ผลทำนาย หุ้นสิงคโปร์ งวดถัดไป
และ 1
สูตรหุ้นสิงคโปร์

983

ร้อย=9,สิบ=8,หน่วย=3
คุณใช้สูตร : ร้อย+หน่วย-2
ผลทำนายรอบถัดไป
0 และ 1
หุ้นสิงคโปร์ ออกหลังเวลา 15:55 น.
เปรียบเทียบย้อนหลัง
ประจำงวด 3ตัวบน บน ล่าง เลขเด็ด เลขเด็ด
22 พฤษภาคม 2563 983 83 51 7 8
21 พฤษภาคม 2563 534 34 60 3 4
20 พฤษภาคม 2563 194 94 39 2 3
19 พฤษภาคม 2563 133 33 05 5 6
18 พฤษภาคม 2563 928 28 73 2 1
15 พฤษภาคม 2563 355 55 24 1 2
14 พฤษภาคม 2563 231 31 70 1 2
13 พฤษภาคม 2563 201 01 80 6 7
12 พฤษภาคม 2563 781 81 50 0 1
11 พฤษภาคม 2563 131 31 43 2 1
8 พฤษภาคม 2563 188 88 28 2 1
6 พฤษภาคม 2563 160 60 24 6 7
5 พฤษภาคม 2563 236 36 67 0 1
4 พฤษภาคม 2563 369 69 54 2 1
30 เมษายน 2563 423 23 50 5 6
29 เมษายน 2563 473 73 78 5 6
28 เมษายน 2563 295 95 55 7 8
27 เมษายน 2563 940 40 24 2 1
ระดับความแม่นยำ 50% 44%
สะสมระดับ 1 คิดเป็น 72% ถูก 13 จาก 18
สะสมระดับ 2 คิดเป็น 47% ถูก 17 จาก 36
10 อันดับ ระดับความแม่นยำสูตรนี้(%)
สูตร ถูก/จาก 23 ถูก/จาก 46  
+สิบ+ 13 19 ดูสูตรนี้
ร้อย+สิบ+9 13 18 ดูสูตรนี้
ร้อย+สิบ-4 12 18 ดูสูตรนี้
+-3 13 17 ดูสูตรนี้
+ร้อย+ 13 17 ดูสูตรนี้
+ร้อย- 13 17 ดูสูตรนี้
ร้อย+หน่วย-2 13 17 ดูสูตรนี้
ร้อย+หน่วย+2 13 17 ดูสูตรนี้
ร้อย-สิบ+5 12 17 ดูสูตรนี้
-ร้อย+ 12 17 ดูสูตรนี้