ผลทำนาย หุ้นสิงคโปร์ งวดถัดไป
7 และ 8
สูตรหุ้นสิงคโปร์

771

ร้อย=7,สิบ=7,หน่วย=1
คุณใช้สูตร : +สิบ+8
ผลทำนายรอบถัดไป
5 และ 6
หุ้นสิงคโปร์ ออกหลังเวลา 15:55 น.
เปรียบเทียบย้อนหลัง
ประจำงวด 3ตัวบน บน ล่าง เลขเด็ด เลขเด็ด
18 กันยายน 2563 771 71 07 5 6
17 กันยายน 2563 078 78 37 9 0
16 กันยายน 2563 515 15 32 6 7
15 กันยายน 2563 583 83 28 3 4
14 กันยายน 2563 255 55 54 3 4
11 กันยายน 2563 009 09 00 8 9
10 กันยายน 2563 209 09 24 1 2
9 กันยายน 2563 933 33 43 5 6
8 กันยายน 2563 476 76 45 0 1
7 กันยายน 2563 121 21 57 0 1
4 กันยายน 2563 964 64 15 5 6
3 กันยายน 2563 179 79 15 7 8
2 กันยายน 2563 994 94 39 3 4
1 กันยายน 2563 855 55 04 3 4
31 สิงหาคม 2563 251 51 12 3 4
28 สิงหาคม 2563 963 63 82 6 7
27 สิงหาคม 2563 981 81 27 8 9
26 สิงหาคม 2563 208 08 95 8 9
25 สิงหาคม 2563 903 03 42 4 5
24 สิงหาคม 2563 861 61 07 4 5
21 สิงหาคม 2563 854 54 62 7 8
20 สิงหาคม 2563 792 92 12 8 9
ระดับความแม่นยำ 36% 55%
สะสมระดับ 1 คิดเป็น 73% ถูก 16 จาก 22
สะสมระดับ 2 คิดเป็น 45% ถูก 20 จาก 44
10 อันดับ ระดับความแม่นยำสูตรนี้(%)
สูตร ถูก/จาก 23 ถูก/จาก 46  
+ร้อย+ 19 25 ดูสูตรนี้
หน่วย+หน่วย+2 18 23 ดูสูตรนี้
ร้อย+สิบ+8 18 22 ดูสูตรนี้
ร้อย+หน่วย+8 16 21 ดูสูตรนี้
สิบ+หน่วย-7 16 21 ดูสูตรนี้
+สิบ+8 16 20 ดูสูตรนี้
สิบ+สิบ+ 16 20 ดูสูตรนี้
+หน่วย+9 16 20 ดูสูตรนี้
+สิบ+7 16 20 ดูสูตรนี้
หน่วย-หน่วย-5 15 20 ดูสูตรนี้