ผลทำนาย ฮั่งเส็งรอบเช้า งวดถัดไป
1 และ 2
สูตรฮั่งเส็งรอบเช้า

828

ร้อย=8,สิบ=2,หน่วย=8
คุณใช้สูตร :
ฮั่งเส็งรอบเช้า ออกหลังเวลา 10:55 น.
เปรียบเทียบย้อนหลัง
ประจำงวด 3ตัวบน บน ล่าง เลขเด็ด เลขเด็ด
28 กุมภาพันธ์ 2563 828 28 34 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
27 กุมภาพันธ์ 2563 965 65 84 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
26 กุมภาพันธ์ 2563 077 77 46 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
25 กุมภาพันธ์ 2563 914 14 74 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
24 กุมภาพันธ์ 2563 384 84 97 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
21 กุมภาพันธ์ 2563 879 79 37 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
20 กุมภาพันธ์ 2563 160 60 21 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
19 กุมภาพันธ์ 2563 141 41 21 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
18 กุมภาพันธ์ 2563 119 19 41 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
17 กุมภาพันธ์ 2563 081 81 21 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
14 กุมภาพันธ์ 2563 549 49 49 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
13 กุมภาพันธ์ 2563 407 07 59 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
12 กุมภาพันธ์ 2563 409 09 21 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
11 กุมภาพันธ์ 2563 302 02 68 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
10 กุมภาพันธ์ 2563 317 17 10 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
7 กุมภาพันธ์ 2563 931 31 39 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
6 กุมภาพันธ์ 2563 245 45 71 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
5 กุมภาพันธ์ 2563 428 28 30 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
4 กุมภาพันธ์ 2563 168 68 70 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
3 กุมภาพันธ์ 2563 641 41 78 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
31 มกราคม 2563 708 08 95 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
30 มกราคม 2563 306 06 57 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
29 มกราคม 2563 955 55 09 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
ระดับความแม่นยำ 0% 0%
สะสมระดับ 1 คิดเป็น 0% ถูก 0 จาก 23
สะสมระดับ 2 คิดเป็น 0% ถูก 0 จาก 46
10 อันดับ ระดับความแม่นยำสูตรนี้(%)
สูตร ถูก/จาก 23 ถูก/จาก 46  
ร้อย+สิบ+6 20 29 ดูสูตรนี้
+ร้อย+ 19 29 ดูสูตรนี้
ร้อย+สิบ+5 19 25 ดูสูตรนี้
สิบ+ร้อย+5 14 18 ดูสูตรนี้
สิบ+หน่วย+2 14 17 ดูสูตรนี้
ร้อย+หน่วย+1 13 17 ดูสูตรนี้
ร้อย+ร้อย+6 12 17 ดูสูตรนี้
ร้อย+สิบ+ 13 16 ดูสูตรนี้
ร้อย+หน่วย+ 13 16 ดูสูตรนี้
หน่วย+ร้อย+3 13 16 ดูสูตรนี้