ผลทำนาย หุ้นเยอรมัน งวดถัดไป
และ 1
สูตรหุ้นเยอรมัน

699

ร้อย=6,สิบ=9,หน่วย=9
คุณใช้สูตร :
หุ้นเยอรมัน ออกหลังเวลา 22:20 น.
เปรียบเทียบย้อนหลัง
ประจำงวด 3ตัวบน บน ล่าง เลขเด็ด เลขเด็ด
ระดับความแม่นยำ 0% 0%
สะสมระดับ 1 คิดเป็น 0% ถูก 0 จาก
สะสมระดับ 2 คิดเป็น 0% ถูก 0 จาก 0
10 อันดับ ระดับความแม่นยำสูตรนี้(%)
สูตร ถูก/จาก 23 ถูก/จาก 46  
สิบ+สิบ- 0 0 ดูสูตรนี้
ร้อย+สิบ+9 0 0 ดูสูตรนี้
ร้อย+สิบ+8 0 0 ดูสูตรนี้
ร้อย+สิบ+7 0 0 ดูสูตรนี้
ร้อย+สิบ+6 0 0 ดูสูตรนี้
ร้อย+สิบ+5 0 0 ดูสูตรนี้
ร้อย+สิบ+4 0 0 ดูสูตรนี้
ร้อย+สิบ+3 0 0 ดูสูตรนี้
ร้อย+สิบ+2 0 0 ดูสูตรนี้
ร้อย+สิบ+1 0 0 ดูสูตรนี้