ผลทำนาย หุ้นสิงคโปร์ งวดถัดไป
4 และ 5
สูตรหุ้นสิงคโปร์

132

ร้อย=1,สิบ=3,หน่วย=2
คุณใช้สูตร : ร้อย+สิบ+2
ผลทำนายรอบถัดไป
6 และ 7
หุ้นสิงคโปร์ ออกหลังเวลา 15:55 น.
เปรียบเทียบย้อนหลัง
ประจำงวด 3ตัวบน บน ล่าง เลขเด็ด เลขเด็ด
14 สิงหาคม 2563 132 32 65 6 7
13 สิงหาคม 2563 597 97 77 7 8
12 สิงหาคม 2563 320 20 05 7 8
11 สิงหาคม 2563 415 15 36 7 8
7 สิงหาคม 2563 551 51 59 2 3
6 สิงหาคม 2563 910 10 41 0 1
5 สิงหาคม 2563 269 69 99 4 5
4 สิงหาคม 2563 570 70 79 5 6
3 สิงหาคม 2563 491 91 91 5 6
30 กรกฎาคม 2563 982 82 63 9 0
29 กรกฎาคม 2563 345 45 52 3 4
28 กรกฎาคม 2563 297 97 18 4 5
27 กรกฎาคม 2563 579 79 72 4 5
24 กรกฎาคม 2563 951 51 84 7 8
23 กรกฎาคม 2563 235 35 82 1 2
22 กรกฎาคม 2563 453 53 92 5 6
21 กรกฎาคม 2563 945 45 15 1 2
20 กรกฎาคม 2563 630 30 18 1 2
17 กรกฎาคม 2563 848 48 19 1 2
16 กรกฎาคม 2563 367 67 23 9 0
15 กรกฎาคม 2563 890 90 71 3 4
ระดับความแม่นยำ 48% 24%
สะสมระดับ 1 คิดเป็น 62% ถูก 13 จาก 21
สะสมระดับ 2 คิดเป็น 36% ถูก 15 จาก 42
10 อันดับ ระดับความแม่นยำสูตรนี้(%)
สูตร ถูก/จาก 23 ถูก/จาก 46  
ร้อย+สิบ+ 18 20 ดูสูตรนี้
หน่วย-หน่วย-5 15 20 ดูสูตรนี้
+สิบ+7 15 19 ดูสูตรนี้
ร้อย+หน่วย+8 13 19 ดูสูตรนี้
+สิบ+8 15 18 ดูสูตรนี้
+หน่วย+9 13 18 ดูสูตรนี้
ร้อย+ร้อย+6 13 17 ดูสูตรนี้
+หน่วย-9 14 16 ดูสูตรนี้
หน่วย+สิบ- 14 16 ดูสูตรนี้
สิบ+หน่วย+ 14 16 ดูสูตรนี้