ผลทำนาย หุ้นสิงคโปร์ งวดถัดไป
1 และ 2
สูตรหุ้นสิงคโปร์

189

ร้อย=1,สิบ=8,หน่วย=9
คุณใช้สูตร : หน่วย+หน่วย+2
ผลทำนายรอบถัดไป
0 และ 1
หุ้นสิงคโปร์ ออกหลังเวลา 15:55 น.
เปรียบเทียบย้อนหลัง
ประจำงวด 3ตัวบน บน ล่าง เลขเด็ด เลขเด็ด
7 เมษายน 2563 189 89 30 0 1
6 เมษายน 2563 059 59 30 0 1
3 เมษายน 2563 929 29 74 8 9
2 เมษายน 2563 303 03 76 6 7
1 เมษายน 2563 027 27 96 8 9
31 มีนาคม 2563 123 23 99 0 1
30 มีนาคม 2563 624 24 52 0 1
27 มีนาคม 2563 876 76 20 4 5
26 มีนาคม 2563 756 56 91 6 7
25 มีนาคม 2563 547 47 42 2 3
24 มีนาคม 2563 205 05 57 8 9
23 มีนาคม 2563 348 48 26 8 9
20 มีนาคม 2563 074 74 74 2 3
19 มีนาคม 2563 100 00 62 6 7
18 มีนาคม 2563 562 62 91 8 9
17 มีนาคม 2563 453 53 24 6 7
16 มีนาคม 2563 577 77 23 6 7
13 มีนาคม 2563 400 00 64 0 1
12 มีนาคม 2563 864 64 08 6 7
11 มีนาคม 2563 372 72 82 0 1
10 มีนาคม 2563 254 54 17 6 7
9 มีนาคม 2563 237 37 61 6 7
ระดับความแม่นยำ 45% 45%
สะสมระดับ 1 คิดเป็น 73% ถูก 16 จาก 22
สะสมระดับ 2 คิดเป็น 45% ถูก 20 จาก 44
10 อันดับ ระดับความแม่นยำสูตรนี้(%)
สูตร ถูก/จาก 23 ถูก/จาก 46  
ร้อย+หน่วย+2 19 25 ดูสูตรนี้
ร้อย-สิบ+5 17 24 ดูสูตรนี้
ร้อย+สิบ+ 18 22 ดูสูตรนี้
สิบ+หน่วย+ 18 20 ดูสูตรนี้
หน่วย+หน่วย+2 16 20 ดูสูตรนี้
ร้อย+สิบ+9 17 19 ดูสูตรนี้
หน่วย+หน่วย+ 15 18 ดูสูตรนี้
+-3 14 18 ดูสูตรนี้
ร้อย+สิบ+5 15 17 ดูสูตรนี้
-+7 13 17 ดูสูตรนี้