ผลทำนาย หุ้นสิงคโปร์ งวดถัดไป
และ 1
สูตรหุ้นสิงคโปร์

983

ร้อย=9,สิบ=8,หน่วย=3
คุณใช้สูตร :
หุ้นสิงคโปร์ ออกหลังเวลา 15:55 น.
เปรียบเทียบย้อนหลัง
ประจำงวด 3ตัวบน บน ล่าง เลขเด็ด เลขเด็ด
22 พฤษภาคม 2563 983 83 51 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
21 พฤษภาคม 2563 534 34 60 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
20 พฤษภาคม 2563 194 94 39 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
19 พฤษภาคม 2563 133 33 05 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
18 พฤษภาคม 2563 928 28 73 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
15 พฤษภาคม 2563 355 55 24 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
14 พฤษภาคม 2563 231 31 70 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
13 พฤษภาคม 2563 201 01 80 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
12 พฤษภาคม 2563 781 81 50 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
11 พฤษภาคม 2563 131 31 43 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
8 พฤษภาคม 2563 188 88 28 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
6 พฤษภาคม 2563 160 60 24 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
5 พฤษภาคม 2563 236 36 67 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
4 พฤษภาคม 2563 369 69 54 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
30 เมษายน 2563 423 23 50 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
29 เมษายน 2563 473 73 78 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
28 เมษายน 2563 295 95 55 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
27 เมษายน 2563 940 40 24 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
ระดับความแม่นยำ 0% 0%
สะสมระดับ 1 คิดเป็น 0% ถูก 0 จาก 18
สะสมระดับ 2 คิดเป็น 0% ถูก 0 จาก 36
10 อันดับ ระดับความแม่นยำสูตรนี้(%)
สูตร ถูก/จาก 23 ถูก/จาก 46  
+สิบ+ 13 19 ดูสูตรนี้
ร้อย+สิบ-4 12 18 ดูสูตรนี้
+ร้อย+ 13 17 ดูสูตรนี้
+ร้อย- 13 17 ดูสูตรนี้
+-3 13 17 ดูสูตรนี้
ร้อย-สิบ+5 12 17 ดูสูตรนี้
-ร้อย+ 12 17 ดูสูตรนี้
+ร้อย+3 12 17 ดูสูตรนี้
ร้อย+สิบ-9 13 16 ดูสูตรนี้
ร้อย-สิบ+4 13 16 ดูสูตรนี้