ผลทำนาย หุ้นอินเดีย งวดถัดไป
8 และ 7
สูตรหุ้นอินเดีย

323

ร้อย=3,สิบ=2,หน่วย=3
คุณใช้สูตร :
หุ้นอินเดีย ออกหลังเวลา 16:40 น.
เปรียบเทียบย้อนหลัง
ประจำงวด 3ตัวบน บน ล่าง เลขเด็ด เลขเด็ด
24 กุมภาพันธ์ 2563 323 23 89 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
20 กุมภาพันธ์ 2563 012 12 88 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
19 กุมภาพันธ์ 2563 300 00 62 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
18 กุมภาพันธ์ 2563 438 38 31 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
17 กุมภาพันธ์ 2563 569 69 05 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
14 กุมภาพันธ์ 2563 774 74 05 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
13 กุมภาพันธ์ 2563 979 79 11 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
12 กุมภาพันธ์ 2563 590 90 76 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
11 กุมภาพันธ์ 2563 614 14 52 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
10 กุมภาพันธ์ 2563 962 62 23 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
7 กุมภาพันธ์ 2563 185 85 18 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
6 กุมภาพันธ์ 2563 603 03 37 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
5 กุมภาพันธ์ 2563 266 66 28 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
4 กุมภาพันธ์ 2563 938 38 07 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
3 กุมภาพันธ์ 2563 231 31 78 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
31 มกราคม 2563 349 49 33 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
30 มกราคม 2563 382 82 84 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
29 มกราคม 2563 866 66 80 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
28 มกราคม 2563 686 86 26 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
27 มกราคม 2563 512 12 07 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
ระดับความแม่นยำ 0% 0%
สะสมระดับ 1 คิดเป็น 0% ถูก 0 จาก 20
สะสมระดับ 2 คิดเป็น 0% ถูก 0 จาก 40
10 อันดับ ระดับความแม่นยำสูตรนี้(%)
สูตร ถูก/จาก 23 ถูก/จาก 46  
+-8 14 16 ดูสูตรนี้
+ร้อย+ 12 16 ดูสูตรนี้
สิบ+หน่วย+4 11 16 ดูสูตรนี้
สิบ+สิบ+ 12 15 ดูสูตรนี้
สิบ+สิบ+1 11 15 ดูสูตรนี้
+ร้อย+1 14 14 ดูสูตรนี้
ร้อย+สิบ+1 13 13 ดูสูตรนี้
สิบ+สิบ+3 9 13 ดูสูตรนี้
หน่วย+หน่วย+9 11 12 ดูสูตรนี้
ร้อย+สิบ+ 11 12 ดูสูตรนี้