ผลทำนาย หุ้นสิงคโปร์ งวดถัดไป
2 และ 3
สูตรหุ้นสิงคโปร์

961

ร้อย=9,สิบ=6,หน่วย=1
คุณใช้สูตร :
หุ้นสิงคโปร์ ออกหลังเวลา 15:55 น.
เปรียบเทียบย้อนหลัง
ประจำงวด 3ตัวบน บน ล่าง เลขเด็ด เลขเด็ด
6 กรกฎาคม 2563 961 61 67 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
3 กรกฎาคม 2563 294 94 25 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
2 กรกฎาคม 2563 669 69 52 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
1 กรกฎาคม 2563 017 17 26 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
30 มิถุนายน 2563 991 91 81 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
29 มิถุนายน 2563 410 10 41 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
26 มิถุนายน 2563 451 51 36 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
25 มิถุนายน 2563 015 15 47 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
24 มิถุนายน 2563 862 62 30 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
23 มิถุนายน 2563 492 92 23 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
22 มิถุนายน 2563 969 69 14 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
19 มิถุนายน 2563 483 83 83 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
18 มิถุนายน 2563 566 66 96 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
17 มิถุนายน 2563 962 62 77 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
16 มิถุนายน 2563 685 85 97 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
15 มิถุนายน 2563 388 88 75 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
12 มิถุนายน 2563 463 63 58 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
11 มิถุนายน 2563 421 21 36 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
10 มิถุนายน 2563 057 57 40 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
9 มิถุนายน 2563 417 17 80 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
8 มิถุนายน 2563 697 97 47 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
ระดับความแม่นยำ 0% 0%
สะสมระดับ 1 คิดเป็น 0% ถูก 0 จาก 21
สะสมระดับ 2 คิดเป็น 0% ถูก 0 จาก 42
10 อันดับ ระดับความแม่นยำสูตรนี้(%)
สูตร ถูก/จาก 23 ถูก/จาก 46  
หน่วย+ร้อย+6 17 23 ดูสูตรนี้
+สิบ+9 15 19 ดูสูตรนี้
ร้อย-สิบ+5 16 18 ดูสูตรนี้
+สิบ+8 14 18 ดูสูตรนี้
+สิบ+7 12 17 ดูสูตรนี้
ร้อย-หน่วย+4 13 16 ดูสูตรนี้
หน่วย+หน่วย+ 13 16 ดูสูตรนี้
สิบ+หน่วย+9 12 16 ดูสูตรนี้
ร้อย+สิบ+4 12 15 ดูสูตรนี้
ร้อย+ร้อย+3 12 15 ดูสูตรนี้