ผลทำนาย หุ้นเยอรมัน งวดถัดไป
1 และ 2
สูตรหุ้นเยอรมัน

818

ร้อย=8,สิบ=1,หน่วย=8
คุณใช้สูตร : สิบ+สิบ+1
ผลทำนายรอบถัดไป
3 และ 4
หุ้นเยอรมัน ออกหลังเวลา 22:20 น.
เปรียบเทียบย้อนหลัง
ประจำงวด 3ตัวบน บน ล่าง เลขเด็ด เลขเด็ด
3 กรกฎาคม 2563 818 18 28 9 0
2 กรกฎาคม 2563 846 46 89 1 2
1 กรกฎาคม 2563 057 57 36 9 0
30 มิถุนายน 2563 093 93 81 3 4
29 มิถุนายน 2563 212 12 73 3 4
26 มิถุนายน 2563 939 39 48 7 8
25 มิถุนายน 2563 787 87 93 7 8
23 มิถุนายน 2563 376 76 79 9 0
22 มิถุนายน 2563 297 97 79 9 0
19 มิถุนายน 2563 076 76 23 1 2
18 มิถุนายน 2563 153 53 61 1 2
ระดับความแม่นยำ 55% 36%
สะสมระดับ 1 คิดเป็น 82% ถูก 9 จาก 11
สะสมระดับ 2 คิดเป็น 45% ถูก 10 จาก 22
10 อันดับ ระดับความแม่นยำสูตรนี้(%)
สูตร ถูก/จาก 23 ถูก/จาก 46  
+สิบ+ 10 14 ดูสูตรนี้
ร้อย+ร้อย+4 10 14 ดูสูตรนี้
ร้อย+หน่วย-3 10 13 ดูสูตรนี้
สิบ-ร้อย+2 9 13 ดูสูตรนี้
ร้อย+หน่วย+8 10 12 ดูสูตรนี้
ร้อย+ร้อย+3 10 12 ดูสูตรนี้
+ร้อย+ 10 12 ดูสูตรนี้
-หน่วย+ 9 12 ดูสูตรนี้
ร้อย+หน่วย+9 10 11 ดูสูตรนี้
สิบ-ร้อย+8 9 11 ดูสูตรนี้