ผลทำนาย หุ้นสิงคโปร์ งวดถัดไป
และ 1
สูตรหุ้นสิงคโปร์

983

ร้อย=9,สิบ=8,หน่วย=3
คุณใช้สูตร : ร้อย+หน่วย+2
ผลทำนายรอบถัดไป
4 และ 5
หุ้นสิงคโปร์ ออกหลังเวลา 15:55 น.
เปรียบเทียบย้อนหลัง
ประจำงวด 3ตัวบน บน ล่าง เลขเด็ด เลขเด็ด
22 พฤษภาคม 2563 983 83 51 1 2
21 พฤษภาคม 2563 534 34 60 7 8
20 พฤษภาคม 2563 194 94 39 6 7
19 พฤษภาคม 2563 133 33 05 9 0
18 พฤษภาคม 2563 928 28 73 9 0
15 พฤษภาคม 2563 355 55 24 5 6
14 พฤษภาคม 2563 231 31 70 5 6
13 พฤษภาคม 2563 201 01 80 0 1
12 พฤษภาคม 2563 781 81 50 4 5
11 พฤษภาคม 2563 131 31 43 4 5
8 พฤษภาคม 2563 188 88 28 1 2
6 พฤษภาคม 2563 160 60 24 0 1
5 พฤษภาคม 2563 236 36 67 4 5
4 พฤษภาคม 2563 369 69 54 4 5
30 เมษายน 2563 423 23 50 9 0
29 เมษายน 2563 473 73 78 9 0
28 เมษายน 2563 295 95 55 1 2
27 เมษายน 2563 940 40 24 1 2
ระดับความแม่นยำ 44% 50%
สะสมระดับ 1 คิดเป็น 72% ถูก 13 จาก 18
สะสมระดับ 2 คิดเป็น 47% ถูก 17 จาก 36
10 อันดับ ระดับความแม่นยำสูตรนี้(%)
สูตร ถูก/จาก 23 ถูก/จาก 46  
+สิบ+ 15 21 ดูสูตรนี้
ร้อย+สิบ-4 12 18 ดูสูตรนี้
ร้อย+หน่วย+2 13 17 ดูสูตรนี้
+ร้อย+ 13 17 ดูสูตรนี้
+ร้อย- 13 17 ดูสูตรนี้
+-3 13 17 ดูสูตรนี้
+ร้อย+3 12 17 ดูสูตรนี้
ร้อย-สิบ+5 12 17 ดูสูตรนี้
-ร้อย+ 12 17 ดูสูตรนี้
ร้อย+สิบ+6 11 17 ดูสูตรนี้