ผลทำนาย นิเคอิรอบบ่าย งวดถัดไป
2 และ 3
สูตรนิเคอิรอบบ่าย

018

ร้อย=0,สิบ=1,หน่วย=8
คุณใช้สูตร :
นิเคอิรอบบ่าย ออกหลังเวลา 12:55 น.
เปรียบเทียบย้อนหลัง
ประจำงวด 3ตัวบน บน ล่าง เลขเด็ด เลขเด็ด
7 เมษายน 2563 018 18 88 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
6 เมษายน 2563 630 30 11 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
3 เมษายน 2563 019 19 47 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
2 เมษายน 2563 872 72 69 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
1 เมษายน 2563 541 41 60 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
31 มีนาคม 2563 701 01 96 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
30 มีนาคม 2563 497 97 46 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
27 มีนาคม 2563 943 43 83 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
26 มีนาคม 2563 460 60 03 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
25 มีนาคม 2563 663 63 28 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
24 มีนาคม 2563 235 35 57 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
23 มีนาคม 2563 778 78 95 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
19 มีนาคม 2563 283 83 72 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
18 มีนาคม 2563 655 55 98 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
17 มีนาคม 2563 153 53 49 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
16 มีนาคม 2563 204 04 01 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
13 มีนาคม 2563 105 05 58 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
12 มีนาคม 2563 963 63 43 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
11 มีนาคม 2563 606 06 06 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
10 มีนาคม 2563 712 12 36 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
9 มีนาคม 2563 876 76 99 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
ระดับความแม่นยำ 0% 0%
สะสมระดับ 1 คิดเป็น 0% ถูก 0 จาก 21
สะสมระดับ 2 คิดเป็น 0% ถูก 0 จาก 42
10 อันดับ ระดับความแม่นยำสูตรนี้(%)
สูตร ถูก/จาก 23 ถูก/จาก 46  
หน่วย+หน่วย+2 12 20 ดูสูตรนี้
ร้อย-สิบ-2 12 20 ดูสูตรนี้
ร้อย-สิบ-3 14 18 ดูสูตรนี้
สิบ+หน่วย+ 13 18 ดูสูตรนี้
ร้อย+สิบ+3 13 18 ดูสูตรนี้
หน่วย-สิบ-7 15 17 ดูสูตรนี้
ร้อย+สิบ+2 15 17 ดูสูตรนี้
หน่วย+หน่วย+3 14 17 ดูสูตรนี้
+สิบ+ 12 17 ดูสูตรนี้
ร้อย+ร้อย+1 13 16 ดูสูตรนี้