ผลทำนาย หุ้นดาวน์โจน งวดถัดไป
4 และ 5
สูตรหุ้นดาวน์โจน

311

ร้อย=3,สิบ=1,หน่วย=1
คุณใช้สูตร :
หุ้นดาวน์โจน ออกหลังเวลา 02:00 น.
เปรียบเทียบย้อนหลัง
ประจำงวด 3ตัวบน บน ล่าง เลขเด็ด เลขเด็ด
30 พฤษภาคม 2563 311 11 53 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
29 พฤษภาคม 2563 064 64 63 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
28 พฤษภาคม 2563 827 27 16 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
27 พฤษภาคม 2563 511 11 95 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
23 พฤษภาคม 2563 516 16 96 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
22 พฤษภาคม 2563 412 12 78 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
21 พฤษภาคม 2563 590 90 04 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
20 พฤษภาคม 2563 686 86 51 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
19 พฤษภาคม 2563 737 37 95 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
16 พฤษภาคม 2563 542 42 08 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
15 พฤษภาคม 2563 534 34 37 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
14 พฤษภาคม 2563 797 97 81 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
13 พฤษภาคม 2563 478 78 21 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
12 พฤษภาคม 2563 199 99 33 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
9 พฤษภาคม 2563 132 32 43 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
8 พฤษภาคม 2563 589 89 25 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
7 พฤษภาคม 2563 464 64 45 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
6 พฤษภาคม 2563 309 09 33 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
5 พฤษภาคม 2563 976 76 07 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
2 พฤษภาคม 2563 369 69 03 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
1 พฤษภาคม 2563 572 72 14 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
30 เมษายน 2563 386 86 31 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
ระดับความแม่นยำ 0% 0%
สะสมระดับ 1 คิดเป็น 0% ถูก 0 จาก 22
สะสมระดับ 2 คิดเป็น 0% ถูก 0 จาก 44
10 อันดับ ระดับความแม่นยำสูตรนี้(%)
สูตร ถูก/จาก 23 ถูก/จาก 46  
สิบ-หน่วย+2 16 20 ดูสูตรนี้
สิบ+หน่วย+5 15 20 ดูสูตรนี้
หน่วย+สิบ+5 15 20 ดูสูตรนี้
ร้อย+ร้อย+1 15 19 ดูสูตรนี้
ร้อย+ร้อย+ 15 18 ดูสูตรนี้
สิบ+สิบ+5 13 18 ดูสูตรนี้
ร้อย+สิบ+ 13 17 ดูสูตรนี้
ร้อย+ร้อย-9 13 17 ดูสูตรนี้
สิบ-หน่วย-2 12 17 ดูสูตรนี้
สิบ+หน่วย-4 13 16 ดูสูตรนี้