ผลทำนาย หุ้นสิงคโปร์ งวดถัดไป
7 และ 8
สูตรหุ้นสิงคโปร์

771

ร้อย=7,สิบ=7,หน่วย=1
คุณใช้สูตร : +สิบ+7
ผลทำนายรอบถัดไป
4 และ 5
หุ้นสิงคโปร์ ออกหลังเวลา 15:55 น.
เปรียบเทียบย้อนหลัง
ประจำงวด 3ตัวบน บน ล่าง เลขเด็ด เลขเด็ด
18 กันยายน 2563 771 71 07 4 5
17 กันยายน 2563 078 78 37 8 9
16 กันยายน 2563 515 15 32 5 6
15 กันยายน 2563 583 83 28 2 3
14 กันยายน 2563 255 55 54 2 3
11 กันยายน 2563 009 09 00 7 8
10 กันยายน 2563 209 09 24 0 1
9 กันยายน 2563 933 33 43 4 5
8 กันยายน 2563 476 76 45 9 0
7 กันยายน 2563 121 21 57 9 0
4 กันยายน 2563 964 64 15 4 5
3 กันยายน 2563 179 79 15 6 7
2 กันยายน 2563 994 94 39 2 3
1 กันยายน 2563 855 55 04 2 3
31 สิงหาคม 2563 251 51 12 2 3
28 สิงหาคม 2563 963 63 82 5 6
27 สิงหาคม 2563 981 81 27 7 8
26 สิงหาคม 2563 208 08 95 7 8
25 สิงหาคม 2563 903 03 42 3 4
24 สิงหาคม 2563 861 61 07 3 4
21 สิงหาคม 2563 854 54 62 6 7
20 สิงหาคม 2563 792 92 12 7 8
ระดับความแม่นยำ 55% 36%
สะสมระดับ 1 คิดเป็น 73% ถูก 16 จาก 22
สะสมระดับ 2 คิดเป็น 45% ถูก 20 จาก 44
10 อันดับ ระดับความแม่นยำสูตรนี้(%)
สูตร ถูก/จาก 23 ถูก/จาก 46  
+ร้อย+ 19 25 ดูสูตรนี้
หน่วย+หน่วย+2 18 23 ดูสูตรนี้
ร้อย+สิบ+8 18 22 ดูสูตรนี้
สิบ+หน่วย-7 16 21 ดูสูตรนี้
ร้อย+หน่วย+8 16 21 ดูสูตรนี้
+สิบ+7 16 20 ดูสูตรนี้
สิบ+สิบ+ 16 20 ดูสูตรนี้
+หน่วย+9 16 20 ดูสูตรนี้
หน่วย-หน่วย-5 15 20 ดูสูตรนี้
ร้อย+สิบ-9 17 19 ดูสูตรนี้