ผลทำนาย หุ้นอิยิปต์ งวดถัดไป
4 และ 5
สูตรหุ้นอิยิปต์

894

ร้อย=8,สิบ=9,หน่วย=4
คุณใช้สูตร :
หุ้นอิยิปต์ ออกหลังเวลา 18:00 น.
เปรียบเทียบย้อนหลัง
ประจำงวด 3ตัวบน บน ล่าง เลขเด็ด เลขเด็ด
27 กุมภาพันธ์ 2563 894 94 72 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
26 กุมภาพันธ์ 2563 066 66 60 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
25 กุมภาพันธ์ 2563 826 26 60 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
24 กุมภาพันธ์ 2563 186 86 19 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
23 กุมภาพันธ์ 2563 805 05 60 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
20 กุมภาพันธ์ 2563 065 65 66 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
19 กุมภาพันธ์ 2563 499 99 06 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
18 กุมภาพันธ์ 2563 693 93 32 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
17 กุมภาพันธ์ 2563 025 25 85 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
16 กุมภาพันธ์ 2563 740 40 05 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
13 กุมภาพันธ์ 2563 945 45 29 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
12 กุมภาพันธ์ 2563 516 16 16 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
11 กุมภาพันธ์ 2563 932 32 96 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
10 กุมภาพันธ์ 2563 936 36 88 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
9 กุมภาพันธ์ 2563 824 24 38 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
6 กุมภาพันธ์ 2563 586 86 70 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
5 กุมภาพันธ์ 2563 716 16 11 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
4 กุมภาพันธ์ 2563 505 05 72 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
3 กุมภาพันธ์ 2563 833 33 56 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
2 กุมภาพันธ์ 2563 889 89 95 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
30 มกราคม 2563 884 84 00 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
29 มกราคม 2563 284 84 26 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
ระดับความแม่นยำ 0% 0%
สะสมระดับ 1 คิดเป็น 0% ถูก 0 จาก 22
สะสมระดับ 2 คิดเป็น 0% ถูก 0 จาก 44
10 อันดับ ระดับความแม่นยำสูตรนี้(%)
สูตร ถูก/จาก 23 ถูก/จาก 46  
สิบ+หน่วย+1 16 17 ดูสูตรนี้
สิบ+สิบ+6 13 16 ดูสูตรนี้
+ร้อย+ 13 16 ดูสูตรนี้
หน่วย+สิบ+6 14 15 ดูสูตรนี้
หน่วย+ร้อย+6 13 15 ดูสูตรนี้
ร้อย+หน่วย+6 13 15 ดูสูตรนี้
สิบ+หน่วย+ 11 15 ดูสูตรนี้
หน่วย+หน่วย+6 13 14 ดูสูตรนี้
+สิบ+1 13 14 ดูสูตรนี้
+ร้อย+9 12 14 ดูสูตรนี้