ผลทำนาย หุ้นรัสเซีย งวดถัดไป
4 และ 5
สูตรหุ้นรัสเซีย

147

ร้อย=1,สิบ=4,หน่วย=7
คุณใช้สูตร :
หุ้นรัสเซีย ออกหลังเวลา 22:10 น.
เปรียบเทียบย้อนหลัง
ประจำงวด 3ตัวบน บน ล่าง เลขเด็ด เลขเด็ด
3 กรกฎาคม 2563 147 47 92 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
2 กรกฎาคม 2563 155 55 42 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
30 มิถุนายน 2563 213 13 84 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
29 มิถุนายน 2563 697 97 44 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
26 มิถุนายน 2563 753 53 67 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
25 มิถุนายน 2563 786 86 27 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
23 มิถุนายน 2563 613 13 56 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
22 มิถุนายน 2563 357 57 65 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
19 มิถุนายน 2563 392 92 74 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
18 มิถุนายน 2563 818 18 44 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
17 มิถุนายน 2563 962 62 00 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
16 มิถุนายน 2563 062 62 99 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
15 มิถุนายน 2563 963 63 99 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
11 มิถุนายน 2563 062 62 70 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
10 มิถุนายน 2563 632 32 27 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
9 มิถุนายน 2563 659 59 55 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
8 มิถุนายน 2563 814 14 83 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
ระดับความแม่นยำ 0% 0%
สะสมระดับ 1 คิดเป็น 0% ถูก 0 จาก 17
สะสมระดับ 2 คิดเป็น 0% ถูก 0 จาก 34
10 อันดับ ระดับความแม่นยำสูตรนี้(%)
สูตร ถูก/จาก 23 ถูก/จาก 46  
สิบ+หน่วย+3 15 19 ดูสูตรนี้
หน่วย+สิบ+3 12 16 ดูสูตรนี้
+ร้อย+ 11 16 ดูสูตรนี้
สิบ+หน่วย-7 11 16 ดูสูตรนี้
สิบ+ร้อย+4 12 15 ดูสูตรนี้
ร้อย+สิบ-9 12 15 ดูสูตรนี้
สิบ+หน่วย+2 12 15 ดูสูตรนี้
หน่วย+หน่วย+5 12 15 ดูสูตรนี้
สิบ+ร้อย+8 12 15 ดูสูตรนี้
+ร้อย+9 12 15 ดูสูตรนี้