เลขเด็ด เลขเด็ด
22 พฤษภาคม 2563 983 83 51 8 9
21 พฤษภาคม 2563 534 34 60 8 9
20 พฤษภาคม 2563 194 94 39 6 7
19 พฤษภาคม 2563 133 33 05 6 7
18 พฤษภาคม 2563 928 28 73 6 7
15 พฤษภาคม 2563 355 55 24 2 3
14 พฤษภาคม 2563 231 31 70 2 3
13 พฤษภาคม 2563 201 01 80 2 3
12 พฤษภาคม 2563 781 81 50 2 3
11 พฤษภาคม 2563 131 31 43 2 3
8 พฤษภาคม 2563 188 88 28 6 7
6 พฤษภาคม 2563 160 60 24 2 3
5 พฤษภาคม 2563 236 36 67 8 9
4 พฤษภาคม 2563 369 69 54 8 9
30 เมษายน 2563 423 23 50 6 7
29 เมษายน 2563 473 73 78 0 1
28 เมษายน 2563 295 95 55 0 1
27 เมษายน 2563 940 40 24 0 1
ระดับความแม่นยำ 33% 33%
สะสมระดับ 1 คิดเป็น 50% ถูก 9 จาก 18
สะสมระดับ 2 คิดเป็น 33% ถูก 12 จาก 36
10 อันดับ ระดับความแม่นยำสูตรนี้(%)
สูตร ถูก/จาก 23 ถูก/จาก 46  
+สิบ+ 13 19 ดูสูตรนี้
ร้อย+สิบ-4 12 18 ดูสูตรนี้
+-3 13 17 ดูสูตรนี้
+ร้อย+ 13 17 ดูสูตรนี้
+ร้อย- 13 17 ดูสูตรนี้
+ร้อย+3 12 17 ดูสูตรนี้
ร้อย-สิบ+5 12 17 ดูสูตรนี้
-ร้อย+ 12 17 ดูสูตรนี้
ร้อย+สิบ+6 11 17 ดูสูตรนี้
ร้อย+ร้อย+ 13 16 ดูสูตรนี้