ผลทำนาย หุ้นอินเดีย งวดถัดไป
และ 1
สูตรหุ้นอินเดีย

095

ร้อย=0,สิบ=9,หน่วย=5
คุณใช้สูตร :
หุ้นอินเดีย ออกหลังเวลา 16:40 น.
เปรียบเทียบย้อนหลัง
ประจำงวด 3ตัวบน บน ล่าง เลขเด็ด เลขเด็ด
3 เมษายน 2563 095 95 36 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
1 เมษายน 2563 531 31 18 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
31 มีนาคม 2563 849 49 17 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
30 มีนาคม 2563 032 32 27 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
27 มีนาคม 2563 559 59 18 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
26 มีนาคม 2563 677 77 99 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
25 มีนาคม 2563 578 78 75 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
24 มีนาคม 2563 403 03 79 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
23 มีนาคม 2563 124 24 72 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
20 มีนาคม 2563 596 96 73 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
19 มีนาคม 2563 823 23 28 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
18 มีนาคม 2563 951 51 58 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
17 มีนาคม 2563 909 09 98 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
16 มีนาคม 2563 007 07 41 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
13 มีนาคม 2563 348 48 34 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
12 มีนาคม 2563 814 14 26 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
11 มีนาคม 2563 740 40 45 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
9 มีนาคม 2563 495 95 67 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
ระดับความแม่นยำ 0% 0%
สะสมระดับ 1 คิดเป็น 0% ถูก 0 จาก 18
สะสมระดับ 2 คิดเป็น 0% ถูก 0 จาก 36
10 อันดับ ระดับความแม่นยำสูตรนี้(%)
สูตร ถูก/จาก 23 ถูก/จาก 46  
หน่วย+หน่วย+6 16 18 ดูสูตรนี้
+สิบ+ 15 18 ดูสูตรนี้
สิบ+ร้อย+3 15 18 ดูสูตรนี้
ร้อย+สิบ+4 15 18 ดูสูตรนี้
ร้อย+ร้อย+ 14 18 ดูสูตรนี้
ร้อย+ร้อย+9 13 18 ดูสูตรนี้
ร้อย+หน่วย+1 14 16 ดูสูตรนี้
ร้อย+สิบ+9 13 16 ดูสูตรนี้
ร้อย+ร้อย+8 13 16 ดูสูตรนี้
ร้อย+สิบ+ 12 16 ดูสูตรนี้