ผลทำนาย หุ้นสิงคโปร์ งวดถัดไป
3 และ 2
สูตรหุ้นสิงคโปร์

983

ร้อย=9,สิบ=8,หน่วย=3
คุณใช้สูตร : ร้อย-สิบ+5
ผลทำนายรอบถัดไป
6 และ 7
หุ้นสิงคโปร์ ออกหลังเวลา 15:55 น.
เปรียบเทียบย้อนหลัง
ประจำงวด 3ตัวบน บน ล่าง เลขเด็ด เลขเด็ด
22 พฤษภาคม 2563 983 83 51 7 8
21 พฤษภาคม 2563 534 34 60 3 2
20 พฤษภาคม 2563 194 94 39 3 4
19 พฤษภาคม 2563 133 33 05 2 3
18 พฤษภาคม 2563 928 28 73 5 4
15 พฤษภาคม 2563 355 55 24 4 5
14 พฤษภาคม 2563 231 31 70 7 8
13 พฤษภาคม 2563 201 01 80 4 5
12 พฤษภาคม 2563 781 81 50 3 4
11 พฤษภาคม 2563 131 31 43 5 4
8 พฤษภาคม 2563 188 88 28 5 4
6 พฤษภาคม 2563 160 60 24 4 5
5 พฤษภาคม 2563 236 36 67 2 3
4 พฤษภาคม 2563 369 69 54 5 4
30 เมษายน 2563 423 23 50 2 3
29 เมษายน 2563 473 73 78 2 1
28 เมษายน 2563 295 95 55 0 1
27 เมษายน 2563 940 40 24 5 4
ระดับความแม่นยำ 44% 50%
สะสมระดับ 1 คิดเป็น 67% ถูก 12 จาก 18
สะสมระดับ 2 คิดเป็น 47% ถูก 17 จาก 36
10 อันดับ ระดับความแม่นยำสูตรนี้(%)
สูตร ถูก/จาก 23 ถูก/จาก 46  
+-3 17 22 ดูสูตรนี้
สิบ+หน่วย+ 15 20 ดูสูตรนี้
+สิบ+ 13 19 ดูสูตรนี้
ร้อย+สิบ-4 12 18 ดูสูตรนี้
+ร้อย+ 13 17 ดูสูตรนี้
+ร้อย- 13 17 ดูสูตรนี้
+ร้อย+3 12 17 ดูสูตรนี้
ร้อย-สิบ+5 12 17 ดูสูตรนี้
-ร้อย+ 12 17 ดูสูตรนี้
ร้อย+สิบ-9 13 16 ดูสูตรนี้