ผลทำนาย หุ้นรัสเซีย งวดถัดไป
8 และ 9
สูตรหุ้นรัสเซีย

985

ร้อย=9,สิบ=8,หน่วย=5
คุณใช้สูตร :
หุ้นรัสเซีย ออกหลังเวลา 22:10 น.
เปรียบเทียบย้อนหลัง
ประจำงวด 3ตัวบน บน ล่าง เลขเด็ด เลขเด็ด
6 เมษายน 2563 985 85 23 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
3 เมษายน 2563 062 62 32 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
2 เมษายน 2563 930 30 22 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
1 เมษายน 2563 108 08 23 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
31 มีนาคม 2563 931 31 41 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
30 มีนาคม 2563 190 90 50 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
27 มีนาคม 2563 640 40 23 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
26 มีนาคม 2563 363 63 26 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
25 มีนาคม 2563 537 37 74 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
24 มีนาคม 2563 263 63 60 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
23 มีนาคม 2563 003 03 78 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
20 มีนาคม 2563 581 81 22 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
19 มีนาคม 2563 359 59 35 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
18 มีนาคม 2563 624 24 75 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
17 มีนาคม 2563 799 99 30 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
16 มีนาคม 2563 829 29 34 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
13 มีนาคม 2563 663 63 30 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
12 มีนาคม 2563 633 33 71 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
11 มีนาคม 2563 704 04 61 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
10 มีนาคม 2563 465 65 16 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
ระดับความแม่นยำ 0% 0%
สะสมระดับ 1 คิดเป็น 0% ถูก 0 จาก 20
สะสมระดับ 2 คิดเป็น 0% ถูก 0 จาก 40
10 อันดับ ระดับความแม่นยำสูตรนี้(%)
สูตร ถูก/จาก 23 ถูก/จาก 46  
+สิบ+ 19 23 ดูสูตรนี้
-+3 15 23 ดูสูตรนี้
ร้อย+สิบ+ 17 22 ดูสูตรนี้
ร้อย+ร้อย+7 15 21 ดูสูตรนี้
ร้อย-สิบ- 16 20 ดูสูตรนี้
สิบ+หน่วย+3 17 19 ดูสูตรนี้
-+4 14 18 ดูสูตรนี้
ร้อย+ร้อย+2 13 18 ดูสูตรนี้
-ร้อย- 13 17 ดูสูตรนี้
ร้อย-สิบ+ 12 16 ดูสูตรนี้