ผลทำนาย ฮั่งเส็งรอบเช้า งวดถัดไป
6 และ 7
สูตรฮั่งเส็งรอบเช้า

841

ร้อย=8,สิบ=4,หน่วย=1
คุณใช้สูตร :
ฮั่งเส็งรอบเช้า ออกหลังเวลา 10:55 น.
เปรียบเทียบย้อนหลัง
ประจำงวด 3ตัวบน บน ล่าง เลขเด็ด เลขเด็ด
29 พฤษภาคม 2563 841 41 35 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
28 พฤษภาคม 2563 898 98 38 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
27 พฤษภาคม 2563 433 33 33 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
26 พฤษภาคม 2563 144 44 20 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
25 พฤษภาคม 2563 132 32 82 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
22 พฤษภาคม 2563 011 11 92 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
21 พฤษภาคม 2563 729 29 66 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
20 พฤษภาคม 2563 449 49 64 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
19 พฤษภาคม 2563 357 57 80 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
18 พฤษภาคม 2563 224 24 77 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
15 พฤษภาคม 2563 540 40 66 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
14 พฤษภาคม 2563 289 89 41 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
13 พฤษภาคม 2563 764 64 96 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
12 พฤษภาคม 2563 329 29 77 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
11 พฤษภาคม 2563 650 50 33 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
8 พฤษภาคม 2563 816 16 53 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
7 พฤษภาคม 2563 513 13 35 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
6 พฤษภาคม 2563 631 31 65 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
5 พฤษภาคม 2563 213 13 33 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
4 พฤษภาคม 2563 618 18 41 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
ระดับความแม่นยำ 0% 0%
สะสมระดับ 1 คิดเป็น 0% ถูก 0 จาก 20
สะสมระดับ 2 คิดเป็น 0% ถูก 0 จาก 40
10 อันดับ ระดับความแม่นยำสูตรนี้(%)
สูตร ถูก/จาก 23 ถูก/จาก 46  
ร้อย+ร้อย- 15 20 ดูสูตรนี้
ร้อย+ร้อย+ 15 20 ดูสูตรนี้
สิบ+หน่วย+7 15 19 ดูสูตรนี้
+หน่วย+ 16 18 ดูสูตรนี้
ร้อย+หน่วย+8 14 18 ดูสูตรนี้
ร้อย+สิบ+8 14 18 ดูสูตรนี้
สิบ+ร้อย+1 13 17 ดูสูตรนี้
-สิบ+2 12 17 ดูสูตรนี้
สิบ+สิบ+8 14 16 ดูสูตรนี้
+สิบ+ 14 16 ดูสูตรนี้