ผลทำนาย นิเคอิรอบเช้า งวดถัดไป
6 และ 5
สูตรนิเคอิรอบเช้า

400

ร้อย=4,สิบ=0,หน่วย=0
คุณใช้สูตร :
นิเคอิรอบเช้า ออกหลังเวลา 09:25 น.
เปรียบเทียบย้อนหลัง
ประจำงวด 3ตัวบน บน ล่าง เลขเด็ด เลขเด็ด
29 พฤษภาคม 2563 400 00 31 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
28 พฤษภาคม 2563 909 09 86 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
27 พฤษภาคม 2563 623 23 94 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
26 พฤษภาคม 2563 704 04 39 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
25 พฤษภาคม 2563 278 78 62 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
22 พฤษภาคม 2563 211 11 20 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
21 พฤษภาคม 2563 395 95 20 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
20 พฤษภาคม 2563 464 64 19 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
19 พฤษภาคม 2563 742 42 69 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
18 พฤษภาคม 2563 779 79 32 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
15 พฤษภาคม 2563 403 03 75 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
14 พฤษภาคม 2563 845 45 60 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
13 พฤษภาคม 2563 054 54 94 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
12 พฤษภาคม 2563 921 21 45 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
11 พฤษภาคม 2563 658 58 49 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
8 พฤษภาคม 2563 591 91 14 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
7 พฤษภาคม 2563 742 42 93 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
1 พฤษภาคม 2563 041 41 28 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
30 เมษายน 2563 157 57 38 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
ระดับความแม่นยำ 0% 0%
สะสมระดับ 1 คิดเป็น 0% ถูก 0 จาก 19
สะสมระดับ 2 คิดเป็น 0% ถูก 0 จาก 38
10 อันดับ ระดับความแม่นยำสูตรนี้(%)
สูตร ถูก/จาก 23 ถูก/จาก 46  
สิบ-หน่วย-6 19 26 ดูสูตรนี้
ร้อย-ร้อย+9 17 22 ดูสูตรนี้
+สิบ+9 14 21 ดูสูตรนี้
-สิบ+ 13 21 ดูสูตรนี้
ร้อย+สิบ+8 16 20 ดูสูตรนี้
ร้อย+หน่วย+ 14 20 ดูสูตรนี้
หน่วย+ร้อย+ 14 20 ดูสูตรนี้
+สิบ+ 14 20 ดูสูตรนี้
สิบ-สิบ+4 14 20 ดูสูตรนี้
หน่วย+สิบ+5 16 19 ดูสูตรนี้