ผลทำนาย หุ้นสิงคโปร์ งวดถัดไป
1 และ 2
สูตรหุ้นสิงคโปร์

189

ร้อย=1,สิบ=8,หน่วย=9
คุณใช้สูตร : ร้อย+หน่วย-2
ผลทำนายรอบถัดไป
8 และ 9
หุ้นสิงคโปร์ ออกหลังเวลา 15:55 น.
เปรียบเทียบย้อนหลัง
ประจำงวด 3ตัวบน บน ล่าง เลขเด็ด เลขเด็ด
7 เมษายน 2563 189 89 30 7 8
6 เมษายน 2563 059 59 30 2 1
3 เมษายน 2563 929 29 74 4 5
2 เมษายน 2563 303 03 76 5 6
1 เมษายน 2563 027 27 96 2 3
31 มีนาคม 2563 123 23 99 8 9
30 มีนาคม 2563 624 24 52 2 1
27 มีนาคม 2563 876 76 20 1 2
26 มีนาคม 2563 756 56 91 0 1
25 มีนาคม 2563 547 47 42 5 6
24 มีนาคม 2563 205 05 57 9 0
23 มีนาคม 2563 348 48 26 2 1
20 มีนาคม 2563 074 74 74 1 0
19 มีนาคม 2563 100 00 62 5 6
18 มีนาคม 2563 562 62 91 5 6
17 มีนาคม 2563 453 53 24 0 1
16 มีนาคม 2563 577 77 23 2 1
13 มีนาคม 2563 400 00 64 0 1
12 มีนาคม 2563 864 64 08 3 4
11 มีนาคม 2563 372 72 82 4 5
10 มีนาคม 2563 254 54 17 7 8
9 มีนาคม 2563 237 37 61 2 1
ระดับความแม่นยำ 45% 50%
สะสมระดับ 1 คิดเป็น 86% ถูก 19 จาก 22
สะสมระดับ 2 คิดเป็น 48% ถูก 21 จาก 44
10 อันดับ ระดับความแม่นยำสูตรนี้(%)
สูตร ถูก/จาก 23 ถูก/จาก 46  
ร้อย+หน่วย+2 19 25 ดูสูตรนี้
ร้อย-สิบ+5 17 24 ดูสูตรนี้
ร้อย+สิบ+ 18 22 ดูสูตรนี้
ร้อย+หน่วย-2 19 21 ดูสูตรนี้
สิบ+หน่วย+ 18 20 ดูสูตรนี้
หน่วย+หน่วย+2 16 20 ดูสูตรนี้
ร้อย+สิบ+9 17 19 ดูสูตรนี้
หน่วย+หน่วย+ 15 18 ดูสูตรนี้
+-3 14 18 ดูสูตรนี้
ร้อย+สิบ+5 15 17 ดูสูตรนี้