ผลทำนาย หุ้นเกาหลี งวดถัดไป
4 และ 5
สูตรหุ้นเกาหลี

307

ร้อย=3,สิบ=0,หน่วย=7
คุณใช้สูตร :
หุ้นเกาหลี ออกหลังเวลา 12:40 น.
เปรียบเทียบย้อนหลัง
ประจำงวด 3ตัวบน บน ล่าง เลขเด็ด เลขเด็ด
24 กุมภาพันธ์ 2563 307 07 07 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
21 กุมภาพันธ์ 2563 414 14 81 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
20 กุมภาพันธ์ 2563 495 95 69 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
19 กุมภาพันธ์ 2563 864 64 22 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
18 กุมภาพันธ์ 2563 286 86 47 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
17 กุมภาพันธ์ 2563 933 33 85 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
14 กุมภาพันธ์ 2563 748 48 08 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
13 กุมภาพันธ์ 2563 840 40 17 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
12 กุมภาพันธ์ 2563 623 23 92 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
11 กุมภาพันธ์ 2563 731 31 58 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
10 กุมภาพันธ์ 2563 173 73 71 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
7 กุมภาพันธ์ 2563 144 44 80 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
6 กุมภาพันธ์ 2563 924 24 51 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
5 กุมภาพันธ์ 2563 773 73 58 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
4 กุมภาพันธ์ 2563 015 15 20 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
3 กุมภาพันธ์ 2563 495 95 65 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
31 มกราคม 2563 630 30 57 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
30 มกราคม 2563 287 87 05 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
29 มกราคม 2563 092 92 84 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
28 มกราคม 2563 608 08 90 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
ระดับความแม่นยำ 0% 0%
สะสมระดับ 1 คิดเป็น 0% ถูก 0 จาก 20
สะสมระดับ 2 คิดเป็น 0% ถูก 0 จาก 40
10 อันดับ ระดับความแม่นยำสูตรนี้(%)
สูตร ถูก/จาก 23 ถูก/จาก 46  
+หน่วย+ 19 23 ดูสูตรนี้
สิบ+หน่วย+1 16 23 ดูสูตรนี้
ร้อย+สิบ-9 16 21 ดูสูตรนี้
+-5 16 19 ดูสูตรนี้
ร้อย+สิบ+6 16 19 ดูสูตรนี้
ร้อย+สิบ+2 13 16 ดูสูตรนี้
+-8 11 16 ดูสูตรนี้
สิบ+สิบ+3 11 15 ดูสูตรนี้
+-9 13 14 ดูสูตรนี้
สิบ-ร้อย-1 11 13 ดูสูตรนี้