ผลทำนาย หุ้นไทยเย็น งวดถัดไป
2 และ 1
สูตรหุ้นไทยเย็น

556

ร้อย=5,สิบ=5,หน่วย=6
คุณใช้สูตร :
หุ้นไทยเย็น ออกหลังเวลา 16:30 น.
เปรียบเทียบย้อนหลัง
ประจำงวด 3ตัวบน บน ล่าง เลขเด็ด เลขเด็ด
24 กุมภาพันธ์ 2563 556 56 53 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
21 กุมภาพันธ์ 2563 109 09 85 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
20 กุมภาพันธ์ 2563 924 24 30 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
19 กุมภาพันธ์ 2563 854 54 14 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
18 กุมภาพันธ์ 2563 968 68 57 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
17 กุมภาพันธ์ 2563 825 25 95 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
14 กุมภาพันธ์ 2563 230 30 47 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
13 กุมภาพันธ์ 2563 877 77 07 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
12 กุมภาพันธ์ 2563 184 84 91 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
11 กุมภาพันธ์ 2563 593 93 31 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
7 กุมภาพันธ์ 2563 024 24 55 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
6 กุมภาพันธ์ 2563 779 79 65 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
5 กุมภาพันธ์ 2563 914 14 76 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
4 กุมภาพันธ์ 2563 938 38 32 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
3 กุมภาพันธ์ 2563 906 06 08 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
31 มกราคม 2563 814 14 85 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
30 มกราคม 2563 699 99 60 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
29 มกราคม 2563 859 59 33 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
28 มกราคม 2563 026 26 89 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
27 มกราคม 2563 315 15 40 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
ระดับความแม่นยำ 0% 0%
สะสมระดับ 1 คิดเป็น 0% ถูก 0 จาก 20
สะสมระดับ 2 คิดเป็น 0% ถูก 0 จาก 40
10 อันดับ ระดับความแม่นยำสูตรนี้(%)
สูตร ถูก/จาก 23 ถูก/จาก 46  
สิบ-หน่วย-3 14 21 ดูสูตรนี้
ร้อย+สิบ+9 14 19 ดูสูตรนี้
+-9 12 18 ดูสูตรนี้
ร้อย-สิบ-1 12 17 ดูสูตรนี้
+สิบ-9 12 17 ดูสูตรนี้
ร้อย+สิบ+ 12 16 ดูสูตรนี้
ร้อย+ร้อย+ 11 16 ดูสูตรนี้
หน่วย+หน่วย+7 12 15 ดูสูตรนี้
ร้อย+ร้อย+8 12 15 ดูสูตรนี้
สิบ+สิบ+3 12 15 ดูสูตรนี้