ผลทำนาย หุ้นอังกฤษ งวดถัดไป
และ 1
สูตรหุ้นอังกฤษ

223

ร้อย=2,สิบ=2,หน่วย=3
คุณใช้สูตร :
หุ้นอังกฤษ ออกหลังเวลา 22:20 น.
เปรียบเทียบย้อนหลัง
ประจำงวด 3ตัวบน บน ล่าง เลขเด็ด เลขเด็ด
19 พฤษภาคม 2563 223 23 36 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
18 พฤษภาคม 2563 859 59 82 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
11 พฤษภาคม 2563 973 73 75 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
7 พฤษภาคม 2563 598 98 22 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
6 พฤษภาคม 2563 376 76 34 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
5 พฤษภาคม 2563 942 42 64 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
1 พฤษภาคม 2563 306 06 15 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
30 เมษายน 2563 121 21 04 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
ระดับความแม่นยำ 0% 0%
สะสมระดับ 1 คิดเป็น 0% ถูก 0 จาก 8
สะสมระดับ 2 คิดเป็น 0% ถูก 0 จาก 16
10 อันดับ ระดับความแม่นยำสูตรนี้(%)
สูตร ถูก/จาก 23 ถูก/จาก 46  
สิบ+สิบ+5 8 9 ดูสูตรนี้
ร้อย+สิบ+9 8 9 ดูสูตรนี้
ร้อย+หน่วย+2 7 8 ดูสูตรนี้
ร้อย+ร้อย+5 6 7 ดูสูตรนี้
สิบ+สิบ+1 6 7 ดูสูตรนี้
ร้อย+หน่วย+5 5 7 ดูสูตรนี้
สิบ+สิบ+2 5 6 ดูสูตรนี้
หน่วย-หน่วย+6 5 6 ดูสูตรนี้
ร้อย+ร้อย+6 5 6 ดูสูตรนี้
สิบ+หน่วย+8 5 6 ดูสูตรนี้