ผลทำนาย หุ้นเกาหลี งวดถัดไป
9 และ 0
สูตรหุ้นเกาหลี

392

ร้อย=3,สิบ=9,หน่วย=2
คุณใช้สูตร :
หุ้นเกาหลี ออกหลังเวลา 12:40 น.
เปรียบเทียบย้อนหลัง
ประจำงวด 3ตัวบน บน ล่าง เลขเด็ด เลขเด็ด
7 เมษายน 2563 392 92 56 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
6 เมษายน 2563 036 36 50 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
3 เมษายน 2563 586 86 94 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
2 เมษายน 2563 180 80 81 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
1 เมษายน 2563 699 99 41 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
31 มีนาคม 2563 240 40 91 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
30 มีนาคม 2563 249 49 14 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
27 มีนาคม 2563 163 63 26 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
26 มีนาคม 2563 237 37 74 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
25 มีนาคม 2563 511 11 51 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
24 มีนาคม 2563 960 60 56 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
23 มีนาคม 2563 504 04 77 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
20 มีนาคม 2563 381 81 05 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
19 มีนาคม 2563 376 76 86 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
18 มีนาคม 2563 062 62 34 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
17 มีนาคม 2563 096 96 77 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
16 มีนาคม 2563 173 73 38 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
13 มีนาคม 2563 711 11 22 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
12 มีนาคม 2563 033 33 81 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
11 มีนาคม 2563 314 14 36 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
10 มีนาคม 2563 950 50 32 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
9 มีนาคม 2563 018 18 57 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
ระดับความแม่นยำ 0% 0%
สะสมระดับ 1 คิดเป็น 0% ถูก 0 จาก 22
สะสมระดับ 2 คิดเป็น 0% ถูก 0 จาก 44
10 อันดับ ระดับความแม่นยำสูตรนี้(%)
สูตร ถูก/จาก 23 ถูก/จาก 46  
สิบ+หน่วย+ 19 23 ดูสูตรนี้
หน่วย+หน่วย+1 16 21 ดูสูตรนี้
ร้อย+ร้อย+6 17 20 ดูสูตรนี้
+สิบ+ 15 18 ดูสูตรนี้
ร้อย+หน่วย+6 14 17 ดูสูตรนี้
ร้อย+ร้อย+7 12 17 ดูสูตรนี้
ร้อย+สิบ+ 13 16 ดูสูตรนี้
สิบ+หน่วย+6 12 16 ดูสูตรนี้
สิบ+สิบ+5 11 16 ดูสูตรนี้
+-5 13 15 ดูสูตรนี้