ผลทำนาย หุ้นดาวน์โจน งวดถัดไป
3 และ 4
สูตรหุ้นดาวน์โจน

664

ร้อย=6,สิบ=6,หน่วย=4
คุณใช้สูตร :
หุ้นดาวน์โจน ออกหลังเวลา 02:00 น.
เปรียบเทียบย้อนหลัง
ประจำงวด 3ตัวบน บน ล่าง เลขเด็ด เลขเด็ด
28 กุมภาพันธ์ 2563 664 64 95 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
27 กุมภาพันธ์ 2563 759 59 77 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
26 กุมภาพันธ์ 2563 136 36 44 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
25 กุมภาพันธ์ 2563 080 80 61 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
22 กุมภาพันธ์ 2563 241 41 57 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
21 กุมภาพันธ์ 2563 998 98 05 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
20 กุมภาพันธ์ 2563 803 03 84 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
19 กุมภาพันธ์ 2563 219 19 89 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
15 กุมภาพันธ์ 2563 808 08 23 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
14 กุมภาพันธ์ 2563 331 31 11 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
13 กุมภาพันธ์ 2563 142 42 08 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
12 กุมภาพันธ์ 2563 634 34 48 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
11 กุมภาพันธ์ 2563 682 82 31 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
8 กุมภาพันธ์ 2563 251 51 26 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
7 กุมภาพันธ์ 2563 977 77 92 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
6 กุมภาพันธ์ 2563 085 85 22 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
5 กุมภาพันธ์ 2563 763 63 82 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
4 กุมภาพันธ์ 2563 981 81 78 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
1 กุมภาพันธ์ 2563 603 03 41 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
31 มกราคม 2563 944 44 99 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
30 มกราคม 2563 445 45 60 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
29 มกราคม 2563 285 85 05 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
ระดับความแม่นยำ 0% 0%
สะสมระดับ 1 คิดเป็น 0% ถูก 0 จาก 22
สะสมระดับ 2 คิดเป็น 0% ถูก 0 จาก 44
10 อันดับ ระดับความแม่นยำสูตรนี้(%)
สูตร ถูก/จาก 23 ถูก/จาก 46  
+สิบ-2 18 23 ดูสูตรนี้
ร้อย+หน่วย+7 15 19 ดูสูตรนี้
ร้อย+หน่วย+8 15 18 ดูสูตรนี้
ร้อย-หน่วย+3 12 18 ดูสูตรนี้
ร้อย-หน่วย+9 12 17 ดูสูตรนี้
+-2 12 17 ดูสูตรนี้
+สิบ-1 13 16 ดูสูตรนี้
สิบ+หน่วย+8 13 16 ดูสูตรนี้
+สิบ+9 13 16 ดูสูตรนี้
+-3 13 16 ดูสูตรนี้