ผลทำนาย นิเคอิรอบบ่าย งวดถัดไป
5 และ 6
สูตรนิเคอิรอบบ่าย

444

ร้อย=4,สิบ=4,หน่วย=4
คุณใช้สูตร :
นิเคอิรอบบ่าย ออกหลังเวลา 12:55 น.
เปรียบเทียบย้อนหลัง
ประจำงวด 3ตัวบน บน ล่าง เลขเด็ด เลขเด็ด
6 กรกฎาคม 2563 444 44 96 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
3 กรกฎาคม 2563 648 48 52 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
2 กรกฎาคม 2563 596 96 23 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
1 กรกฎาคม 2563 173 73 41 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
30 มิถุนายน 2563 814 14 10 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
29 มิถุนายน 2563 504 04 04 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
26 มิถุนายน 2563 208 08 29 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
25 มิถุนายน 2563 979 79 53 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
24 มิถุนายน 2563 432 32 73 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
23 มิถุนายน 2563 905 05 78 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
22 มิถุนายน 2563 727 27 52 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
19 มิถุนายน 2563 879 79 33 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
18 มิถุนายน 2563 546 46 30 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
17 มิถุนายน 2563 576 76 45 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
16 มิถุนายน 2563 221 21 26 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
15 มิถุนายน 2563 095 95 53 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
12 มิถุนายน 2563 548 48 43 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
11 มิถุนายน 2563 291 91 04 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
10 มิถุนายน 2563 495 95 92 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
9 มิถุนายน 2563 103 03 07 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
8 มิถุนายน 2563 810 10 37 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
ระดับความแม่นยำ 0% 0%
สะสมระดับ 1 คิดเป็น 0% ถูก 0 จาก 21
สะสมระดับ 2 คิดเป็น 0% ถูก 0 จาก 42
10 อันดับ ระดับความแม่นยำสูตรนี้(%)
สูตร ถูก/จาก 23 ถูก/จาก 46  
ร้อย+หน่วย+1 18 25 ดูสูตรนี้
ร้อย+สิบ+3 16 21 ดูสูตรนี้
สิบ+สิบ+1 15 21 ดูสูตรนี้
หน่วย+ร้อย+1 14 19 ดูสูตรนี้
+หน่วย+ 14 17 ดูสูตรนี้
ร้อย+ร้อย+ 13 17 ดูสูตรนี้
สิบ+สิบ+ 13 17 ดูสูตรนี้
สิบ-สิบ-5 12 16 ดูสูตรนี้
ร้อย+หน่วย+9 13 15 ดูสูตรนี้
สิบ+สิบ+4 12 15 ดูสูตรนี้