ผลทำนาย นิเคอิรอบบ่าย งวดถัดไป
2 และ 3
สูตรนิเคอิรอบบ่าย

674

ร้อย=6,สิบ=7,หน่วย=4
คุณใช้สูตร :
นิเคอิรอบบ่าย ออกหลังเวลา 12:55 น.
เปรียบเทียบย้อนหลัง
ประจำงวด 3ตัวบน บน ล่าง เลขเด็ด เลขเด็ด
21 กุมภาพันธ์ 2563 674 74 41 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
20 กุมภาพันธ์ 2563 915 15 45 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
19 กุมภาพันธ์ 2563 070 70 90 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
18 กุมภาพันธ์ 2563 380 80 44 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
17 กุมภาพันธ์ 2563 324 24 35 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
14 กุมภาพันธ์ 2563 759 59 14 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
13 กุมภาพันธ์ 2563 773 73 48 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
12 กุมภาพันธ์ 2563 121 21 23 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
10 กุมภาพันธ์ 2563 598 98 00 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
7 กุมภาพันธ์ 2563 798 98 61 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
6 กุมภาพันธ์ 2563 359 59 03 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
5 กุมภาพันธ์ 2563 956 56 97 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
4 กุมภาพันธ์ 2563 459 59 65 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
3 กุมภาพันธ์ 2563 194 94 24 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
31 มกราคม 2563 518 18 43 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
30 มกราคม 2563 775 75 65 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
29 มกราคม 2563 940 40 69 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
28 มกราคม 2563 571 71 80 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
27 มกราคม 2563 351 51 67 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
ระดับความแม่นยำ 0% 0%
สะสมระดับ 1 คิดเป็น 0% ถูก 0 จาก 19
สะสมระดับ 2 คิดเป็น 0% ถูก 0 จาก 38
10 อันดับ ระดับความแม่นยำสูตรนี้(%)
สูตร ถูก/จาก 23 ถูก/จาก 46  
สิบ+หน่วย+1 17 25 ดูสูตรนี้
+สิบ+ 17 22 ดูสูตรนี้
สิบ-สิบ+4 17 22 ดูสูตรนี้
ร้อย+สิบ+8 15 22 ดูสูตรนี้
ร้อย+หน่วย+6 14 22 ดูสูตรนี้
ร้อย+ร้อย+ 15 20 ดูสูตรนี้
สิบ-หน่วย+2 15 20 ดูสูตรนี้
ร้อย+หน่วย+5 15 19 ดูสูตรนี้
สิบ-สิบ+5 15 19 ดูสูตรนี้
ร้อย+สิบ+9 12 16 ดูสูตรนี้