ผลทำนาย นิเคอิรอบเช้า งวดถัดไป
3 และ 4
สูตรนิเคอิรอบเช้า

477

ร้อย=4,สิบ=7,หน่วย=7
คุณใช้สูตร :
นิเคอิรอบเช้า ออกหลังเวลา 09:25 น.
เปรียบเทียบย้อนหลัง
ประจำงวด 3ตัวบน บน ล่าง เลขเด็ด เลขเด็ด
28 กุมภาพันธ์ 2563 477 77 46 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
27 กุมภาพันธ์ 2563 505 05 14 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
26 กุมภาพันธ์ 2563 739 39 02 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
25 กุมภาพันธ์ 2563 661 61 13 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
21 กุมภาพันธ์ 2563 381 81 34 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
20 กุมภาพันธ์ 2563 777 77 07 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
19 กุมภาพันธ์ 2563 960 60 80 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
18 กุมภาพันธ์ 2563 744 44 80 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
17 กุมภาพันธ์ 2563 703 03 56 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
14 กุมภาพันธ์ 2563 459 59 14 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
13 กุมภาพันธ์ 2563 575 75 54 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
12 กุมภาพันธ์ 2563 352 52 54 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
10 กุมภาพันธ์ 2563 829 29 69 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
7 กุมภาพันธ์ 2563 537 37 22 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
6 กุมภาพันธ์ 2563 319 19 63 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
5 กุมภาพันธ์ 2563 000 00 41 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
4 กุมภาพันธ์ 2563 501 01 07 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
3 กุมภาพันธ์ 2563 199 99 19 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
31 มกราคม 2563 838 38 63 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
30 มกราคม 2563 360 60 80 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
29 มกราคม 2563 552 52 81 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
ระดับความแม่นยำ 0% 0%
สะสมระดับ 1 คิดเป็น 0% ถูก 0 จาก 21
สะสมระดับ 2 คิดเป็น 0% ถูก 0 จาก 42
10 อันดับ ระดับความแม่นยำสูตรนี้(%)
สูตร ถูก/จาก 23 ถูก/จาก 46  
ร้อย-หน่วย+3 17 22 ดูสูตรนี้
ร้อย+หน่วย+9 18 21 ดูสูตรนี้
ร้อย+ร้อย+9 19 20 ดูสูตรนี้
สิบ+สิบ+4 16 20 ดูสูตรนี้
หน่วย+หน่วย+9 16 20 ดูสูตรนี้
+หน่วย+ 17 19 ดูสูตรนี้
หน่วย-หน่วย+3 16 18 ดูสูตรนี้
+ร้อย+ 14 17 ดูสูตรนี้
ร้อย+หน่วย+8 14 17 ดูสูตรนี้
ร้อย+สิบ+9 13 15 ดูสูตรนี้