ผลทำนาย หุ้นไทยเย็น งวดถัดไป
4 และ 5
สูตรหุ้นไทยเย็น

927

ร้อย=9,สิบ=2,หน่วย=7
คุณใช้สูตร :
หุ้นไทยเย็น ออกหลังเวลา 16:30 น.
เปรียบเทียบย้อนหลัง
ประจำงวด 3ตัวบน บน ล่าง เลขเด็ด เลขเด็ด
3 กรกฎาคม 2563 927 27 86 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
2 กรกฎาคม 2563 213 13 69 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
1 กรกฎาคม 2563 044 44 41 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
30 มิถุนายน 2563 530 30 54 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
29 มิถุนายน 2563 476 76 58 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
26 มิถุนายน 2563 134 34 46 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
25 มิถุนายน 2563 688 88 55 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
24 มิถุนายน 2563 043 43 00 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
23 มิถุนายน 2563 243 43 25 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
22 มิถุนายน 2563 218 18 64 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
19 มิถุนายน 2563 782 82 16 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
18 มิถุนายน 2563 398 98 20 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
17 มิถุนายน 2563 918 18 05 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
16 มิถุนายน 2563 213 13 14 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
15 มิถุนายน 2563 899 99 57 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
12 มิถุนายน 2563 256 56 21 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
11 มิถุนายน 2563 477 77 00 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
10 มิถุนายน 2563 377 77 40 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
9 มิถุนายน 2563 937 37 29 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
8 มิถุนายน 2563 266 66 96 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
ระดับความแม่นยำ 0% 0%
สะสมระดับ 1 คิดเป็น 0% ถูก 0 จาก 20
สะสมระดับ 2 คิดเป็น 0% ถูก 0 จาก 40
10 อันดับ ระดับความแม่นยำสูตรนี้(%)
สูตร ถูก/จาก 23 ถูก/จาก 46  
สิบ+สิบ- 16 22 ดูสูตรนี้
+-4 13 19 ดูสูตรนี้
ร้อย+หน่วย+5 12 18 ดูสูตรนี้
+ร้อย-6 12 18 ดูสูตรนี้
ร้อย-สิบ-3 13 17 ดูสูตรนี้
+ร้อย-7 13 17 ดูสูตรนี้
+ร้อย-5 12 17 ดูสูตรนี้
สิบ+สิบ+ 12 17 ดูสูตรนี้
-สิบ+9 12 17 ดูสูตรนี้
+สิบ-8 11 17 ดูสูตรนี้