ผลทำนาย หุ้นสิงคโปร์ งวดถัดไป
1 และ 2
สูตรหุ้นสิงคโปร์

189

ร้อย=1,สิบ=8,หน่วย=9
คุณใช้สูตร :
หุ้นสิงคโปร์ ออกหลังเวลา 15:55 น.
เปรียบเทียบย้อนหลัง
ประจำงวด 3ตัวบน บน ล่าง เลขเด็ด เลขเด็ด
7 เมษายน 2563 189 89 30 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
6 เมษายน 2563 059 59 30 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
3 เมษายน 2563 929 29 74 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
2 เมษายน 2563 303 03 76 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
1 เมษายน 2563 027 27 96 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
31 มีนาคม 2563 123 23 99 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
30 มีนาคม 2563 624 24 52 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
27 มีนาคม 2563 876 76 20 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
26 มีนาคม 2563 756 56 91 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
25 มีนาคม 2563 547 47 42 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
24 มีนาคม 2563 205 05 57 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
23 มีนาคม 2563 348 48 26 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
20 มีนาคม 2563 074 74 74 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
19 มีนาคม 2563 100 00 62 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
18 มีนาคม 2563 562 62 91 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
17 มีนาคม 2563 453 53 24 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
16 มีนาคม 2563 577 77 23 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
13 มีนาคม 2563 400 00 64 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
12 มีนาคม 2563 864 64 08 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
11 มีนาคม 2563 372 72 82 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
10 มีนาคม 2563 254 54 17 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
9 มีนาคม 2563 237 37 61 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
ระดับความแม่นยำ 0% 0%
สะสมระดับ 1 คิดเป็น 0% ถูก 0 จาก 22
สะสมระดับ 2 คิดเป็น 0% ถูก 0 จาก 44
10 อันดับ ระดับความแม่นยำสูตรนี้(%)
สูตร ถูก/จาก 23 ถูก/จาก 46  
ร้อย+หน่วย+2 19 25 ดูสูตรนี้
+-3 18 24 ดูสูตรนี้
ร้อย-สิบ+5 17 24 ดูสูตรนี้
ร้อย+สิบ+ 18 22 ดูสูตรนี้
ร้อย+หน่วย-2 19 21 ดูสูตรนี้
สิบ+หน่วย+ 18 20 ดูสูตรนี้
หน่วย+หน่วย+2 16 20 ดูสูตรนี้
ร้อย+สิบ+9 17 19 ดูสูตรนี้
หน่วย+หน่วย+ 15 18 ดูสูตรนี้
ร้อย+หน่วย-3 14 18 ดูสูตรนี้