ผลทำนาย หุ้นสิงคโปร์ งวดถัดไป
7 และ 6
สูตรหุ้นสิงคโปร์

059

ร้อย=0,สิบ=5,หน่วย=9
คุณใช้สูตร : ร้อย+สิบ+2
ผลทำนายรอบถัดไป
7 และ 8
หุ้นสิงคโปร์ ออกหลังเวลา 15:55 น.
เปรียบเทียบย้อนหลัง
ประจำงวด 3ตัวบน บน ล่าง เลขเด็ด เลขเด็ด
6 เมษายน 2563 059 59 30 7 8
3 เมษายน 2563 929 29 74 5 6
2 เมษายน 2563 303 03 76 4 5
1 เมษายน 2563 027 27 96 5 6
31 มีนาคม 2563 123 23 99 0 1
30 มีนาคม 2563 624 24 52 0 1
27 มีนาคม 2563 876 76 20 4 5
26 มีนาคม 2563 756 56 91 1 2
25 มีนาคม 2563 547 47 42 4 5
24 มีนาคม 2563 205 05 57 9 0
23 มีนาคม 2563 348 48 26 9 0
20 มีนาคม 2563 074 74 74 3 4
19 มีนาคม 2563 100 00 62 3 4
18 มีนาคม 2563 562 62 91 1 2
17 มีนาคม 2563 453 53 24 4 5
16 มีนาคม 2563 577 77 23 4 5
13 มีนาคม 2563 400 00 64 6 7
12 มีนาคม 2563 864 64 08 2 3
11 มีนาคม 2563 372 72 82 9 0
10 มีนาคม 2563 254 54 17 7 8
9 มีนาคม 2563 237 37 61 7 8
ระดับความแม่นยำ 33% 38%
สะสมระดับ 1 คิดเป็น 57% ถูก 12 จาก 21
สะสมระดับ 2 คิดเป็น 36% ถูก 15 จาก 42
10 อันดับ ระดับความแม่นยำสูตรนี้(%)
สูตร ถูก/จาก 23 ถูก/จาก 46  
-+7 18 23 ดูสูตรนี้
ร้อย+สิบ+ 18 22 ดูสูตรนี้
ร้อย-สิบ+5 16 22 ดูสูตรนี้
สิบ+หน่วย+ 18 20 ดูสูตรนี้
หน่วย+หน่วย+ 15 18 ดูสูตรนี้
+-3 14 18 ดูสูตรนี้
ร้อย+สิบ+5 15 17 ดูสูตรนี้
ร้อย+หน่วย+2 13 17 ดูสูตรนี้
+ร้อย+ 13 16 ดูสูตรนี้
ร้อย+สิบ+4 12 16 ดูสูตรนี้