ผลทำนาย หุ้นเยอรมัน งวดถัดไป
0 และ 1
สูตรหุ้นเยอรมัน

818

ร้อย=8,สิบ=1,หน่วย=8
คุณใช้สูตร : +ร้อย+6
ผลทำนายรอบถัดไป
4 และ 5
หุ้นเยอรมัน ออกหลังเวลา 22:20 น.
เปรียบเทียบย้อนหลัง
ประจำงวด 3ตัวบน บน ล่าง เลขเด็ด เลขเด็ด
3 กรกฎาคม 2563 818 18 28 4 5
2 กรกฎาคม 2563 846 46 89 6 7
1 กรกฎาคม 2563 057 57 36 6 7
30 มิถุนายน 2563 093 93 81 8 9
29 มิถุนายน 2563 212 12 73 8 9
26 มิถุนายน 2563 939 39 48 3 4
25 มิถุนายน 2563 787 87 93 3 4
23 มิถุนายน 2563 376 76 79 8 9
22 มิถุนายน 2563 297 97 79 8 9
19 มิถุนายน 2563 076 76 23 7 8
18 มิถุนายน 2563 153 53 61 7 8
ระดับความแม่นยำ 55% 45%
สะสมระดับ 1 คิดเป็น 73% ถูก 8 จาก 11
สะสมระดับ 2 คิดเป็น 50% ถูก 11 จาก 22
10 อันดับ ระดับความแม่นยำสูตรนี้(%)
สูตร ถูก/จาก 23 ถูก/จาก 46  
+สิบ+ 10 14 ดูสูตรนี้
ร้อย+ร้อย+4 10 14 ดูสูตรนี้
ร้อย+หน่วย-3 10 13 ดูสูตรนี้
สิบ-ร้อย+2 9 13 ดูสูตรนี้
+ร้อย+ 10 12 ดูสูตรนี้
ร้อย+หน่วย+8 10 12 ดูสูตรนี้
ร้อย+ร้อย+3 10 12 ดูสูตรนี้
-หน่วย+ 9 12 ดูสูตรนี้
ร้อย+หน่วย+9 10 11 ดูสูตรนี้
สิบ-ร้อย+8 9 11 ดูสูตรนี้