ผลทำนาย หุ้นสิงคโปร์ งวดถัดไป
7 และ 8
สูตรหุ้นสิงคโปร์

771

ร้อย=7,สิบ=7,หน่วย=1
คุณใช้สูตร : +หน่วย+9
ผลทำนายรอบถัดไป
0 และ 1
หุ้นสิงคโปร์ ออกหลังเวลา 15:55 น.
เปรียบเทียบย้อนหลัง
ประจำงวด 3ตัวบน บน ล่าง เลขเด็ด เลขเด็ด
18 กันยายน 2563 771 71 07 7 8
17 กันยายน 2563 078 78 37 4 5
16 กันยายน 2563 515 15 32 2 3
15 กันยายน 2563 583 83 28 4 5
14 กันยายน 2563 255 55 54 4 5
11 กันยายน 2563 009 09 00 8 9
10 กันยายน 2563 209 09 24 2 3
9 กันยายน 2563 933 33 43 5 6
8 กันยายน 2563 476 76 45 0 1
7 กันยายน 2563 121 21 57 0 1
4 กันยายน 2563 964 64 15 8 9
3 กันยายน 2563 179 79 15 3 4
2 กันยายน 2563 994 94 39 4 5
1 กันยายน 2563 855 55 04 0 1
31 สิงหาคม 2563 251 51 12 0 1
28 สิงหาคม 2563 963 63 82 0 1
27 สิงหาคม 2563 981 81 27 7 8
26 สิงหาคม 2563 208 08 95 2 3
25 สิงหาคม 2563 903 03 42 0 1
24 สิงหาคม 2563 861 61 07 0 1
21 สิงหาคม 2563 854 54 62 1 2
20 สิงหาคม 2563 792 92 12 3 4
ระดับความแม่นยำ 45% 45%
สะสมระดับ 1 คิดเป็น 73% ถูก 16 จาก 22
สะสมระดับ 2 คิดเป็น 45% ถูก 20 จาก 44
10 อันดับ ระดับความแม่นยำสูตรนี้(%)
สูตร ถูก/จาก 23 ถูก/จาก 46  
+ร้อย+ 19 25 ดูสูตรนี้
หน่วย+หน่วย+2 18 23 ดูสูตรนี้
ร้อย+สิบ+8 18 22 ดูสูตรนี้
ร้อย+หน่วย+8 16 21 ดูสูตรนี้
สิบ+หน่วย-7 16 21 ดูสูตรนี้
+หน่วย+9 16 20 ดูสูตรนี้
สิบ+สิบ+ 16 20 ดูสูตรนี้
ร้อย+สิบ-9 17 19 ดูสูตรนี้
ร้อย-ร้อย+9 15 19 ดูสูตรนี้
ร้อย-สิบ+8 17 18 ดูสูตรนี้