ผลทำนาย หุ้นสิงคโปร์ งวดถัดไป
7 และ 8
สูตรหุ้นสิงคโปร์

170

ร้อย=1,สิบ=7,หน่วย=0
คุณใช้สูตร :
หุ้นสิงคโปร์ ออกหลังเวลา 15:55 น.
เปรียบเทียบย้อนหลัง
ประจำงวด 3ตัวบน บน ล่าง เลขเด็ด เลขเด็ด
27 กุมภาพันธ์ 2563 170 70 82 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
26 กุมภาพันธ์ 2563 752 52 72 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
25 กุมภาพันธ์ 2563 824 24 04 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
24 กุมภาพันธ์ 2563 220 20 83 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
21 กุมภาพันธ์ 2563 103 03 65 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
20 กุมภาพันธ์ 2563 868 68 03 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
19 กุมภาพันธ์ 2563 371 71 08 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
18 กุมภาพันธ์ 2563 663 63 37 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
17 กุมภาพันธ์ 2563 300 00 03 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
14 กุมภาพันธ์ 2563 003 03 06 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
13 กุมภาพันธ์ 2563 009 09 28 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
12 กุมภาพันธ์ 2563 337 37 80 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
11 กุมภาพันธ์ 2563 557 57 42 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
10 กุมภาพันธ์ 2563 315 15 33 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
7 กุมภาพันธ์ 2563 148 48 07 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
6 กุมภาพันธ์ 2563 155 55 42 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
5 กุมภาพันธ์ 2563 013 13 56 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
4 กุมภาพันธ์ 2563 657 57 26 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
3 กุมภาพันธ์ 2563 631 31 42 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
31 มกราคม 2563 373 73 95 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
30 มกราคม 2563 068 68 89 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
29 มกราคม 2563 257 57 32 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
ระดับความแม่นยำ 0% 0%
สะสมระดับ 1 คิดเป็น 0% ถูก 0 จาก 22
สะสมระดับ 2 คิดเป็น 0% ถูก 0 จาก 44
10 อันดับ ระดับความแม่นยำสูตรนี้(%)
สูตร ถูก/จาก 23 ถูก/จาก 46  
หน่วย+สิบ+ 19 23 ดูสูตรนี้
สิบ+หน่วย+ 15 19 ดูสูตรนี้
หน่วย+หน่วย+4 13 17 ดูสูตรนี้
ร้อย+สิบ+ 14 16 ดูสูตรนี้
สิบ+สิบ+9 14 16 ดูสูตรนี้
สิบ+สิบ+ 13 16 ดูสูตรนี้
ร้อย+หน่วย+ 14 15 ดูสูตรนี้
ร้อย+ร้อย+4 12 15 ดูสูตรนี้
ร้อย+สิบ+3 12 15 ดูสูตรนี้
ร้อย+ร้อย+ 12 13 ดูสูตรนี้