ผลทำนาย หุ้นสิงคโปร์ งวดถัดไป
4 และ 5
สูตรหุ้นสิงคโปร์

132

ร้อย=1,สิบ=3,หน่วย=2
คุณใช้สูตร : ร้อย+หน่วย-3
ผลทำนายรอบถัดไป
0 และ 1
หุ้นสิงคโปร์ ออกหลังเวลา 15:55 น.
เปรียบเทียบย้อนหลัง
ประจำงวด 3ตัวบน บน ล่าง เลขเด็ด เลขเด็ด
14 สิงหาคม 2563 132 32 65 9 0
13 สิงหาคม 2563 597 97 77 0 1
12 สิงหาคม 2563 320 20 05 6 7
11 สิงหาคม 2563 415 15 36 3 2
7 สิงหาคม 2563 551 51 59 6 7
6 สิงหาคม 2563 910 10 41 8 9
5 สิงหาคม 2563 269 69 99 2 3
4 สิงหาคม 2563 570 70 79 2 3
3 สิงหาคม 2563 491 91 91 3 2
30 กรกฎาคม 2563 982 82 63 5 6
29 กรกฎาคม 2563 345 45 52 6 7
28 กรกฎาคม 2563 297 97 18 1 2
27 กรกฎาคม 2563 579 79 72 3 2
24 กรกฎาคม 2563 951 51 84 4 5
23 กรกฎาคม 2563 235 35 82 4 5
22 กรกฎาคม 2563 453 53 92 1 2
21 กรกฎาคม 2563 945 45 15 3 4
20 กรกฎาคม 2563 630 30 18 3 2
17 กรกฎาคม 2563 848 48 19 7 8
16 กรกฎาคม 2563 367 67 23 5 6
ระดับความแม่นยำ 25% 50%
สะสมระดับ 1 คิดเป็น 65% ถูก 13 จาก 20
สะสมระดับ 2 คิดเป็น 38% ถูก 15 จาก 40
10 อันดับ ระดับความแม่นยำสูตรนี้(%)
สูตร ถูก/จาก 23 ถูก/จาก 46  
ร้อย+สิบ+ 18 20 ดูสูตรนี้
หน่วย-หน่วย-5 15 20 ดูสูตรนี้
+สิบ+7 15 19 ดูสูตรนี้
ร้อย+หน่วย+8 13 19 ดูสูตรนี้
+สิบ+8 15 18 ดูสูตรนี้
+หน่วย+9 13 18 ดูสูตรนี้
ร้อย+ร้อย+6 13 17 ดูสูตรนี้
+หน่วย-9 14 16 ดูสูตรนี้
หน่วย+สิบ- 14 16 ดูสูตรนี้
สิบ+หน่วย+ 14 16 ดูสูตรนี้