ผลทำนาย หุ้นอังกฤษ งวดถัดไป
9 และ 8
สูตรหุ้นอังกฤษ

534

ร้อย=5,สิบ=3,หน่วย=4
คุณใช้สูตร :
หุ้นอังกฤษ ออกหลังเวลา 22:20 น.
เปรียบเทียบย้อนหลัง
ประจำงวด 3ตัวบน บน ล่าง เลขเด็ด เลขเด็ด
ระดับความแม่นยำ 0% 0%
สะสมระดับ 1 คิดเป็น 0% ถูก 0 จาก
สะสมระดับ 2 คิดเป็น 0% ถูก 0 จาก 0
10 อันดับ ระดับความแม่นยำสูตรนี้(%)
สูตร ถูก/จาก 23 ถูก/จาก 46  
ร้อย-ร้อย+9 0 0 ดูสูตรนี้
ร้อย-+ 0 0 ดูสูตรนี้
ร้อย++ 0 0 ดูสูตรนี้
หน่วย-หน่วย+6 0 0 ดูสูตรนี้
สิบ-สิบ+4 0 0 ดูสูตรนี้
สิบ+สิบ+4 0 0 ดูสูตรนี้
ร้อย+สิบ+1 0 0 ดูสูตรนี้
ร้อย+สิบ+6 0 0 ดูสูตรนี้
สิบ+สิบ+9 0 0 ดูสูตรนี้
ร้อย+ร้อย+9 0 0 ดูสูตรนี้