ผลทำนาย หุ้นสิงคโปร์ งวดถัดไป
7 และ 8
สูตรหุ้นสิงคโปร์

771

ร้อย=7,สิบ=7,หน่วย=1
คุณใช้สูตร :
หุ้นสิงคโปร์ ออกหลังเวลา 15:55 น.
เปรียบเทียบย้อนหลัง
ประจำงวด 3ตัวบน บน ล่าง เลขเด็ด เลขเด็ด
18 กันยายน 2563 771 71 07 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
17 กันยายน 2563 078 78 37 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
16 กันยายน 2563 515 15 32 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
15 กันยายน 2563 583 83 28 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
14 กันยายน 2563 255 55 54 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
11 กันยายน 2563 009 09 00 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
10 กันยายน 2563 209 09 24 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
9 กันยายน 2563 933 33 43 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
8 กันยายน 2563 476 76 45 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
7 กันยายน 2563 121 21 57 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
4 กันยายน 2563 964 64 15 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
3 กันยายน 2563 179 79 15 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
2 กันยายน 2563 994 94 39 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
1 กันยายน 2563 855 55 04 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
31 สิงหาคม 2563 251 51 12 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
28 สิงหาคม 2563 963 63 82 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
27 สิงหาคม 2563 981 81 27 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
26 สิงหาคม 2563 208 08 95 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
25 สิงหาคม 2563 903 03 42 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
24 สิงหาคม 2563 861 61 07 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
21 สิงหาคม 2563 854 54 62 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
20 สิงหาคม 2563 792 92 12 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
ระดับความแม่นยำ 0% 0%
สะสมระดับ 1 คิดเป็น 0% ถูก 0 จาก 22
สะสมระดับ 2 คิดเป็น 0% ถูก 0 จาก 44
10 อันดับ ระดับความแม่นยำสูตรนี้(%)
สูตร ถูก/จาก 23 ถูก/จาก 46  
+ร้อย+ 19 25 ดูสูตรนี้
หน่วย+หน่วย+2 18 23 ดูสูตรนี้
ร้อย+สิบ+8 18 22 ดูสูตรนี้
ร้อย+หน่วย+8 16 21 ดูสูตรนี้
สิบ+หน่วย-7 16 21 ดูสูตรนี้
+สิบ+8 16 20 ดูสูตรนี้
สิบ+สิบ+ 16 20 ดูสูตรนี้
+หน่วย+9 16 20 ดูสูตรนี้
+สิบ+7 16 20 ดูสูตรนี้
หน่วย-หน่วย-5 15 20 ดูสูตรนี้