ผลทำนาย หุ้นอิยิปต์ งวดถัดไป
และ 1
สูตรหุ้นอิยิปต์

991

ร้อย=9,สิบ=9,หน่วย=1
คุณใช้สูตร :
หุ้นอิยิปต์ ออกหลังเวลา 18:00 น.
เปรียบเทียบย้อนหลัง
ประจำงวด 3ตัวบน บน ล่าง เลขเด็ด เลขเด็ด
21 พฤษภาคม 2563 991 91 49 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
20 พฤษภาคม 2563 540 40 84 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
19 พฤษภาคม 2563 724 24 31 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
18 พฤษภาคม 2563 893 93 51 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
17 พฤษภาคม 2563 744 44 23 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
14 พฤษภาคม 2563 721 21 07 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
13 พฤษภาคม 2563 628 28 08 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
12 พฤษภาคม 2563 836 36 03 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
11 พฤษภาคม 2563 633 33 58 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
10 พฤษภาคม 2563 775 75 02 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
7 พฤษภาคม 2563 673 73 22 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
6 พฤษภาคม 2563 395 95 64 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
5 พฤษภาคม 2563 831 31 35 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
4 พฤษภาคม 2563 196 96 89 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
3 พฤษภาคม 2563 985 85 19 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
30 เมษายน 2563 404 04 78 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
ระดับความแม่นยำ 0% 0%
สะสมระดับ 1 คิดเป็น 0% ถูก 0 จาก 16
สะสมระดับ 2 คิดเป็น 0% ถูก 0 จาก 32
10 อันดับ ระดับความแม่นยำสูตรนี้(%)
สูตร ถูก/จาก 23 ถูก/จาก 46  
หน่วย+หน่วย+6 14 17 ดูสูตรนี้
ร้อย-สิบ+8 13 15 ดูสูตรนี้
+ร้อย+6 12 14 ดูสูตรนี้
ร้อย+ร้อย+ 12 14 ดูสูตรนี้
ร้อย+สิบ+8 12 14 ดูสูตรนี้
ร้อย-ร้อย+5 12 14 ดูสูตรนี้
ร้อย+สิบ+1 12 14 ดูสูตรนี้
ร้อย-สิบ- 12 14 ดูสูตรนี้
ร้อย+สิบ+5 12 14 ดูสูตรนี้
ร้อย+สิบ+3 12 14 ดูสูตรนี้