ผลทำนาย หุ้นรัสเซีย งวดถัดไป
6 และ 7
สูตรหุ้นรัสเซีย

436

ร้อย=4,สิบ=3,หน่วย=6
คุณใช้สูตร :
หุ้นรัสเซีย ออกหลังเวลา 22:10 น.
เปรียบเทียบย้อนหลัง
ประจำงวด 3ตัวบน บน ล่าง เลขเด็ด เลขเด็ด
21 กุมภาพันธ์ 2563 436 36 07 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
20 กุมภาพันธ์ 2563 743 43 27 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
19 กุมภาพันธ์ 2563 616 16 68 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
18 กุมภาพันธ์ 2563 648 48 04 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
17 กุมภาพันธ์ 2563 052 52 32 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
14 กุมภาพันธ์ 2563 520 20 53 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
13 กุมภาพันธ์ 2563 873 73 40 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
12 กุมภาพันธ์ 2563 313 13 80 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
11 กุมภาพันธ์ 2563 433 33 14 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
10 กุมภาพันธ์ 2563 319 19 97 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
7 กุมภาพันธ์ 2563 016 16 39 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
6 กุมภาพันธ์ 2563 555 55 48 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
5 กุมภาพันธ์ 2563 603 03 24 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
4 กุมภาพันธ์ 2563 279 79 25 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
3 กุมภาพันธ์ 2563 454 54 47 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
31 มกราคม 2563 801 01 95 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
30 มกราคม 2563 096 96 94 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
29 มกราคม 2563 790 90 44 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
28 มกราคม 2563 446 46 27 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
27 มกราคม 2563 719 19 19 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
ระดับความแม่นยำ 0% 0%
สะสมระดับ 1 คิดเป็น 0% ถูก 0 จาก 20
สะสมระดับ 2 คิดเป็น 0% ถูก 0 จาก 40
10 อันดับ ระดับความแม่นยำสูตรนี้(%)
สูตร ถูก/จาก 23 ถูก/จาก 46  
+หน่วย+ 13 17 ดูสูตรนี้
ร้อย+หน่วย+1 12 17 ดูสูตรนี้
+ร้อย+ 12 16 ดูสูตรนี้
+สิบ+3 14 15 ดูสูตรนี้
+หน่วย+1 14 15 ดูสูตรนี้
ร้อย+สิบ+6 13 14 ดูสูตรนี้
ร้อย+สิบ+9 11 14 ดูสูตรนี้
สิบ+สิบ+1 11 14 ดูสูตรนี้
+-2 13 13 ดูสูตรนี้
ร้อย-หน่วย+8 13 13 ดูสูตรนี้