ผลทำนาย หุ้นเยอรมัน งวดถัดไป
5 และ 4
สูตรหุ้นเยอรมัน

529

ร้อย=5,สิบ=2,หน่วย=9
คุณใช้สูตร :
หุ้นเยอรมัน ออกหลังเวลา 22:20 น.
เปรียบเทียบย้อนหลัง
ประจำงวด 3ตัวบน บน ล่าง เลขเด็ด เลขเด็ด
19 พฤษภาคม 2563 529 29 42 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
18 พฤษภาคม 2563 887 87 70 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
11 พฤษภาคม 2563 499 99 49 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
8 พฤษภาคม 2563 448 48 21 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
7 พฤษภาคม 2563 927 27 07 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
6 พฤษภาคม 2563 620 20 26 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
5 พฤษภาคม 2563 946 46 66 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
4 พฤษภาคม 2563 680 80 84 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
30 เมษายน 2563 164 64 10 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
29 เมษายน 2563 774 74 11 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
28 เมษายน 2563 563 63 64 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
27 เมษายน 2563 999 99 90 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
ระดับความแม่นยำ 0% 0%
สะสมระดับ 1 คิดเป็น 0% ถูก 0 จาก 12
สะสมระดับ 2 คิดเป็น 0% ถูก 0 จาก 24
10 อันดับ ระดับความแม่นยำสูตรนี้(%)
สูตร ถูก/จาก 23 ถูก/จาก 46  
ร้อย-สิบ+5 10 12 ดูสูตรนี้
สิบ+ร้อย+ 10 11 ดูสูตรนี้
สิบ+สิบ+8 9 10 ดูสูตรนี้
ร้อย-สิบ+4 8 10 ดูสูตรนี้
สิบ+สิบ+1 7 9 ดูสูตรนี้
+ร้อย+6 7 9 ดูสูตรนี้
+หน่วย+4 7 9 ดูสูตรนี้
ร้อย+หน่วย-3 7 9 ดูสูตรนี้
ร้อย+สิบ+1 7 9 ดูสูตรนี้
+สิบ+9 7 9 ดูสูตรนี้