ผลทำนาย หุ้นสิงคโปร์ งวดถัดไป
และ 1
สูตรหุ้นสิงคโปร์

983

ร้อย=9,สิบ=8,หน่วย=3
คุณใช้สูตร : ร้อย+สิบ+
ผลทำนายรอบถัดไป
7 และ 8
หุ้นสิงคโปร์ ออกหลังเวลา 15:55 น.
เปรียบเทียบย้อนหลัง
ประจำงวด 3ตัวบน บน ล่าง เลขเด็ด เลขเด็ด
22 พฤษภาคม 2563 983 83 51 8 9
21 พฤษภาคม 2563 534 34 60 0 1
20 พฤษภาคม 2563 194 94 39 4 5
19 พฤษภาคม 2563 133 33 05 1 2
18 พฤษภาคม 2563 928 28 73 1 2
15 พฤษภาคม 2563 355 55 24 5 6
14 พฤษภาคม 2563 231 31 70 2 3
13 พฤษภาคม 2563 201 01 80 5 6
12 พฤษภาคม 2563 781 81 50 4 5
11 พฤษภาคม 2563 131 31 43 4 5
8 พฤษภาคม 2563 188 88 28 9 0
6 พฤษภาคม 2563 160 60 24 5 6
5 พฤษภาคม 2563 236 36 67 9 0
4 พฤษภาคม 2563 369 69 54 9 0
30 เมษายน 2563 423 23 50 1 2
29 เมษายน 2563 473 73 78 1 2
28 เมษายน 2563 295 95 55 3 4
27 เมษายน 2563 940 40 24 3 4
ระดับความแม่นยำ 44% 39%
สะสมระดับ 1 คิดเป็น 72% ถูก 13 จาก 18
สะสมระดับ 2 คิดเป็น 42% ถูก 15 จาก 36
10 อันดับ ระดับความแม่นยำสูตรนี้(%)
สูตร ถูก/จาก 23 ถูก/จาก 46  
+สิบ+ 13 19 ดูสูตรนี้
ร้อย+สิบ+9 13 18 ดูสูตรนี้
ร้อย+สิบ-4 12 18 ดูสูตรนี้
+-3 13 17 ดูสูตรนี้
+ร้อย- 13 17 ดูสูตรนี้
ร้อย+หน่วย-2 13 17 ดูสูตรนี้
ร้อย+หน่วย+2 13 17 ดูสูตรนี้
+ร้อย+ 13 17 ดูสูตรนี้
ร้อย-สิบ+5 12 17 ดูสูตรนี้
+ร้อย+3 12 17 ดูสูตรนี้